Montse Guirao: "El projecte necessita de la implicació dels i les joves, són ells qui treballen en la planificació i avaluació de les activitats"

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Josep Carbonell
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Montse Guirao: "El projecte necessita de la implicació dels i les joves, són ells qui treballen en la planificació i avaluació de les activitats"

Autor/a: 
Josep Carbonell
F Pere Tarrés

Resum: 

La responsable del projecte Esklat Jove, ens explica en que consisteix el projecte i com la participació activa esdevé un element clau.

En què consisteix el projecte Esklat Jove del Centre Educatiu Esclat? A qui va adreçat?

L’Esklat Jove és un dels projectes que du a terme l’Esclat, una entitat d’atenció a la infància i adolescència que porta molts anys treballant al barri de Bellvitge, a l’Hospitalet.

El projecte s’emmarca dins el nostre Centre Obert i Esplai que atén a adolescents i joves d’entre 12 i 18 anys. Oferim de dilluns a dijous un espai de “Biblio-estudi” que s’organitza en petits grups amb un educador/a cada un i on els joves poden fer les tasques de l’Institut, preparar exàmens o treballs i potenciar hàbits i tècniques d’estudi.

Després d’aquest espai, els joves es reuneixen amb els seus educadors/es referents i treballen la part lúdica. Amb una metodologia assambleària, el grup proposa, debat, decideix i planifica diferents tipus d’activitats, tallers, i/o espais amb l’objectiu de passar-ho bé però alhora destinar el seu temps lliure de manera educativa, sana i compromesa.

Dins del mateix projecte s'inclou el Joves XL, per als més grans i el Casal d'Estiu que té lloc durant el mes de juliol.

Quins factors van motivar la creació del projecte?

L’Esklat Jove com a tal neix al setembre del 2009 arrel d’una valoració que l’equip educatiu fa sobre la oferta que tenim per als adolescents i joves. Observem que la vinculació disminueix i que la dinàmica de tallers tancats i programats pels educadors no és atractiva i que els nois i noies demanen alguna cosa “diferent”.

Engeguem doncs un projecte participatiu, obert, amb la intenció que la gestió i la planificació d’aquest es faci amb la participació activa dels propis joves a partir dels seus interessos, les seves motivacions i la seva implicació. És a dir, per a que el projecte tiri endavant i sigui efectiu d’acord amb aquests objectius, necessitem de la implicació dels i les joves, de la seva participació i compromís, han de ser ells qui proposin i que s’impliquin en la planificació i avaluació de les activitats. D’aquesta manera el projecte se’l fan seu, se’n senten responsables i això els ajuda a treballar la seva responsabilitat, el seu compromís i el seu sentiment de pertinença.

Creiem que el compromís social i amb la comunitat comença per petites accions, des de lo local, des del més proper i des d’un mateix i anar avançant. Tot llarg camí comença per un pas.


Quina és la situació dels joves que hi participen?

L’Esklat Jove s’emmarca dins el Centre Obert Esclat, per tant, atenem majoritàriament adolescents i joves amb situacions de vulnerabilitat i risc social. Nois i noies amb problemes d’adaptació o absentisme escolar, amb situacions familiars desestructurades i/o problemes econòmics, adolescents amb processos migratoris recents i per tant en situacions d’incertesa i inestabilitat, etc.

Feu seguiment de les persones que hi participen? Teniu incidència real en la vida d’aquest joves?

Els grup de Joves està dinamitzat i conduit per educadors del nostre equip de professionals. Educadors i/o integradors socials que fan el seguiment educatiu dels nois i noies que participen del projecte.

La metodologia es basa en tres eixos d’actuació; el seguiment individualitzat, els programes de suport educatiu (immerses dins les nostres activitats diàries) i el treball amb les famílies. El seguiment el fem a través d’eines com el PEI (Projecte Educatiu Individualitzat) on queda registrada l’evolució personal, a través d’entrevistes tant amb els joves mateixos com amb les seves famílies; a través del treball amb xarxa amb altres serveis i agents educatius amb qui establim plans de treball conjunts; i a través de l’acció tutorial que ofereixen els educadors del projecte a tots els joves que hi participen. A més, tenim la col·laboració d’un psicòleg.

Quines són les principals dificultats amb les que us trobeu?

El perfil i les dificultats que presenten els joves van sempre molt lligades als canvis a nivell social, econòmic i estructural que ens trobem tots. Perfil amb el qual ens hem d’anar plantejant les nostres propostes d’acció i que hem de tenir en compte perquè aquesta sigui la més acertada possible.

Per exemple, actualment tenim dificultats per controlar la manca de gestió que aquests joves tenen de les xarxes socials. El reconeixement de les emocions i la posterior gestió d’aquestes també és un aspecte amb el que ens trobem sovint. I a aquesta inestabilitat emocional s’hi afegeixen, cada cop més, trastorns i diagnòstics de salut mental.

D'altra banda, apostem per la participació activa dels joves en tot el projecte. Però ens trobem que treballar la participació i implicació real a certes edats si no s’ha fet abans és molt complicat. Per això creiem en projectes participatius des de etapes tempranes. Això donaria com fruit a persones compromeses i solidàries.

Teniu persones voluntàries participant amb el projecte? Quin paper hi juguen?

Actualment no tenim persones voluntàries participant en l’Esklat Jove però si en altres espais i projectes de l’entitat. Amb qui si comptem regularment és amb estudiants en pràctiques procedents de diferents àmbits.

Quin ha estat el millor dia o record des de la creació d’Esclat Jove?

D’experiències bones al projecte en tenim moltíssimes i, afortunadament, són les que ens fan tirar endavant I creure en allò que fem.

Personalment, que havia estat educadora del projecte quan el vam reinventar i uns quants anys després, recordo molt especialment un cop que gràcies a diverses colaboracions que els joves vam fer amb entitats de la ciutat, ens vam poder costejar una sortida al Tibidabo i un sopar tots plegats on es va reconèixer el que l’Esclat els ajudava a ells a millorar.

Afegeix un comentari nou