Com adherir-se a la Setmana Europea de la Mobilitat i a MobilityActions

F Pere Tarrés
Per a accions que volen sensibilitzar la ciutadania dels impactes de la mobilitat urbana i informar-la sobre les diferents possibilitats.  Font: Pexels
Per a accions que volen sensibilitzar la ciutadania dels impactes de la mobilitat urbana i informar-la sobre les diferents possibilitats. Font: Pexels

Com adherir-se a la Setmana Europea de la Mobilitat i a MobilityActions

F Pere Tarrés
Resum: 

Són iniciatives que ajuden en la gestió i la difusió d’una acció de mobilitat sostenible, ja que la introdueixen en un projecte més gran.

La Setmana Europea de la Mobilitat té lloc del 16 al 22 de setembre, i té l’objectiu de fomentar costums de transport i mobilitat sostenibles, saludables i segures, així com de visibilitzar alternatives d’ús de l’espai públic. Es promouen els desplaçaments en bicicleta, a peu, en transport públic o en vehicle elèctric.

Per a organitzar activitats o iniciatives en aquest marc, les entitats poden adherir-se a la Setmana Europea de la Mobilitat. A continuació s’especifiquen les passes per a fer-ho i es detallen els principis i avantatges de formar part d’aquest moviment que recullen les webs de MobilityAction i del Departament de Territori de la Generalitat.

Objectius de la Setmana de la Mobilitat

La Setmana de la Mobilitat s’estructura sobre uns objectius que fan referència a la reducció de la contaminació durant els desplaçaments de la ciutadania i a promoure hàbits saludables.

El primer objectiu de la setmana és fomentar un comportament entre la societat que sigui coherent amb un urbanisme sostenible i dirigit a millorar la qualitat de l’aire, i que camini cap a la prevenció d’accidents de trànsit. El segon, en relació amb això, és sensibilitzar la ciutadania amb el desgast energètic i ambiental que suposen segons quines formes de transport i oferir-li alternatives diverses. En aquest sentit, el tercer objectiu és motivar les persones per a l’ús de mitjans de transport sostenibles com caminar, fer bicicleta, o el transport públic, i també els vehicles elèctrics.

El quart i el cinquè objectius fan referència al vessant més reflexiu de la Setmana de la Mobilitat. Apunten a la necessitat d’animar a la ciutadania a retrobar-se amb la ciutat i els seus espais i a pensar sobre l’afectació que té l’ús del transport motoritzat sobre la seva salut, tant pel que fa a la contaminació de l’aire tant en relació amb el sedentarisme.

Com adherir-se

L’adhesió a la Setmana de la Mobilitat Europea és molt senzilla. Només cal que una persona responsable del departament de mobilitat, medi ambient, o un departament competent de l’entitat signi la carta d’adhesió. Al document caldrà indicar si l’associació o organització vol dur a terme una acció per la Setmana per la seva banda, o donar suport a les activitats que organitza l’ajuntament del seu municipi durant el període.

Un cop signada, la carta s’haurà de transmetre al departament de l’ATM que correspongui: Barcelona, Camp de Tarragona, Girona, Terres de l’Ebre, o Lleida, Alt Pirineu i Aran.

Per a les entitats que vulguin treballar en l’àmbit de la mobilitat durant tot l’any, o fer-la l’objecte de la seva missió, és interessant registrar-se al projecte europeu MobilityActions. Les especificitats d’aquesta iniciativa es recullen a continuació.

Què és MobilityActions

Es tracta d’una web on les organitzacions, entitats, empreses, iniciatives civils, escoles i administracions poden promoure les seves activitats de mobilitat urbana sostenible i encoratjar noves tendències als seus municipis i regions, més enllà de la Setmana Europea de la Mobilitat. El projecte reconeix només accions de promoció, i no de natura tècnica, ja que l’objectiu d’aquest portal és motivar canvis en la cultura de la mobilitat a Europa.

Les entitats que decideixin adherir-se a MobilityActions convertiran les seves accions en part d’aquest moviment de gran abast, i, a més, podran fer-les visibles a la seva web, i podran fer servir els materials promocionals exclusius per a les seves campanyes particulars de difusió. A més, aquelles accions de gran qualitat o amb alguna excepcionalitat podran arribar a ser exposades a la seva pàgina de ‘Spotlight’ i aparèixer al seu butlletí.

Com apuntar-se a MobilityActions

L’únic que ha de fer una entitat per a registrar-se a MobilityActions és crear un perfil mitjançant el seu formulari en línia. Caldrà entrar el nom de l’organització, quin tipus d’entitat és (sense ànim de lucre, administració pública, empresa...), l’adreça electrònica i l’enllaç a la pàgina web. El formulari també demana les dades de contacte de la persona que gestionarà el perfil i crear un usuari i una contrasenya.

Un cop creat el perfil, l’entitat ja podrà pujar la seva acció concreta a la web.

Quines accions es poden registrar

MobilityAction és un projecte obert a tothom: grups de persones, organitzacions sense ànim de lucre, institucions de recerca o ensenyament, autoritats, administració pública, empreses privades... Només cal que l’entitat estigui organitzant una acció relacionada amb la mobilitat. Aquesta pot estar limitada a un dia específic o tenir una durada llarga de diverses setmanes o mesos, i per tant pot tenir lloc durant la Setmana Europea de la Mobilitat, però no és necessari.

Tanmateix, el portal demana que l’acció compleixi un seguit de condicions: el formulari ha de ser entregat en anglès, l’acció ha de promoure un canvi de comportament cap a una mobilitat urbana més sostenible, l’entitat que promou l’acció no pot estar implicada en la producció o promoció de productes o esdeveniments que puguin ser nocius per a la ciutadania, l’acció no pot encoratjar comportament il·legal o desobediència civil, i les persones inscrites han de ser majors d’edat.

Regles de MobilityActions

El portal exigeix a les entitats i organitzacions que en formen part complir algunes regles. Per començar, així com MobilityActions permet l’ús de material promocional per a la difusió de l’acció registrada, en cap cas es poden fer servir aquests materials en els continguts o pàgines que no facin referència a l’acció.

Una altra qüestió important és que la decisió del Secretariat Europeu, el que es dedica a acceptar les sol·licituds, és final. Això també vol dir que no es podrà recórrer legalment la decisió, i això s’accepta en el moment del registre.