Bones pràctiques d’inclusió social en l’apoderament i la capacitació personal

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Joan Rosinach
 Font: Ben Wicks
Els plans locals d'inclusió social (PLIS) són eines de planificació estratègica. Font: Ben Wicks
 Font: Jeshoots
Les experiències han estat realitzades per diversos ens locals de municipis d'arreu del territori català. Font: Jeshoots

Bones pràctiques d’inclusió social en l’apoderament i la capacitació personal

F Pere Tarrés
Resum: 

Aquest recurs aporta diverses experiències realitzades arreu de tot el territori en aquesta matèria perquè ens locals i entitats socials puguin aprofitar-ne el coneixement.

Amb l’objectiu d’incloure i aconseguir més cohesió social de tota la població, els plans locals d'inclusió social (PLIS) són eines de planificació estratègica adaptades a les necessitats i a les realitats de cada territori. La seva missió és l'elaboració, l’impuls i la coordinació d'iniciatives, mesures i accions d'intervenció social que permeten detectar i afeblir els factors d'exclusió social i vulnerabilitat, amb l'objectiu principal d'incloure i aconseguir més cohesió social de tota la població.

Partint de la promoció de la integralitat, la transversalitat i el treball en xarxa amb tot el conjunt d’agent que operen arreu, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies té a disposició de totes aquelles organitzacions i persones interessades, un conjunt de bones pràctiques perquè els ens locals i les entitats socials puguin aprofitar el coneixement de les diferents experiències realitzades arreu de tot el territori català en matèria d'inclusió social.

A continuació, se’n mostra un recull en l’apoderament i capacitació personal, social i laboral.

Cultiva't ‘Horts Comunitaris i Inclusius de la Noguera’

Ens local: Consell Comarcal de la Noguera

Àmbit territorial: Comarcal

Col·lectiu destinatari: Tota la població de la comarca de la Noguera en risc d'exclusió social que vingui derivada dels serveis socials del municipi i qualsevol servei i/o entitat de l'àmbit social.

Objectius:

 • Assegurar una font complementària i sana d'aliments
 • Donar una oportunitat de formació i aprenentatge.
 • Fomentar el Treball Comunitari i la creació d'un espai de trobada on es promogui la cooperació i el respecte mutu.
 • Ajudar a millorar l'estat psicològic de la població en risc, facilitant un espai on passar el temps lliure i sentir-se útils.
 • Desenvolupar una actitud proactiva evitant que la població en risc es converteixi en beneficiaris passius de recursos.

Fitxa

Programa al costat de qui cuida

Ens local: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Àmbit territorial: Municipal

Col·lectiu destinatari: Persones cuidadores en risc de vulnerabilitat i/o amb diversitat funcional.

Objectius:

 • Apoderar cuidadors i cuidadores mitjançant la formació sobre pautes específiques per dur a terme una cura adequada de la persona.
 • Assessorar en matèria d’ajuts tècnics o adaptacions dels espais necessaris per millorar la mobilitat i benestar de la persona dependent que té al seu càrrec.
 • Donar suport a la persona cuidadora perquè pugui disposar del seu propi espai i temps per ell mateix.

Fitxa

Projecte #I•3 Itineraris Individuals Inclusius

Ens local: Ajuntament de Lloret de Mar

Àmbit territorial: Municipal

Col·lectiu destinatari: Joves entre 12 i 16 anys en risc d'exclusió social i econòmica.

Objectius:

 • Acompanyar i donar suport a joves en alguna activitat, fora de l’àmbit escolar (esport, ball, música, judo...), que la família no en pugui assumir la totalitat del cost.
 • Fer itineraris personalitzats per joves que entrin en aquesta acció, fent un pla de treball i tutories per tal d’arribar a compromisos amb ells i elles.
 • Utilitzar l’activitat que triï el/la jove com un aspecte normalitzador, inclusiu.
 • Potenciar el treball familiar per complementar el treball amb el /la jove.

Fitxa

Vídeo ‘Què fas?’ Joves expliquen què farien en situacions complicades relacionades amb el sexe

Ens local: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Àmbit territorial: Municipal

Col·lectiu destinatari: Joves majors de 16 anys.

Objectius:

 • Fomentar la reflexió al voltant de la sexualitat i dels riscos que se'n poden derivar.
 • Donar a conèixer maneres d'enfrontar-se a situacions amb risc associades a la sexualitat i l'afectivitat.
 • Facilitar l'aprenentatge i la posada en marxa de solucions quan una relació no ha estat desitjable.
 • Promoure una sexualitat plaent i desitjable.
 • Mostrar la diversitat que hi ha pel que fa a l'orientació sexual, les cultures, les sexualitats, les llengües i els cossos.

Fitxa

Projecte Comparteix

Ens local: Consorci Acció Social de la Garrotxa

Àmbit territorial: Supramunicipal

Col·lectiu destinatari: Persones amb baix nivell competencial, baixa motivació per ocupar-se, situació administrativa irregular, joves sense experiència laboral, prèvia atur de llarga durada.

Objectius:

 • Treballar en la millora de les capacitats i potencialitats de les persones participants, a fi de potenciar l'autonomia i l'autoestima
 • Millorar el benestar emocional i de salut de les persones participants, mitjançant una millora de les competències en la recerca de feina.

Fitxa

Hort de Vilaniu, Hort per a la inclusió social

Ens local: Ajuntament de Valls

Àmbit territorial: Municipal

Col·lectiu destinatari: Àmbit de persones adultes i famílies

Objectius:

 • Potenciar les habilitats socials de les persones participants del programa.
 • Fomentar els hàbits laborals.
 • Motivar les persones al treball mitjançant la constatació de producció i l'assoliment d'unes garanties de cobriment de les necessitats bàsiques mentre dura el procés formatiu.
 • Assolir la inserció social i laboral de les persones participants del projecte mitjançant el treball en xarxa interadministratiu i el projecte de contractació social.
 • Crear una xarxa entre les diferents entitats i serveis que comparteixen el lideratge del projecte: les d'intervenció i orientació personal, les que condueixen la formació i les de producció i comercialització.
 • Assolir la sostenibilitat del programa mitjançant la comercialització dels productes que es puguin obtenir en el context formatiu pràctic.

Fitxa

Projecte Inter 12/90

Ens local: Consell Comarcal del Pla de l’Estany

Àmbit territorial: Comarcal

Col·lectiu destinatari: Infància de 12 anys i persones grans majors de 70 anys.

Objectius:

 • Facilitar el contacte intergeneracional i intercultural per tal de reduir el grau de desconeixement mutu entre les persones d’edats i orígens culturals diferents.
 • Posar en contacte les persones grans amb la realitat multicultural de la nostra societat.
 • Posar de manifest el desconeixement de la diversitat de procedències com a principal element de formació de prejudicis.
 • Apropar les persones que es troben en dos moments diferents del cicle vital per tal que coneguin i comparteixin experiències relacionades amb ambdós moments del desenvolupament humà.
 • Mostrar i fer descobrir als infants la importància de la transmissió de l’experiència de les persones grans.
 • Evidenciar les diferències/similituds entre la infantesa en dos moments històrics diferents.
 • Aprendre els uns dels altres.
 • Ajudar‐se i donar‐se suport mútuament.
 • Experimentar conjuntament, obrir nous espais de relació, col·laboració i convivència més enllà del Projecte Inter 12/90.
 • Fomentar el sentiment d’identitat i de vàlua de les persones grans.
 • Connectar l’escola amb la comunitat i ajudar a la comunitat a comprendre millor la importància de l’educació.

Fitxa

Taula de Diversitat Funcional - Berguedà en Xarxa

Ens local: Consell Comarcal del Berguedà

Àmbit territorial: Comarcal

Col·lectiu destinatari: Persones amb discapacitat, malaltia mental i/o malaltia crònica. Entitats i serveis que treballen en l'àmbit de la discapacitat i problemàtiques de salut.

Objectius:

 • Crear un espai de participació per debatre qüestions i generar propostes d’acció que afavoreixen la inclusió de les persones amb diversitat funcional.
 • Promoure el coneixement mutu i la cooperació entre entitats i serveis de diversitat funcional.
 • Promoure accions conjuntes que ajudin a la millora de la vida de les persones amb diversitat funcional.
 • Impulsar projectes de prevenció i promoció de les persones amb discapacitat o amb malaltia que pot generar discapacitat.

Fitxa