Lafede.cat proposa 29 mesures per simplificar les subvencions de cooperació al desenvolupament

Fundació Pere Tarrés - Transversal
Roger Civit i Pepa Martínez han presentat els respectius anàlisis de la digitalització de les subvencions públiques. Font: Taula del Tercer Sector Social de Catalunya
Roger Civit i Pepa Martínez han presentat els respectius anàlisis de la digitalització de les subvencions públiques. Font: Taula del Tercer Sector Social de Catalunya
Pepa Martínez, directora de Lafede.cat, presenta l'estudi en una jornada conjunta amb la Taula del Tercer Sector Social. Font: Taula del Tercer Sector Social de Catalunya
Pepa Martínez, directora de Lafede.cat, presenta l'estudi en una jornada conjunta amb la Taula del Tercer Sector Social. Font: Taula del Tercer Sector Social de Catalunya

Lafede.cat proposa 29 mesures per simplificar les subvencions de cooperació al desenvolupament

Fundació Pere Tarrés - Transversal

Resum: 

Lafede.cat publica un informe analitzant diverses subvencions de l’àmbit i planteja una sèrie de millores indispensables per a les entitats.

Temps burocràtic inútil. Un mal de cap per a moltes entitats d’educació i cooperació al desenvolupament quan volen presentar els seus projectes a convocatòries de finançament públic. Lafede.cat havia marcat aquesta problemàtica a l’agenda des de feia temps i aquesta tardor han publicat l’‘Estudi diagnòstic sobre les convocatòries catalanes de cooperació: perspectives i possibilitats administratives de convergència i simplificació’, elaborat per Xavier Martí-Gónzález, en el qual han analitzat tres convocatòries impulsades per diferents administracions.

Els resultats són devastadors i posen de relleu les grans dificultats que generen a les organitzacions, fins al punt de fer-les pràcticament inassolibles per a aquelles que no tenen personal tècnic. Un excés burocràtic que consideren un fre a “l’eficàcia i eficiència de la política pública de cooperació per al desenvolupament”, obligant a les entitats a destinar temps i recursos a un objectiu que té molt poc a veure amb la promoció del desenvolupament sostenible i la justícia global.

L’informe posa de relleu que les diferents administracions que financen aquestes iniciatives tenen un escàs coneixement entre elles, allunyant-les d’un treball conjunt i coordinat. L’estudi també constata que els àmbits de cooperació de les diverses institucions públiques, tot i compartir una certa preocupació per la burocratització creixent, tenen sensibilitats diferents, fins i tot contradictòries. Una divergència de criteri que els duu a aplicar solucions diferents en l’àmbit de la simplificació burocràtica, un fet que mostra que ja en el marc actual hi ha marge de canvi per facilitar el procés.

Una part important del problema la identifiquen en el marc legislatiu. L’estudi el qualifica de “poc adequat per la realitat de la cooperació al desenvolupament” i posa el focus especialment en la Llei General de Subvencions, vigent des de l’any 2003, i la Llei de Cooperació al Desenvolupament, de 1998.

Propostes concretes

L’estudi, lluny de quedar-se en una fase d’anàlisi planteja una sèrie de propostes concretes per tal de millorar aquests procediments, que recollim a continuació.

Lafede.cat proposa ampliar el període entre la publicació i termini de presentació de la convocatòria i disposar d’un mínim d’un mes entre la data de publicació de les bases i els formularis i la publicació de la convocatòria. Una calendarització amb temps que també reivindiquen que es mantingui estable, evitant al màxim les modificacions del contingut de les bases i formularis per a cada convocatòria.

Pel que fa als aspectes generals de la convocatòria demanen facilitar la claredat de la informació i els mecanismes de resolució de dubtes durant el procés de formulació i establir pagaments a bestreta del 100% del cost dels projectes.

Entrant en els criteris de valoració i mecanismes correctors, les organitzacions que treballen per la justícia global consideren que s’hauria de reduir els mecanismes correctors que discriminen entre sectors i àrees geogràfiques i establir com a puntuació mínima en la valoració en el 50%.

En l’àmbit de les despeses subvencionables, valoren que s’ha de reduir les exclusions de despeses subvencionables i estimar la seva validesa en funció de les especificitats del projecte. Proposen també incloure una partida d’imprevistos i establir el límit de despeses indirectes entre el 12 i 15%, així com destinar un mínim d’un 10% de les despeses per identificació de les accions.

Seguir l'exemple europeu

Per tal de simplificar les tramitacions, Lafede.cat planteja la creació d’un PADOR català, seguint l'exemple del mecanisme europeu, actualitzable periòdicament per part de l’entitat. Fer ús de declaracions responsables per tot el que fa referència a la documentació obligatòria relativa a l’entitat i alhora eximir a les entitats de presentar la mateixa documentació per a una mateixa convocatòria amb diferents modalitats.

En relació a les justificacions, entre d’altres mesures proposen ampliar els terminis de les justificacions i de les pròrrogues a 6 mesos i evitar al màxim possible la reclamació de justificacions de projectes en execució en el moment que s’està formulant noves propostes.

La federació també demana major agilitat a les administracions, per exemple ampliant les quanties i els percentatges de variació de partides perquè un determinat canvi tingui la consideració de modificació substancial, i incorporant mecanismes més àgils per permetre l’adaptació dels projectes en casos de força major, com l’actual situació de pandèmia mundial.

Pel que fa a la formulació, un dels que genera més problemes, requereixen reduir el nombre de camps a omplir en els formularis, evitar repetició d’informació i donar més pes a la informació qualitativa. Plantegen com a element primordial avançar en l’harmonització dels formularis entre administracions, que alhora responguin a les especificitats de les línies de cooperació per al desenvolupament, d’educació per al desenvolupament i d’acció humanitària.

Podeu consultar l’estudi complet en aquest enllaç.

Afegeix un comentari nou