Tendències per a la creació de butlletins

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Les newsletters abandonen cada cop més la recepció passiva Font: Pixabay
Les newsletters abandonen cada cop més la recepció passiva Font: Pixabay

Tendències per a la creació de butlletins

F Pere Tarrés
Resum: 

Actualment, la realització de newsletters està tendint cap a una certa bilateralitat. Es busca la interacció del públic amb el butlletí, mentre aquest al seu torn s’inclina cap a la personalització i l’apel·lació directa.

La difusió d’informació unidireccional i fluida és la principal característica i avantatge dels butlletins. Les entitats fan servir aquesta eina per comunicar al seu públic els seus projectes, plasmar quina és la feina que duen a terme gràcies a les seves donacions i actualitzar sobre qualsevol possible canvi que s’hagi pogut dur a terme. En els últims anys, les campanyes d’emailing han recuperat el lloc que el 2010 van prendre les xarxes socials, donat que s’està duent a terme una renovació de continguts i formats.

Actualment, la realització de newsletters està tendint cap a una certa bilateralitat. Es busca la interacció del públic amb el butlletí, mentre aquest al seu torn s’inclina cap a la personalització i l’apel·lació directa. També, gràcies a les noves tecnologies, estan apareixent noves formes d’interactivitat i inclús de monetització. Tot això es plasma a continuació, on se suggereixen alguns formats, elements i eines que van de camí a dominar el camp de la creació de butlletins per totes les possibilitats que ofereixen.

Aquest recurs ha estat creat amb l’ajuda de les següents fonts: '6 Email Marketing Trends Transforming Nonprofits in 2022 and Beyond', del blog TechSoup; '10 Email Marketing Best Practices for Nonprofits', de Nonprofit Tech for Good; i Yes Your Nonprofit Newsletter Can Help You Raise Money. Here’s How, a The Storytelling Nonprofit

Personalització

Per tal de diferenciar el seu butlletí, les entitats poden optar per personalitzar-ne el contingut. Això implica una segmentació del seu públic en funció de perfils de demogràfics, geogràfics, de vinculació o de comportament, entre molts altres. Això es fa a través d’eines de filtració de dades, molt vinculades al màrqueting, com és el cas de Funnel. També existeix l’opció d’enviar directament enquestes als subscriptors per conèixer-ne el segment i els interessos.

Crida a l'acció

En tota newsletter és molt recomanable incloure un apartat on l’entitat proposi accions de voluntariat, animi a participar en els projectes i tallers, demani diferents donatius... I tot això en funció de la personalització que s’ha dut a terme, ja que permetrà conèixer al públic i oferir-li les opcions més idònies.

Impacte de les donacions

En la línia de l’anterior apartat, és important mostrar al públic com els seus donatius ajuden al desenvolupament de les accions que fa l’entitat. Explicar les històries de les persones que se n’han beneficiat, mostrar fotografies, exposar l’evolució de les dades... És una forma de mostrar gratitud i a la vegada difondre la feina de l’organisme i animar a continuar col·laborant.

Interactivitat

Avui cada cop més s’imposa la recepció activa de la informació, i els butlletins no s’han de quedar enrere. No es tracta només d’incloure-hi links o diferents dimensions, lletres i colors, sinó també de crear butlletins que convidin a interactuar a través de contingut gràfic com gifs o vídeos, enquestes, formularis i inclús petits jocs.

Disseny responsiu

Sens dubte, la gran majoria de persones usuàries llegeix el correu electrònic des del mòbil, d’aquí que també consumeixin els butlletins als quals tenen una subscripció en aquests dispositius. Per això, és important optimitzar les newsletters per tal que siguin funcionals en tota mena de pantalles, el que també assegura una accessibilitat més gran perquè es podrà llegir a qualsevol lloc.

Monetització

La majoria de persones que reben butlletins ho fan perquè ja fan donatius a l’entitat en qüestió. Així mateix, hi ha formes de monetitzar aquests elements per tal d’aconseguir un benefici més directe, potser per part de persones que no donen regularment. Hi ha diverses eines que faciliten això, com és el cas de Substack, que també proporciona analítiques del públic i suport al disseny.

Automatització

Junt amb la personalització per segments, l’automatització és la millor aliada per a les entitats que envien newsletters. Eines com HubSpot permeten gestionar de forma automàtica gran quantitat de llistes d’adreces, el que estalvia temps a les organitzacions. Assegura també una comunicació regular, molt important per mantenir l’interès de les persones subscriptores.