Dinàmiques per a fer team building

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
És, literalment, la construcció conjunta d’un equip que estigui fonamentat per a enfrontar els problemes conjuntament.  Font: Pixabay
És, literalment, la construcció conjunta d’un equip que estigui fonamentat per a enfrontar els problemes conjuntament. Font: Pixabay

Dinàmiques per a fer team building

F Pere Tarrés
Resum: 

Les activitats poden prendre moltes formes, però sempre estaran dedicades a fomentar la cohesió, la confiança i la comunicació de l’equip per al treball conjunt i la construcció d’un front comú.

A totes les entitats és primordial el treball en equip, la bona entesa entre tots i totes les membres i un alt grau de confiança. Aprendre a coordinar-se i assumir els objectius grupals com a propis millorarà l’eficàcia de les accions i la seva productivitat, i motivarà un sentiment de pertinença que permetrà un alineament més gran amb els valors de l’associació.

Una de les millors formes de reforçar tots aquests punts són les activitats de ‘team building’, que no és una altra cosa que la construcció d’equip a través del joc i l’intercanvi de vivències. És una eina de desenvolupament organitzacional que busca millorar la comunicació i fomentar el treball conjunt i el lideratge en la resolució de problemàtiques.

Les entitats que apliquin aquestes dinàmiques podran veure com millora la motivació de l’equip, es reforça la confiança, millora l’ambient de treball, augmenta la productivitat gràcies a la col·laboració eficaç i s’amplia l’autoconeixement dins del grup. A continuació es recullen algunes activitats de team building que poden aplicar les entitats.

Per a la redacció d’aquest recurs s’han fet servir les següents fonts: el document ‘Activitats de Team Building’ de la Fundació Factor Humà i l’entrada ‘58 team building activities to bring your team together (and have fun!)’ de James Smart al blog SessionLab.

Sobre les dinàmiques

Les activitats de team building són molt variades. Poden ser simples exercicis per a fomentar el coneixement mutu al mateix espai de l’entitat o una simulació complexa de diversos dies a l’exterior o en una casa de colònies.

També hi ha diverses categories depenent de l’objectiu de la dinàmica. Hi ha activitats per a conèixer-se, per a millorar la comunicació i la col·laboració, per a entrenar la solució de problemes, per a fomentar la confiança i per a integrar tot l’equip en uns valors o propòsits.

Per a conèixer-se

Són activitats molt útils per als equips nous o amb noves persones membres, però també és recomanable fer-ne alguna de tant en tant inclús amb equips de llarg recorregut, per millorar el vincle.

Speed-Meeting’ és una dinàmica ràpida de conversa en parelles. Primer, els i les membres de l’equip hauran d’escriure tres preguntes en un paper, per a després donar voltes per la sala i aturant-se a parlar amb una altra de les persones durant un minut, responent cadascuna una de les preguntes de l’altra. Quan acabi el temps, s’intercanviaran el paper amb les preguntes i aniran a buscar algú nou a qui interrogar, i així, minut a minut, fins al final de l’activitat.

Una altra dinàmica de coneixement, segurament preferida per les persones introvertides, és el ‘Cercle gestual’. Aquí, els i les membres de l’equip, en una rotllana, es tornaran per a parlar sobre ells i elles mateixos/es amb gestos. Les altres persones hauran de provar d’endevinar el que volen dir.

També a prova d’introversions hi ha ‘Els 4 quadrants’ és una activitat on la parla s’intercanvia aquesta vegada pel dibuix. Cada persona tindrà un paper amb quatre quadrants, on haurà de dibuixar la seva resposta a quatre preguntes.

Per a establir vincles i confiança

Amb el coneixement no té per què venir la confiança. Hi ha dinàmiques que serveixen per a establir vincles més forts i fomentar la seguretat en el si de l’equip, tot permetent a les persones sentir-se escoltades.

Una dinàmica per a fer això és ‘La meva història’, un espai on tothom pot preguntar i tothom pot respondre. Mitjançant papers, els i les membres de l’equip faran preguntes sobre el seu passat i el seu present a la resta de forma anònima, i les altres persones poden respondre.

Una forma de motivar un canvi d’actitud on tothom es pugui sentir escoltar és l’activitat ‘Feedback’, on bàsicament això és el que es fa: donar feedback, fer comentaris. Poden ser sobre qüestions relacionades amb la feina, amb l’actitud, amb les aficions... Es tracta de generar de forma artificial la retroalimentació, de manera que esdevingui més fàcil fer-la a les tasques del dia a dia.

Per a la comunicació i la col·laboració

En relació amb l’apartat anterior, és important que un equip aprengui a comunicar-se de forma efectiva i assertiva per a poder col·laborar amb èxit i evitar malentesos.

Escoltar, veure i respectar’ és una dinàmica molt recomanable per a això. Es tracta de compartir històries i experiències, de l’entitat o de fora, i buscar patrons comuns entre allò que les persones membres comparteixen.

També per a millorar la comunicació, però aquesta vegada en els conflictes hi ha ‘Respondre al conflicte’, on es crea un espai en què s’agafen problemàtiques passades o presents i es treballa la comunicació al seu voltant per a resoldre-les amb tot l’equip. Pot ajudar descriure el conflicte des de tots els punts de vista i escriure-ho en un paper.

Un altre àmbit de l’assertivitat és la capacitat de fer saber als i les membres de l’equip les necessitats que una persona té. ‘Necessito de tu...’ és una activitat en què, per parelles canviant, cada persona anirà assenyalant què necessita de l’altra. No cal que sigui res profund, és una forma d’iniciar dinàmiques que es veuran reflectides després al dia a dia.

Per a la resolució de problemes en equip

Fomentar el coneixement, la confiança i la comunicació no és suficient per a garantir un treball conjunt eficaç. Cal posar-ho en pràctica. Per això existeixen dinàmiques que permeten entrenar com entomar problemes en equip, per a reunir esforços i diversificar els punts de vista.

Algunes d’aquestes activitats són de llarga durada i necessiten una preparació prèvia complexa, com ‘La cerca del tresor’. Aquesta manera de gimcana comença amagant un o diversos objectes que les persones hauran de buscar en equip seguint pistes. És interessant incorporar elements com bromes internes o temes característics de l’entitat.

També una mica dilatada en el temps i involucrant el treball manual hi ha la dinàmica de ‘Protecció de l’ou’, que bàsicament consisteix a construir un bastiment o armadura per a protegir un ou d’una caiguda.

Quadrat a cegues’ és un altre exercici per a motivar al grup a treballar en equip. Per a aquesta activitat només cal tenir una corda, que es posarà a terra tot fent un cercle, i que les persones membres hauran de convertir en un quadrat amb els ulls tapats. L’objectiu d’aquesta dinàmica és obligar les persones participants a comunicar-se ordenadament i guiar-se en grup.

Activitats divertides

Una part important de les dinàmiques de team building és passar-ho bé, crear un ambient distès on es propiciï que l’equip s’afluixi i es prepari per a altres activitats més consistents o per a tancar la sessió.

Aquí es poden incloure jocs grupals com el ‘Qui soc’, on totes les persones participants han d’enganxar-se un paper al front sense veure que hi ha escrit el nom d’un personatge, real, històric o fictici. Per torns, aniran fent preguntes que només poden respondre’s amb ‘sí’ o ‘no’ fins a endevinar qui són.

Igual d’entretinguda, però de foment de la creativitat hi ha l’activitat ‘Construeix una salutació’, en què tothom haurà de crear la seva pròpia salutació de mans de forma que parli d’ell o ella mateixa. Després, tot el grup podrà aprendre les diferents salutacions per parelles.

Retrats’ també és un joc molt creatiu on, dividits en dos equips, el si les membres del grup dibuixaran les persones de l’equip contrari de manera col·laborativa: cada 10 o 15 segons el paper canviarà de mans.

Per a un propòsit comú

En una entitat, és important que totes les persones que hi treballen caminin cap a uns objectius comuns. Quina millor forma de fer-ho que aprofitar l’actitud dialogant i lúdica del team building per a establir nous propòsits o renovar els antics?

Una de les formes de fer això és dedicar una estona a recollir en un paper gran o una cartolina quines són les finalitats, els valors i els propòsits de l’entitat i de l’equip. Deixar-ho tot escrit i discutir la importància de certs elements obrirà un debat que facilitarà l’alineació de totes les persones amb els resultats recollits.

Una forma més lúdica i creativa de fer això és l’activitat ‘Carta del futur’. Aquí els i les membres de l’equip tindran el repte d’imaginar com serà l’entitat d’aquí a 5 anys, quins avenços podrà fer i quins obstacles es trobarà, i escriure una carta per a aleshores. D’aquesta forma es fomentarà la cohesió i l’establiment d’un front comú.