La pobresa infantil en 8 dades

 Font:
Font:

La pobresa infantil en 8 dades

Resum: 

Durant els últims mesos s'ha sentit a parlar molt de la pobresa infantil. Us oferim un recull de les 8 dades més importants per entendre aquesta problemàtica en base als estudis i informes publicats durant l'últim any.

1. Un de cada quatre menors en risc de pobresa

El 26,4% dels catalans menors de 16 anys es troba en risc de pobresa, un percentatge 8,8 punts superior al que es va registrar l’any 2008. Així ho recull l’Estadística de distribució personal de la renda i de risc a la pobresa de l’IDESCAT.

2. Les dades de risc de pobresa infantil més altes d’Europa

Tot i que la pobresa infantil està augmentant a tot Europa, els percentatges de risc de pobresa infantil difereixen molt entre països. Mentre que a Dinamarca o Finlàndia se situen sobre el 10%, a Espanya, Grècia o Itàlia se situen per sobre del 25%. Així ho afirma un informe de la Comissió Europea.

3. El risc de pobresa infantil s’ha incrementat en 8,8 punts respecte 2008

Tots els indicadors existents mostren un important increment de la pobresa infantil des de l’inici de la crisi. D’acord amb les dades de l’IDESCAT la taxa de risc de pobresa infantil va ser del 26,4% l’any 2011, 8,8 punts més que la de l’any 2008.

4. L’estat espanyol és el país amb més desigualtat de l’eurozona

L’anomenat coeficient de gini serveix per a mesurar el grau de desigualtat d’un país. Pren valors de 0 a 100, on 0 és màxima igualtat i 100 màxima desigualtat. L’estat espanyol es troba actualment al 34, la dada més alta des de que es recullen registres (l’any 2000). La dada només és superada per Letonia, que obté un 35,2.

5. 13,7% menors de 18 anys en llars amb nivell de pobresa alta

L’alt nivell de pobresa fa referència als infants que viuen en una llar amb uns ingressos per sota del 40% de la mediana. L’any 2010 els infants en aquesta situació representaven el 13,7% del total. La dada s’ha incrementat en més de 4 punts percentuals des de 2008 i és el més elevat de la Unió Europea després de Romania i Bulgària. (Estudi UNICEF)

6. 714.000 famílies amb nens i tots els adults a l’atur

Un dels grans problemes són aquelles famílies amb nens i amb tots els seus membres a l’atur. L’any 2007 hi havia 324.000 llars en aquesta situació, una dada que ha arribat a 714.000 llars el 2010, produint-se un increment d’un 120%. (Estudi UNICEF)

7. A cada nen li corresponen 15.570€ de deute públic

Segons UNICEF gran part del deute públic de l’estat espanyol constitueix una “hipoteca social” que els adults estan traslladant als infants.

8. De les famílies ateses per Creu Roja, un de cada tres infants no disposa de sabates adequades

El passat gener de 2013 la Creu Roja va fer públic l’estudi “L’impacte de la crisi en la infància i l’entorn escolar”, on s’analitza la realitat dels infants atesos per l’organització. De les famílies ateses per Creu Roja en el programa “Lluita contra la pobresa”, un 80% tenien infants. Un de cada tres infants no disposa de dos parells de sabates adequades.

Com col·laborar en la lluita contra la pobresa infantil?

Fes un cop d'ull a la notícia "Com col·laborar en la lluita contra la pobresa infantil".

Quins són els últims estudis que analitzen el problema de la pobresa infantil?

Si vols conèixer més obre aquest tema pots consultar els diversos estudis i informes publicats durant l'últim any. Són els següents:

- Que els infants no paguin la crisi: Combatre la pobresa infantil és feina de tots (FEDAIA)

- Estadística de distribució personal de la renda i de risc a la pobresa, 2011 (IDESCAT)

- Treball i situació social a Europa (Comissió Europea)

- Informe sobre la pobresa infantil a Espanya (UNIDEF)

- Informe sobre la pobresa infantil a Catalunya (Síndic)

Afegeix un comentari nou