Recull de bones pràctiques d’inclusió social en la cobertura de necessitats bàsiques

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Joan Rosinach
 Font: Alex Iby
Els PLIS esdevenen eines de planificació estratègica adaptades a les necessitats i a les realitats de cada territori. Font: Alex Iby
 Font: Joel Muniz
Aquestes bones pràctiques serveixen perquè bones pràctiques perquè els ens locals i les entitats socials puguin aprofitar el coneixement. Font: Joel Muniz

Recull de bones pràctiques d’inclusió social en la cobertura de necessitats bàsiques

F Pere Tarrés
Resum: 

Aquest recurs exposa diverses experiències d’èxit relacionades en aquest àmbit i realitzades per ens locals i entitats del territori.

Els plans locals d'inclusió social (PLIS) van néixer amb la finalitat d’incloure i aconseguir una major cohesió social entre tota la ciutadania. Esdevenen eines de planificació estratègica adaptades a les necessitats i a les realitats de cada territori. La seva missió és elaborar, impulsar i coordinar les iniciatives, mesures i accions d’intervenció social que permeten detectar i afeblir els factors d'exclusió social i vulnerabilitat.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies té a disposició de totes aquelles organitzacions i persones interessades, un conjunt de bones pràctiques perquè els ens locals i les entitats socials puguin aprofitar el coneixement de les diferents experiències realitzades arreu de tot el territori català en matèria d'inclusió social. Parteixen de la promoció de la integralitat, la transversalitat i el treball en xarxa amb tot el conjunt d’agent que operen arreu.

A continuació, se’n mostra un recull en la cobertura de les necessitats bàsiques.

Projecte Energies

Ens local: Consell Comarcal del Berguedà

Àmbit territorial: Comarcal

Col·lectiu destinatari: Famílies amb baixos ingressos familiars i necessitades d’ajudes per al subministrament elèctric.

Objectius:

 • Oferir una ajuda a les famílies amb dificultat econòmiques, prèviament seleccionades per serveis socials, analitzant i avaluant en detall la situació de cada família, orientant sobre bons hàbits de consum.
 • Oferir solucions personalitzades per cada família, que suposin una millora a nivell de l’estalvi energètic i en confort a la llar.

Fitxa

AGAPE Aliments Solidaris de la Noguera

Ens local: Consell Comarcal de la Noguera

Àmbit territorial: Comarcal

Col·lectiu destinatari: Famílies de tota la comarca.

Objectius:

 • Distingir entre els diferents perfils de persones usuàries que arriben al projecte.
 • Orientar a usuaris/àries segons les seves possibilitats en diferents aules de formació i recursos d'orientació laboral que tinguem a la zona.
 • Convertir la persona usuària en subjecte actiu i estimular-lo perquè aprengui a utilitzar les pròpies armes per trobar feina, millorar el seu nivell acadèmic i/o millorar la seva situació personal/familiar.

Fitxa

Taula de la pobresa energètica

Ens local: Ajuntament de Terrassa

Àmbit territorial: Municipal

Col·lectiu destinatari: Persones que es troben en una situació de vulnerabilitat social i en risc d’exclusió social, ateses des de serveis socials.

Objectius:

 • Resoldre situacions d’emergència energètica
 • Capacitar i apoderar a personal professional, entitats i ciutadania en matèria energètica.
 • Reduir la factura energètica.
 • Implicar agents econòmics i socials en les actuacions i la consecució dels objectius.
 • Crear les condicions per a la reducció de la situació de pobresa energètica a mig termini.

Fitxa

Gestió alimentària responsable en la distribució solidària d'aliments

Ens local: Ajuntament de Reus

Àmbit territorial: Municipal

Col·lectiu destinatari: 890 famílies, un total de 3.560 persones beneficiàries.

Objectius:

 • Recuperar els aliments que encara són aptes pel consum humà, aportant aliments frescos a aquestes persones amb pocs recursos econòmics.
 • Garantir la seguretat alimentària en tot el procés.
 • Fomentar el treball en xarxa entre l'administració pública i les entitats socials.
 • Distribuir els aliments a la ciutat de forma més justa, coordinada, promocional i equitativa en funció de les necessitats socials de les persones.
 • Crear llocs de treball per a persones amb discapacitat.
 • Minimitzar la generació de residus.
 • Sensibilitzar el voluntariat de les entitats i les persones beneficiàries dels aliments sobre el malbaratament alimentari.
 • Formar el voluntariat de les entitats i les persones beneficiàries en matèria d'aprofitament del menjar, conservació, manipulació dels aliments, i dieta saludable i equilibrada.
 • Iniciar una nova línia de recuperació d’aliments frescos i cuinats provinents de supermercats i menjadors escolars. Recollir aquests aliments, cuinar-los, en el cas d'aliments frescos, al menjador social de Reus i oferir menús en carmanyoles a famílies amb poc recursos econòmics.

Fitxa

Projecte Cuina Solidària

Ens local: Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Àmbit territorial: Municipal

Col·lectiu destinatari: 200 persones.

Objectius:

 • Afavorir la inclusió social dels col·lectius més vulnerables.
 • Fomentar la inserció laboral de joves en risc d’exclusió social.
 • Fomentar la solidaritat i la sensibilització envers els processos d’exclusió social.
 • Fomentar una alimentació saludable.

Fitxa

Parada Solidària

Ens local: Ajuntament de Lleida

Àmbit territorial: Municipal

Col·lectiu destinatari: 138.542 persones.

Objectiu:

 • Fer que les diferents entitats de la ciutat de Lleida participants puguin fer ús d'una parada en el Mercat de Nadal, per vendre els seus productes, així com donar a conèixer els projectes que estan portant a terme.

Fitxa

Xarxa entitats socials atenció a les necessitats bàsiques

Ens local: Ajuntament de Lleida

Àmbit territorial: Municipal

Col·lectiu destinatari: Persones i famílies amb dificultats per a la cobertura de les necessitats bàsiques.

Objectiu:

 • Enfortir el treball transversal i el treball en xarxa amb les entitats socials.
 • Optimitzar la gestió dels recursos disponibles.
 • Oferir estratègies i models de treball.
 • Millorar l’eficàcia i eficiència en l’atenció a les necessitats bàsiques de la població. Evitar duplicitats.
 • Ampliar la cobertura de la població i pal·liar els efectes de la crisi en les famílies.
 • Actuar, de manera preventiva, en col·lectius amb alts risc d’exclusió social i sense sostre.

Fitxa