El treball en xarxa a Europa, una font de coneixement per a les entitats

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Joan Rosinach
Trobada Eu3Leaders a Londres
Trobada Eu3Leaders a Londres
Congrés tercer sector social escocès
Congrés tercer sector social escocès
Workshop Skills will be key
Workshop 'Skills will be key'
Claire Mashiter al #VSVR2016
Claire Mashiter al #VSVR2016
Intercanvi entitat britànica
Intercanvi de coneixement amb entitat britànica al #VSVR2016

El treball en xarxa a Europa, una font de coneixement per a les entitats

Autor/a: 
Joan Rosinach
F Pere Tarrés

Resum: 

Els projectes europeus permeten compartir experiències i bones pràctiques que acaben incidint en l’impacte social de les organitzacions.

El treball entre entitats per compartir i optimitzar recursos i experiències, tenir més força i visibilitat, no duplicar esforços i sumar forces per multiplicar els resultats esdevé crucial per assolir un major impacte social, fer incidència política i promoure canvis reals per un món més just. En aquest context, el treball en xarxa es fa cada vagada més present en les entitats social catalanes. Tant és així que, per seguir innovant i ampliant coneixements, diverses organitzacions han emprès nous projectes més enllà de les nostres fronteres. L’Europa del coneixement.

A nivell europeu, no s’accepta que s’abordi un repte com, per exemple, l’absentisme escolar i laboral de la joventut, presentant un projecte exclusivament amb entitats del tercer sector social. Es demanarà la incorporació d’altres organitzacions del tercer sector educatiu, esportiu, comunitari, administracions públiques, institucions educatives, empreses socials, entre d’altres. És més, se sol·licitarà que hi formin part, també, països d’arreu de la geografia del continent perquè es pugui explorar el projecte des de diverses formes d’entendre l’estat del benestar.

Descobriment global. Incidència local.

La principal aportació dels projectes europeus és el coneixement. Descobrir bones pràctiques que es duen a terme en altres països permet a les entitats poder-les replicar i adaptar al seu propi territori. Al mateix temps, formar part d’aquest tipus d’experiències pot inspirar projectes o serveis que generin major impacte i eficiència mentre s’aprenen noves formes de treballar i s’implementen altres models d’organització. En definitiva, es tracta de posar en pràctica iniciatives globals per, d’alguna manera, abordar les problemàtiques a nivell local.

Pensar bé. Executar millor.

Per accedir a aquest tipus de projectes, les organitzacions han de tenir molt clar quin és el motiu que els porta a participar-hi. És a dir, l’objectiu que es vol assolir. Un cop definit, l’entitat ha de tenir present si compta amb els recursos tècnics i d’aprenentatge suficients per ser un dels socis del projecte. Superades aquestes fases, és important que l’organització es plantegi la participació com una inversió de coneixements i no com una altra font d’ingressos per a l’entitat. Els projectes europeus compten amb un finançament associat però, en cap cas, representen una font de recursos econòmics per a desenvolupar altres activitats.

Dur a terme un projecte social a nivell europeu implica tenir en compte diverses qüestions per evitar possibles contratemps a l’hora d’executar-lo. Així doncs, és imprescindible comptar amb un projecte estratègic o prioritari, sobretot quan es tracta de coordinar-lo; ser conscients que es tracta d’una inversió a mig termini que implica canvis, especialment en la forma de treballar; i entendre bé el projecte al qual es vol participar i el rol que adquirirà l’entitat. Tot plegat, serà un bon punt de partida per poder assolir l’èxit en el projecte, que no només dependrà del bon fer de l’entitat.

I és que es poden establir unes claus perquè el projecte acabi assolint els objectius plantejats. D'aquesta manera, es trobarien:

  1. El suport institucional. Si darrere de qualsevol projecte no hi ha un mínim de recolzament institucional de l’organització, no val la pena participar.
  2. La priorització. És important fer una reflexió prèvia per identificar temàtiques on vulguem millorar o reptes als que es cerca donar una resposta.
  3. Socis europeus. Saber trobar bons socis en altres països no és una tasca fàcil. Hi ha moltes organitzacions que han après a viure de fons europeus i no tenen contingut.
  4. Capacitat tècnica. Disposar de capacitat tècnica per desenvolupar el projecte, coneixements, formació i disposar d’un bon nivell d’anglès, són requisits clau.

Exemple d’èxit.

Des de la Fundació Pere Tarrés, actualment s’està participant en el projecte Eu3Leaders, que té com a objectiu millorar la formació contínua dels directius i directives de les organitzacions del tercer sector europeu. Són diversos referents europeus en formació, lideratge i emprenedoria que s’han unit per crear uns continguts i unes metodologies diferents a les actuals. Aquesta exemple és una oportunitat única d’aprendre de partners a Europa. Millorar la formació de les persones líders de les entitats del tercer sector permet augmentar l’impacte social i la transformació del mateix sector.

Afegeix un comentari nou