8 passos per posar en marxa un banc del temps

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Emilio Romero
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

8 passos per posar en marxa un banc del temps

F Pere Tarrés
Resum: 

Cada vegada neixen més iniciatives d’economia social. Avui us presentem els bancs del temps, els recursos que hi ha al respecte i algunes recomanacions que us podran ajudar a engegar-ne un.

Que són els bancs del temps?

Josefina Altés, excoordinadora de projectes i bancs del temps en l’Associació Salut i Família, va definir els Bancs del Temps com xarxes d’economia social que promouen intercanvis de temps i tasques (hora per hora) entre persones amb l’objectiu de donar, rebre i compartir el seu temps amb altres persones, generalment del seu entorn més proper (veïns i veïnes del barri on viuen o treballen). Aquests intercanvis d’habilitats entre persones és sense utilitzar diners, únicament es comptabilitzen les hores de servei prestat i rebut.

Els Bancs del Temps, dins de l’economia social, pretenen millorar la qualitat de vida de les persones a partir del que puguem oferir les diferents persones que els integren. Ens trobem gent en qui confiar i amb qui intercanviar serveis.

Els Bancs del Temps promouen intercanvis per a tasques de la vida diària, la cura dels nostres nens i nenes, gent gran, les nostres plantes, les nostres mascotes, i altres serveis relacionats més amb l’oci o les necessitats de la nostra llar. Per posar en pràctica el nostre banc, no necessitem diners, oferim temps i ganes de compartir.

Engegar la iniciativa i definir el projecte

En els últims anys, la proliferació d’iniciatives d’economia social han estat una constant, i entre aquestes, els bancs de temps. Si existeix alguna experiència similar, no cal crear una altra, uneix esforços i ens afegim (Banc de Temps per la vostra zona) En cas de no existir cap Banc de Temps a la vostra zona, començaríem a constituir la iniciativa d’economia social.

Primer de tot, hem de definir participativament qui som, el que volem, i com ho volem fer. Abans de posar en marxa la iniciativa, és clau saber amb quina informació comptem per començar, fer una recerca d’altres experiències similars, com ho volem fer i quins objectius tindrem. A més, heu d’arribar a un acord per ficar un nom i pensar un missatge i/o logo identificatiu de la nostra iniciativa.

Finalment, no hem d’oblidar, si cal, quin tipus de constitució o figura legal volem donar-li, ja que determinarà les nostres obligacions i intervenció.

Us recomanem donar un cop d'ull a la pàgina de l’Associació per al Desenvolupament dels Bancs del Temps (ADBdT), i concretament aquesta pàgina pràctica que us pot ser d’ajut: bdtonline

Creació d’un grup impulsor del procés

Primer de tot, hem d’iniciar un procés de recerca de persones interessades als quals aquesta idea també els sembli atractiva. Seran els responsables de la creació i gestió del banc de temps, bé com a associació sense ànim de lucre o bé com a servei públic. En funció de cada fòrmula ens correspondran unes obligacions i responsabilitats legals.

Des del web, vivirsinempleo.org, ens recomanen el treball en xarxa, la col·laboració d’altres associacions, o bé d'altres institucions públiques ja constituïdes i implantades al territori per col·laborar estretament amb elles, i així poder comptar amb la seva experiència i amb un col·lectiu, ja consolidat, i que podria començar participar directament al banc.

També, des d’aquesta mateixa font ens expliquen “la importància que el grup impulsor estigui obert a nous membres i a noves idees, la qual cosa fins i tot afavorirà al mateix banc, ja que la vinculació i implicació de tots els membres serà major. En aquest sentit és important tenir això en compte per reflectir-ho en els estatuts o reglament de funcionament intern perquè es converteixi no només en un compromís sinó també un deure”.

Necessitem un lloc per a desenvolupar la nostra activitat

Per aquesta experiència, necessitem un lloc i/o oficina d'atenció al públic, amb els subministraments bàsics de llum, electricitat i aigua, més un ordinador amb internet, telèfon, material d'oficina, així com la possibilitat de materials per fer la difusió del projecte.

Aquest lloc és molt important perquè serà el futur espai de participació i intercanvi entre els membres que formaran part del banc del temps. No oblidem la possibilitat dels recursos gratuïts que ens proporcionen els nostres municipis que ens permeten disposar d'espais de cessió gratuïts per establir el banc: centres cívics, centres culturals, espais d’entitats municipals o altres instal·lacions. També podem contactar amb entitats del territori i, a canvi d'intercanvis del nostre temps, poder tenir un petit espai per al desenvolupament de les nostres activitats. En moltes d'aquestes cessions,es pot comptar també amb equips informàtics i la infraestructura mínima suficient, material i humana, per a engegar el projecte.

La dinamització dels bancs del temps, un aspecte que no hem d’oblidar

És molt important donar a conèixer el Banc de temps, mantenir el registre de membres i dinamitzar espais de coordinació, participació i aspectes més informals. La interacció entre persones, genera valor, aprenentatge, i s'ha d'aprofitar. Us recomanem alguns aspectes que podeu aprofitar per a la millora de la dinamització:

 • És important estar obert al fet que sota la vida del banc, s'integrin gradualment altres persones que puguin aportar altres perspectives, mirades i valor al projecte.
 • El banc del temps no ha de ser un espai tancat, ha d’estar obert a tothom com un lloc on conviuen la creativitat, la flexibilitat, el canvi i les noves idees.
 • Per altra banda, desenvolupar activitats per afavorir espais per conviure, que promouen les relacions entre persones, donant un sentit de grup als usuaris i millorant la qualitat dels serveis.
 • Un altre element dinamitzador interessant és la interrelació amb la resta d'entitats del barri, i així tenir-ho com una forma d'integració social. Es pot treballar per a col·lectius migrants amb transaccions d'idiomes o d'aspectes interculturals, temes mediambientals i consum responsable amb centres cívics i gent del barri, aspectes educatius amb els actors que participin de la vida a l'escola, amb empreses, etc. Com a part del moviment associatiu del barri, hem de participar de manera activa, a partir del que sabem fer, i com sempre, rebent alguna cosa a canvi, en forma de temps o de tasques.
 • Per últim, penseu que la innovació sempre és un recurs atractiu per a la dinamització de la gent del grup. Fer intercanvis grupals amb altres entitats, ficar el dia de l’intercanvi del nostre banc del temps, desenvolupar activitats cap a fora de l’entitat.... Són alguns exemples que es poden posar en pràctica.

Donar-se a conèixer i altres recursos per a la difusió dels bancs del temps

Podem fer una difusió clàssica amb material publicitari del banc com fullets, cartells, tríptics, etc. que informin del nostre servei, objectius, funcionament i avantatges que tindrà per a les persones beneficiàries. O també, podem fer difusió a les xarxes socials i pàgines adreçades a l’economia social per anar directament a gent més compromesa amb aquest sistema. De totes maneres, hem de treballar la sensibilització d’altres formes d’economia al nostre barri i, per això, és important fer xerrades i jornades de portes obertes a la comunitat per apropar el servei a la ciutadania.

La difusió ha d'anar orientada i adaptada al nostre públic objectiu, és a dir, si al nostre barri hi ha més gent gran, hauríem de fer una publicitat impresa i amb una informació molt clara, si el col·lectiu predominant és migrant, hauríem de fer publicitat en diversos idiomes, utilitzarem les xarxes socials si ens adrecem als joves, etc. A més, hem d’implicar als mitjans de comunicació locals per arribar a tot arreu.

En resum, els principals recursos que he de tenir en compte per a una bona difusió podríem ser els següents:

 • Realitzem una presentació atractiva del banc de temps, amb l'ajuda i participació del districte o altres espais municipals, adreçat a les entitats i al nostre públic potencial.
 • Distribució dels tríptics i cartells del banc de temps per tot el territori.
 • Contacte amb mitjans locals i informació puntual de totes les activitats públiques que es facin.
 • Xarxes Socials. Facebook, Twitter i Instagram es poden transformar en la nostra millor aliada per donar-nos a conèixer. Amb una bona gestió i difusió de les xarxes socials, tindríem prou per poder arribar a la gent interessada.

Trobar un software de gestió que s’adapti a les nostres necessitats

Comptar amb un software de gestió específic per a aquest tipus de projectes, ens pot facilitar les tasques de gestió. Aquestes eines ens permeten la informatització de les fitxes dels usuaris, així com el registre del temps i activitats que s'ofereixen. Existeixen bastants eines informàtiques que ens poden ajudar en aquesta tasca. Abans d'optar per una, heu de tenir en compte aspectes com la facilitat d'ús, el manteniment o la funcionalitat.

 • L’associació per al desenvolupament dels bancs del temps (ADBdT), entitat que dóna suport per a la millora del funcionament d’altres bancs, ofereixen el software lliure TimerOverflow.
 • Un altre software interessant i senzill és Cyclos Communities, gratuït en castellà i català on pots crear el teu banc del temps en 3 passos.
 • A més d’aquests, existeixen altres, però us recomanen valorar el software que millor s’adapti a les vostres característiques de servei. Per a més informació, podeu consultar la wiki sobre els bancs del temps i programes de gestió.

Enllaços de bancs del temps a Catalunya

Per últim, us adjuntem enllaços que poden ser del vostre interès per conèixer millor els bancs del temps a Catalunya i les seves experiències: