Signatura del conveni per desplegar solucions tecnològiques i serveis en l’àmbit de l’atenció al domicili

Fundació Ave Maria
Autor/a: 
David López Rossell
Edifici Can Pau Roig a Sant Pere de Ribes Font: Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Edifici de Can Pau Roig a Sant Pere de Ribes

Signatura del conveni per desplegar solucions tecnològiques i serveis en l’àmbit de l’atenció al domicili

Autor/a: 
David López Rossell
Fundació Ave Maria

Resum: 

L'Ajuntament i l'Institut de Robòtica per la Dependència formalitzen el conveni per acollir el projecte Never Alone al municipi.

La cessió d'ús de Can Pau Roig permetrà desenvolupar noves activitats i solucions tecnològiques per valorar i millorar la qualitat de vida de les persones dependents, graduant-ne contínuament el grau de suport que necessitin.

El conveni per la cessió d'ús de l'edifici de propietat municipal Can Pau Roig a l'Institut de Robòtica per a la Dependència s'ha signat aquest dimecres 20 de gener de 2021 a la Casa de la Vila de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes. L'acord permetrà destinar aquest espai a articular una xarxa d'atenció a les persones dependents i amb discapacitat de l'entorn comunitari, amb vocació universal, de qualitat, flexible, efectiu, sostenible, eficient i centrat en la persona i les seves decisions, gràcies al projecte en el qual treballen conjuntament l'IRD, la Fundació Ave Maria i altres institucions, en el marc del Pla Estratègic de la comarca del Garraf i del Pla del Departament de Treball, Afers Social i Famílies 2020-2024.

La inversió en atenció al domicili i a l'entorn comunitari, en tecnologies de suport i cura, com a resposta al repte que suposarà l'increment de persones en situació de dependència, és una necessitat davant l'evolució de la piràmide poblacional dels anys vinents. Totes les institucions comarcals i els professionals dedicats a l'atenció de les persones, conflueixen en l'objectiu de promoure l'envelliment actiu i saludable i garantir l'acompanyament al domicili de les persones amb principis de fragilitat, discapacitat, persones dependents i altres col·lectius afectats, assegurant la seva qualitat de vida, amb l'aportació d'innovació social en projectes de present i futur.

L'Ajuntament cedeix, per un període de 10 anys renovable, l'immoble situat al carreró de la Torreta, que serà rehabilitat pel consistori segons el pla d'usos redactat perquè es pugui dedicar a activitats d'innovació tecnològica, recerca i investigació en prestació de serveis en favor a persones en situació de dependència.

"Aquesta és una primera llavor d'allò que en el futur Sant Pere de Ribes podrà oferir no només als seus veïns i veïnes sinó en general com un model per poder treballar en la millor gestió de tot el que les persones amb dependència necessiten", ha destacat l'alcaldessa de Sant Pere de Ribes, Abigail Garrido Tinta.

Per la seva part, l’Institut de Robòtica per a la Dependència hi portarà a terme les activitats derivades del projecte Never Alone, així com activitats pròpies en l’àmbit de la robòtica i la innovació, el desenvolupament de productes i serveis i la seva distribució i activitats de formació. D’aquesta manera Can Pau Roig esdevindrà un espai de referència on es generarà i es farà créixer el sector de l’atenció i la cura a la gent gran amb especial incidència en l’àmbit de les noves tecnologies més avançades.

"La inquietud i sensibilitat de l'ajuntament de Sant Pere de Ribes coincideix amb els projectes en marxa l'IRD. Treballem en la mateixa direcció i unim esforços en la investigació de les tecnologies i la seva aplicació pràctica al territori i per fer-la escalable a altres territoris", ha explicat Julio Molinario, President de l'Institut.

El projecte Never Alone, és una plataforma destinada a garantir l'acompanyament al domicili de la gent gran i les persones dependents, possibilitant la seva estada al domicili i garantint-ne la qualitat de vida. És un sistema que assegura una gestió preventiva i una intervenció proactiva integral, integrada i amb diversitat de respostes, capaç d’atendre les persones al llarg del seu cicle vital.

Never Alone és un dels projectes que integren els PECT (Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial), com a part de l’estratègia comarcal de treball conjunt que impulsa el Consell Comarcal del Garraf, d’acord amb els sis ajuntaments, i els agents d’innovació i recerca de la comarca. Tenen per objectiu, continuar emprenent iniciatives transversals per a assolir una vellesa saludable i millorar la qualitat de vida de les persones grans, en especial de les persones amb dependència.

El projecte Never Alone està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc del programa operatiu (PO) FEDER de Catalunya 2014-2020 Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) amb un ajut de 107.250 Euros.

Afegeix un comentari nou