Com hem d’agrair una donació

Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Com hem d’agrair una donació

Resum: 

Et mostrem les tres claus per a què el contingut del missatge sigui un èxit i ajudi a la fidelització dels col·laboradors.

Resposta ràpida amb missatges càlids

Un retroacció àgil ajuda a què la persona que ens ha fet la donació se senti tranquil·la i satisfeta perquè el seu recolzament econòmic ha arribat i ens és molt valuós per al desenvolupament de l’activitat de l’organització.

A més, el fet que la carta o el correu electrònic inclogui un missatge personalitzat fa augmentar la sensació de satisfacció. D’aquesta manera, i en la mesura del possible, és important que la resposta inclogui les següents dades:

  • Nom de la persona i quantia de la donació
  • Motiu de l’aportació i com es materialitzarà aquesta donació.
  • Invitació per realitzar una visita a l'entitat
  • En cas de carta, signatura a mà de la persona responsable de l’organització

Contingut creatiu i atractiu

El missatge d’agraïment no pot ser un mer tràmit per a l’entitat. Hem de creure en el seu potencial i redactar-ho de forma creativa. Només d’aquesta manera garantirem que la carta o el correu electrònic sigui llegit.

Respecte a l’expressió, cada organització té el seu propi estil i ha de decidir com es vol apropar i relacionar amb les persones col·laboradores. Independentment de la cultura de l’entitat, i a banda de què el missatge sigui intel·ligible i sense errades ortogràfiques, és important que la mida i font de la lletra siguin llegibles i amb espais i sangries que facilitin la comprensió.

Agraïments sense noves peticions

Hi ha diversitats d’opinions sobre si la missiva ha d’incloure una nova petició de col·laboració. Cada entitat ha de decidir quina és la seva posició.

A l’hora de posicionar-nos en aquest debat, sí que hem de tenir present que els partidaris de no incloure noves peticions assenyalen que aquest fet pot restar sinceritat i generar l’efecte contrari al desitjat amb l’enviament de la carta o correu electrònic.

Més informació

Aquest recurs ha estat elaborat a partir de la publicació El agradecimiento: piedra angular de la fidelidad del donante de l’Asociación Española de Fundraising,