3 ajudes bàsiques per a la contractació en les ONG

F Pere Tarrés
La contractació de noves persones pot ser una qüestió complicada per a moltes entitats.  Font: Pixabay
La contractació de noves persones pot ser una qüestió complicada per a moltes entitats. Font: Pixabay

3 ajudes bàsiques per a la contractació en les ONG

F Pere Tarrés
Resum: 

Coneixem els programes de Garantia Juvenil, 30 Plus i l’ACOL, ajudes per a incentivar la contractació de les entitats.

Quan una entitat vol professionalitzar el seu equip, o bé fer-ho en el seu moment fundacional, per donar resposta a les necessitats de manera més adequada, són molts els problemes que sovint té davant. A Xarxanet hem publicat un gran nombre de recursos relacionats amb la gestió, el treball en equip i els drets laborals, entre d'altres qüestions útils i pràctiques al respecte.

Avui recollim 3 ajudes bàsiques a la contractació que són de gran utilitat per a les entitats, tant estiguin començant en la seva part professional com duguin temps desenvolupant-la.

Garantia Juvenil

Aquesta iniciativa anual és un programa a nivell europeu que té per objectiu reduir l’atur juvenil. Els i les joves, menors de 30 anys, que es trobin sense estudiar ni treballar i que estiguin inscrites com a demandants de feina i en aquest programa poden ser subjectes de contractació. Uns contractes que van de la mà d’un programa formatiu al llarg de la relació labora.

L’ajuda a la contractació, gestionada a Catalunya pel Servei d’Ocupació de Catalunya, ofereix unes condicions especials per a que les organitzacions de l’economia social i cooperativa puguin acollir-s’hi. Per aquest tipus d’entitats, les bases de la convocatòria, comprenen: es cooperatives, les mutualitats, les fundacions i les associacions que duguin a terme activitat econòmica, les societats laborals, les empreses d'inserció, els centres especials de treball i les societats agràries de transformació.

L’import màxim de la subvenció a la que una entitat pot aspirar és el corresponent al salari mínim interprofessional (SMI) per un període màxim de 12 mesos i mínim de 6, comprenent aquells mesos complets d’alta a la Seguretat Social.

Programa 30 plus

Per a estimular la contractació de persones més grans de 30 anys, i per tant a qui ja se suposa un bagatge laboral, el SOC planteja el Programa 30 plus. Una proposta que inclou entre un mínim de 20 i un màxim de 100 formatives i una durada de la contractació laboral d’entre 6 i 9 mesos.

Poden ser beneficiàries d’aquest programa les empreses, professionals autònomes, societats civils privades i les institucions sense afany de lucre L’import salarial s’establirà en base al conveni de sector o d’empresa que estigui en aplicació, mentre que l’import subvencionat és el relatiu al SMI.

ACOL

Aquesta proposta és una ajuda a la contractació i, sobretot, esdevé una eina cabdal per tal que aquelles persones que no en tenen, puguin obtenir l’autorització de residència a l’Estat. Una línia de subvencions especialment disposada per a que persones migrades puguin regularitzar la seva situació administrativa.

Una opció que pot ser especialment interessant per a aquelles entitats que compten amb persones migrades en situació administrativa irregular a la seva base social, ja sigui per voluntàries o bé participants de programes.

ACOL és un programa subvencionat en què s'abona a les entitats la totalitat d’un contracte de treball d’una durada de 12 mesos a jornada completa.