Com diferenciar entre un equip i un grup de treball?

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Joan Rosinach
 Font: Pascal Swier
Ambdós compten amb objectius per assolir, però un grup i un equip tenen diferents formes d’arribar a la seva consecució. Font: Pascal Swier
 Font: Hans Peter Hauser
En l’àmbit associatiu, el treball en equip i la creació de grups de treball sempre han estat pedres angulars de projectes. Font: Hans Peter Gauster

Com diferenciar entre un equip i un grup de treball?

F Pere Tarrés
Resum: 

No hi ha fórmula bona o dolenta, i el desenvolupament i la posada en pràctica d'un o altre tindrà a veure amb els reptes que es proposi l’entitat.

En l’àmbit associatiu, el treball en equip i la creació de grups de treball sempre han estat pedres angulars de projectes i iniciatives. Per la seva forma d’actuar i de realitzar les tasques, difícilment es trobarien entitats o organitzacions en què alguna es du a terme de forma individual. Tanmateix, entre el concepte d’equip i el de grup sempre hi ha hagut certa confusió, perquè en aparença poden resultar similars, però en la pràctica no és així.

Ambdós compten amb objectius per assolir, però un grup i un equip tenen diferents formes d’arribar a la seva consecució. No hi ha fórmula bona o dolenta, i el desenvolupament i la posada en pràctica d'un o altre tindrà a veure amb els reptes que es proposi l’entitat. En aquest recurs es mostren algunes idees per saber diferenciar quan es treballa en equip o quan es creen grups per realitzar tasques concretes.

Independència col•lectiva

Les persones integrants del grup treballen de forma independent i, només de vegades i per interessos creuats, interaccionen amb altres membres. En canvi, en un equip, els i les membres reconeixen la seva independència però entenen que les metes de l’equip estan per sobre de les personals i resulten més senzilles d’assolir amb el suport mutu. En els equips no s’acostuma a perdre temps en baralles a la cerca d’interessos personals a costa dels altres.

Sentiment de propietat

En els grups, cadascú tendeix a posar l’atenció en la seva tasca perquè no està suficientment implicat en la planificació dels objectius de la unitat, ja que probablement no s’ha preguntat quin pot ser el millor plantejament, sinó que només s’ha indicat què s’ha de fer. Pel que fa als equips, el sentiment de propietat cap a la feina i al treball col·lectiu és elevat perquè hi ha un compromís evident amb les metes que els i les integrants han ajudat a establir, la qual cosa permet que s’hagin d’assumir com a pròpies.

Talent al servei de l’èxit

En els equips es contribueix a l’èxit de l’organització aplicant el talent i el coneixement propis per assolir els objectius col·lectius. En aquest sentit, cada individu és especialista en una tasca concreta i, per tant, necessita l’aportació d’altres membres per poder aconseguir el repte comú plantejat. En els grups de treball, les persones que l’integren tenen formacions i capacitats similars, i solen realitzar un treball en què normalment no hi ha tasques complementàries.

El paper individual

Sovint, en l’ambient d’un grup es copsa certa desconfiança en les motivacions de companys i companyes, principalment perquè es fa difícil entendre el paper de l’altra persona. De vegades, fins i tot l’expressió d’opinions i el desacord es consideren actituds divisòries o afeblidores. Els components de l’equip treballen al voltant d’un clima de confiança per expressar obertament idees, opinions, desacords i sentiments. Les preguntes hi són ben rebudes.

Comunicació desigual

Existeix una certa visceralitat en les comunicacions que impedeix establir una vertadera comprensió quan es parla de grup. En alguns casos, s’arriben a establir dobles jocs i trampes a l’hora de transmetre la informació. Això no ocorre quan es tracta d’un equip, en què la comunicació és oberta i honesta i tothom posa de la seva part per entendre els diversos punts de vista existents. En un equip s'estrenyen llaços i hi ha una relació més propera, més intensa.

Coordinació pròpia

Un equip requereix de coordinació, cooperació, eficàcia i eficiència a l'hora de desenvolupar les tasques que s’han de dur a terme, amb un calendari i un seguiment exhaustiu d’aquest. Mentrestant, les persones que componen un grup realitzen les seves tasques d'acord amb la seva pròpia organització i manera de treballar individualment. Tot i que els i les membres del grup també reben una bona capacitació, sigui per part de persones que supervisen o d’altres membres, es limiten a fer-nu ús només quan intenten aplicar-la a la seva tasca.

Ordre jeràrquic

La jerarquia és una altra de les diferències entre un grup i un equip. En un equip, aquesta no acostuma a existir, almenys de forma molt plausible. Si bé és cert que l'equip serà dirigit o capitanejat per una persona, tampoc no ho és menys que en la posada en pràctica hi ha una igualtat gairebé general entre totes les persones membres. En canvi, en el grup si que es troben nivells de jerarquia per diferenciar membres, posicions, tasques i llocs que ocupen.