Suspesos els terminis administratius d'ajuts i subvencions destinades a les entitats socials

F Pere Tarrés
 Font: Flickr
El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència l'estat d'alarma.

Suspesos els terminis administratius d'ajuts i subvencions destinades a les entitats socials

F Pere Tarrés

Resum: 

Davant la recent declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha suspès tots els terminis administratius de les convocatòries d'ajuts i subvencions destinades a les entitats socials.

Aquesta mesura afecta a tres nivells:

  • els terminis de les sol·licituds
  • els d’execució d'activitats i projectes
  • així com també els de la seva justificació posterior.

Segons comunica el Departament, el còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el Reial Decret 463/2020 o, en el seu cas, perdin vigència les seves possibles pròrrogues.

Des de la secció de Finançament de xarxanet.org, es farà un seguiment exhaustiu de l'evolució de la present mesura per tal d'anar modificant i actualitzant les noves dates de termini.

Afegeix un comentari nou