Bones pràctiques d’inclusió social en infància i família

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Joan Rosinach
 Font: Sue Zeng
Els plans locals d'inclusió social (PLIS) s’articula dissenyant i desplegant accions prioritàries consensuades. Font: Sue Zeng
 Font: Ben Wicks
Amb els plans es contribueix a avançar col·lectivament vers una societat més solidària i inclusiva. Font: Ben Wicks

Bones pràctiques d’inclusió social en infància i família

F Pere Tarrés
Resum: 

Esdevenen eines de planificació estratègica per minimitzar els factors de risc i potenciar aquells aspectes que eviten caure en situacions d'exclusió.

L’estratègia per a la inclusió social mitjançant els plans locals d'inclusió social (PLIS) s’articula dissenyant i desplegant accions prioritàries consensuades pels agents socials de cada territori d’acord amb una diagnosi prèvia i als recursos existents. Esdevenen eines de planificació estratègica per minimitzar els factors de risc i potenciar aquells aspectes que eviten caure en situacions d'exclusió. Amb els plans es contribueix a avançar col·lectivament vers una societat més solidària, inclusiva i amb més cohesió social.

L'actual crisi econòmica, agreujada per la pandèmia, posa de manifest la necessitat de millorar i actualitzar les respostes que es donen des de totes les instàncies de l'administració i de la societat civil a les situacions de risc que cada dia pateixen més persones i famílies. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies posa a disposició de les organitzacions i persones interessades, un conjunt de bones pràctiques perquè els ens locals i les entitats socials puguin aprofitar el coneixement de les diferents experiències dutes a terme fins ara.

A continuació, se’n mostra un recull en infància i família.

Vaivé, acompanyament al reagrupament familiar

Ens local: Consorci d'Acció Social de la Garrotxa

Àmbit territorial: Supramunicipal

Col·lectiu destinatari: Famílies reagrupades que arriben o estan vivint a la comarca.

Objectius:

  • Fer un acompanyament educatiu i terapèutic a les famílies.
  • Poder prevenir situacions de risc i disfuncions familiars.

Fitxa

PONT, programa comunitari comarcal de suport a la família

Ens local: Consell Comarcal del Tarragonès

Àmbit territorial: Comarcal

Col·lectiu destinatari: Famílies formades per dones en situació de monoparentalitat. I famílies usuàries de serveis socials demandants i beneficiàries de prestacions socials i d’ajuts per aliments del Camp del Tarragonès.

Objectius:

  • Capacitar a les persones o famílies de la comarca que es troben en situació de risc social, per pobresa absoluta i/o relativa i en risc exclusió social. I com a conseqüència, la de les persones que en depenen, treballant a favor de la seva autonomia i apoderament per poder millorar la seva qualitat de vida i el sentiment de benestar personal.
  • Donar suport en competències psicosocials, a les persones i/o famílies en situació de pobresa absoluta i/o relativa, per promoure el desenvolupament de les pròpies potencialitats promovent un canvi en la direcció de l’autonomia i capacitació per cercar i sostenir estratègies a l’hora de cobrir les necessitats pròpies.
  • Vincular a les famílies en situació de pobresa absoluta i/o relativa a la xarxa de recursos pròpia i de la comunitat, serveis públics i/o privats.

Fitxa

Projecte Petits i Grans

Ens local: Ajuntament de Tarragona

Àmbit territorial: Municipal

Col·lectiu destinatari: Pares, mares o acollidores que tinguin infants de 0-3 anys.

Objectius:

  • Donar respostes sobre la criança dels fills i filles i fomentar la inclusió en el territori.
  • Crear un espai on les famílies podran conversar i intercanviar experiències sobre la primera etapa de la vida de la infància, entre moltes altres coses.

Fitxa

Gent de Platí

Ens local: Ajuntament de Lleida

Àmbit territorial: Municipal

Col·lectiu destinatari: Famílies destinatàries del projecte.

Objectius:

  • Conèixer la realitat de la gent gran (80 anys o més) que viuen en solitud i aquells nuclis on tots els membres tenen també 80 anys o més.
  • Disposar d’informació actualitzada d’aquest col·lectiu.
  • Valorar la seva situació personal, evitar situacions de risc i intervenir de forma preventiva.

Fitxa