Claus i funcionament de les ICIF i altres entitats de suport a l’acollida

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Per a l’acolliment en famílies, el suport d’entitats sense ànim de lucre és essencial.  Font: Pixabay
Per a l’acolliment en famílies, el suport d’entitats sense ànim de lucre és essencial. Font: Pixabay

Claus i funcionament de les ICIF i altres entitats de suport a l’acollida

F Pere Tarrés
Resum: 

Les Institucions Col·laboradores d’Integració Familiar, les associacions de famílies acollidores i les associacions de suport psicosocial a la infància ofereixen acompanyament a les famílies acollidores.

L’acollida a infants en risc d’exclusió social la realitzen famílies, persones o grups de manera temporal i transitòria, amb l’objectiu d’oferir un entorn on aquesta infància pugui desenvolupar-se. Com a tal, duen a terme un servei social molt necessari, que rep el suport de l’administració que gestiona aquestes accions però també d’entitats sense ànim de lucre.

Aquestes últimes es coneixen sovint com ‘Institucions Col·laboradores d’Integració Familiar’ o ICIF, però també hi ha organitzacions que fan serveis de suport d’aquesta mena des d’altres vessants.

En aquest recurs es recullen les claus d’aquesta mena d’entitats i s’ofereixen enllaços per a contactar-hi o conèixer-les més a fons.

Què són les ICIF

Segons l’Associació de Famílies Acollidores de Barcelona (AFABAR), les Institucions Col·laboradores d’Integració Familiar (ICIF) són organitzacions sense ànim de lucre que tenen l’objectiu principal la protecció i el suport de menors. Com a tal, compleixen tots els requisits que recull el Decret 69/2020, de 14 de juliol, d'acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, que, entre altres coses, regula i atribueix legalment les funcions de mediació per a integrar els i les infants en una família.

Funcions de les ICIF

Seguint els directoris del Decret 337/1995, les funcions de les ICIF tenen a veure precisament amb l’acompanyament, el suport i la valoració durant tot el procés d’acollida, de la infància i de la família, però també de l’administració.

El seu judici és essencial per a la valoració, formació i preparació de les famílies que han sol·licitat acollir, així com per a trobar la més indicada. També funcionen com a aglutinador entre l’infant i la família, ja que supervisen l’acoblament del nen, nena o adolescent i en fan un seguiment d’acord amb les directrius de l’organisme competent.

Alhora, també fan funcions més enllà de la mateixa acció d’acolliment, ja que realitzen activitats i campanyes de promoció de l’acolliment, i col·laboren amb l’administració en la gestió del finançament de les famílies acollidores seguint la normativa establerta al conveni.

Llistat d’ICIF de Catalunya

Arreu de Catalunya hi ha un total de dotze entitats amb denominació ICIF actualment, repartides entre Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Ripoll i Tortosa.

A Barcelona són ICIF la Fundació IRES, Intress Barcelona, Infància i Família Barcelona, Creu Roja, Cel Obert i Drecera. A la província de Girona hi ha l’Associació d’Iniciativa Social (AD’IS) i Infància i Família Girona. A Lleida només Intress Lleida fa funcions d’ICIF, i a Tarragona, la Casa Sant Josep. Finalment, a Ripoll cal assenyalar el Consorci de Benestar Social del Ripollès, i a Tortosa l’ICIF del Consell Comarcal del Baix Ebre.

Al web d’ICIF del Departament de Drets Socials de la Generalitat es poden consultar les dades de contacte de totes aquestes entitats i un mapa amb les seves localitzacions.

Associacions de famílies acollidores

A banda de les ICIF, que ofereixen un suport i acompanyament a les famílies acollidores des de les directrius oficials, hi ha un altre tipus d’entitats que pot ser molt útil a les famílies que hagin optat per acollir un infant o adolescent. Es tracta de les associacions de famílies acollidores, que tenen un rol de suport més horitzontal, de compartir testimonis i coneixements adquirits des de la pròpia experiència.

Són entitats sense ànim de lucre que reuneixen famílies que volen o ja estan en la situació d’acollir, així com persones sensibilitzades amb el tema que volen implicar-s’hi d’alguna manera.

Moltes d’aquestes entitats es troben sota la Coordinadora d'Associacions de Famílies Acollidores de Catalunya (CAFAC), actualment formada per tres federacions d’associacions: l’Associació de Famílies Acollidores de Barcelona (AFABAR), l’Associació de Famílies d’Acolliment de Tarragona (AFATAR), i l’Associació de Famílies Acollidores de Girona (AFAG).

Associacions de suport psicosocial a la infància

Un altre àmbit on les famílies acollidores poden necessitar suport és la gestió emocional de la infància acollida i de les i els mateixos membres de la família. Per això, és molt aconsellable contactar amb entitats especialitzades en l’atenció psicosocial familiar i d’infància o amb departaments en aquesta àrea.

Algunes d’aquestes entitats són: