Abdoulaye Fall: "La CAF pretén potenciar les xarxes d’ajuda mútua a traves de l’apoderament"

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
Autor/a: 
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
Abdoulaye Fall Font: CAF
Abdoulaye Fall Font: CAF
CAF Font: CAF
CAF Font: CAF
CAF Font: CAF
CAF Font: CAF
CAF Font: CAF
CAF Font: CAF

Abdoulaye Fall: "La CAF pretén potenciar les xarxes d’ajuda mútua a traves de l’apoderament"

Autor/a: 
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Resum: 

L'Abdoulaye Fall ens parla de l'Associació de Comunitats Autofinançades, nascuda per promoure la creació de comunitats autofinançaces i fer possible que persones amb pocs recursos es puguin autofinançar sense la necessitat de demanar crèdits.

Què és la CAF?

Les CAF (Comunitats Autofinançades) són petits grups de fins a 30 persones, democràticament autogestionats i autofinançats, que es reuneixen un cop al mes per estalviar en un fons comú, del qual poden prendre crèdits per a necessitats i emergències. La part social és igual o més important que l'econòmica, doncs la CAF apodera els seus membres en diversos aspectes emocionals i personals i els aporta una xarxa de suport. La idea principal és progressar plegats mitjançant la confiança i l'ajuda mútua, en una manera horitzontal i autosuficient que dignifica les persones.

Quina és la realitat en el vostre entorn més immediat?

El projecte de les Comunitats Autofinançades s’ha posat en marxa en un context on l’exclusió financera i social dels col·lectius més desfavorits ha assolit nivells preocupants. Davant d’aquest fet, és urgent recuperar les dinàmiques de solidaritat i d’organització comunitària per tal de donar un nou impuls a la manera d’interrelacionar-nos i d’afrontar els reptes personals i col·lectius. El model de les CAFs s’inscriu en el marc de les múltiples iniciatives d’economia social i col·laborativa impulsades a Catalunya i pretén potenciar les xarxes d’ajuda mútua a traves de l’apoderament.

Quins serveis oferiu actualment?

La nostra tasca consisteix sobretot en la creació, tutelatge i seguiment de CAFs. Generalment contactem amb persones, grups o comunitats que poden estar interessats en constituir una CAF. Un cop creat el grup acostumem a assistir a les primeres reunions fins que el grup es consolida, i a partir d'aquí els ajudem quan ho necessiten.

Complementàriament l'ACAF realitza accions de difusió de la metodologia mitjançant participació en actes, congressos, aparicions en medis, xarxes socials, etc., advocant per l'educació financera, l'estalvi i l'apoderament com a eines principals contra l'exclusió. A nivell internacional, els darrers tres anys hem realitzat tres presentacions TEDx sobre les CAF, i enguany hem iniciat un projecte de creació de 14 CAFs entre refugiats siris de Turquia.

D'altra banda, últimament hem intentat ampliar els nostres serveis més enllà de les CAF. Destacaria el projecte sobre que realitzem en col·laboració amb l'Associació Ecoserveis, en el qual intentem combatre la pobresa energètica d'una manera innovadora (més informació a www.CAF-accio.cat).

Quants voluntaris teniu ara i quines tasques desenvolupen dins l’entitat?

Com a voluntaris permanents podríem comptar amb els membres de la Junta Directiva, d'entre els que volem destacar la feina el president i la coordinadora d'Àsia. També hi ha moltes persones que ajuden desinteressadament a difondre la metodologia i a la creació i suport de CAFs allà on geogràficament ens és complicat, o impossible, d'arribar.

D'altra banda, els propis membres de les CAF, que són l'esperit del projecte i que voluntàriament assumeixen tasques de responsabilitat dins les CAF, als que recorrem per donar testimoni en presentacions, medis o congressos, i que ens ajuden puntualment amb la pàgina web, xarxes socials, millores de la metodologia, replicació del projecte, difusió i més.

Per la resta, periòdicament tenim alguns voluntaris de llarga durada o estudiants en pràctiques que ens ajuden a l'oficina en diverses tasques, com administratives, xarxes socials o de comunicació.

És difícil de quantificar aquests diversos tipus de voluntaris, però podríem dir que sumen unes cinquanta persones.


Quina valoració feu del recorregut del projecte fins ara?

La nostra valoració del projecte és molt positiva respecte a l'abast de la metodologia: més de 160 CAF en 17 països arreu del món (set a Europa), que suposen més de 2000 persones beneficiàries directes i més de 6000 indirectes. A nivell de prestigi de l'entitat i la metodologia també estem satisfets: ACAF ha obtingut diversos premis de prestigi com el de Millors Pràctiques en Microfinances a Europa el 2009. I les CAF han estat incloses en la relació de bones pràctiques i innovacions tant del portal de la Comissió Europea com de la European Microfinance Network.

Les CAF són una innovació provada que produeix un impacte molt gran amb recursos molt limitats fugint de l'assistencialisme que tot sovint cronifica situacions de dependència respecte les ajudes externes. El que ens agradaria seria poder explotar totalment el gran potencial de replicació de les CAF perquè poguessin arribar a molta més gent que pugui aprofitar els actius que els aporten.

Afegeix un comentari nou