Suport per a la integració de les persones immigrants

 Font:
Font:

Suport per a la integració de les persones immigrants

Resum: 

La Comissió Europea obre una convocatòria per subvencionar projectes que promoguin la inclusió de les persones procedents de països no comunitaris en els Estats membres de la Unió Europea.

Les propostes presentades hauran de tenir cabuda en alguna de les quatre línies prioritàries. A continuació es detallen els objectius específics d’aquestes.

1. Millorar la gestió de la diversitat en els barris

 • Donar suport a la creació de barris inclusius, tenint present la millora de la percepció dels veïns entorn la immigració
 • Millorar la governança urbana i millorar el diàleg intercultural
 • Promoure la no discriminació en l'accés als serveis i béns, ja siguin aquests públics o privats

2. Millorar la participació dels estrangers en el procés democràtic

 • Promoure la participació dels immigrants en els òrgans consultius a nivell local i nacional, així com promoure el dret de vot d’aquestes persones en les eleccions locals
 • Explorar els vincles entre l'adquisició de la nacionalitat i els processos d'integració
 • Fomentar mesures eficaces per facilitar l'accés dels immigrants a la ciutadania

3. Millorar les mesures d'integració dirigides a diferents grups d'immigrants

 • Millorar els serveis locals per adaptar-se als diferents grups, com són les dones, els nens o els joves
 • Atendre les necessitats específiques dels joves immigrants i les dones, incloent els menors no acompanyats i les víctimes del tràfic de persones
 • Promoure accions innovadores per l'apoderament de les dones immigrants i la seva participació en l’esfera pública

4. Explorar els vincles entre les polítiques d'admissió i els processos d'integració

 • Millorar el coneixement de l' impacte de l'aplicació de la normativa d'admissió en el procés d'integració
 • Millorar el coneixement que es té de les polítiques d’integració que realitzen els socis comunitaris.
 • Promoure les polítiques d'admissió que afavoreixin la integració de les persones immigrants extracomunitàries.

 • Adreçat a: Administracions locals, regionals, autonòmiques i estatals, organismes públics, universitats, centres de recerca, organismes internacionals i organitzacions no lucratives
 • Termini de la sol·licitud: 14 de gener de 2011

Bases i més informació

Afegeix un comentari nou