Cristina Pujol: “Creiem profundament en el poder transformador de la música”

Suport Tercer Sector
Autor/a: 
Eugenia Ifer
 Font: Fundació Primavera Sound
L'entitat impulsa beques pel jovent amb risc d'exclusió social per cursar estudis musicals. Font: Fundació Primavera Sound.
 Font: Fundació Primavera Sound
La música pot utilitzar-se com a incentiu per combatre l'abandonament escolar. Font: Fundació Primavera Sound.

Cristina Pujol: “Creiem profundament en el poder transformador de la música”

Autor/a: 
Eugenia Ifer
Suport Tercer Sector

Resum: 

La Fundació Primavera Sound treballa per generar oportunitats al jovent i contribuir a la transformació social a través de l’accés a la cultura.

Cristina Pujol és la directora general de la Fundació Primavera Sound, una organització que va néixer el 2021 sota el convenciment de l’organització musical de fomentar la cohesió i la inclusió social a partir de la cultura, l’art, l’equitat social i el creixement personal, començant inicialment a les zones més pròximes al Parc del Fòrum.

Com treballa la fundació?

Ens centrem en identificar les necessitats de la zona, mitjançant reunions amb els diferents agents que hi viuen i que fan feina al territori. Juntament amb les oportunitats que pot generar el festival, creiem que des de la fundació podem sumar i posar el nostre gra de sorra en les zones properes al Fòrum de Barcelona.

Destinem recursos, tant formatius com econòmics, perquè les futures generacions duguin a terme projectes a partir de la música per transformar el seu barri o entorn. Les persones que hi participen poden generar interès per la música i enfortir la seva relació amb el medi a partir d’organitzar concerts, crear videoclips o programes de ràdio.

De quina manera es pot utilitzar la música com a eina d’integració social?

La música, com qualsevol branca de l’art, és una eina amb la qual les persones poden expressar-se i connectar amb altres. D’aquesta manera, quan els i les joves participen en els projectes ja mencionats, es crea una relació de xarxa i convivència amb l’entorn en el qual es desenvolupen i es consolida l’autonomia de les persones participants.

Creiem profundament en el poder transformador de la música. Per aquesta raó, ens centrem en els joves amb risc d’exclusió social amb l’objectiu de pal·liar les desigualtats d’accés a la cultura i l’educació i incidir en zones més vulnerables. Treballem en tres propòsits principals: incentivar el talent i/o interès del jovent per la música, consolidar l’autonomia de les persones que participen en els nostres projectes i transmetre que sumar i contribuir a la societat no només es pot dur a terme amb recursos econòmics, sinó que es pot fer a través de més vessants.

Per què és important la cultura pel creixement personal del jovent?

Considerem que la cultura és 'possibilitadora', una experiència d’aprenentatge. En especial, creiem que una de les millors formes de progrés passa per l’autoconeixement i l'identificació del talent que cadascú de nosaltres portem dins.

En aquest sentit, considerem que els beneficis de la cultura, i en concret de la música, ajuda que les persones puguin expressar les seves emocions, aprendre a autogestionar el seu propi espai i ampliar el seu coneixement. També ajuda a incrementar la seva capacitat crítica i contribueix al desenvolupament de la seva personalitat.

Què són els ‘Projectes En Xarxa’?

Són programes que es realitzen en col·laboració dins del marc d’un projecte educatiu en zones amb risc d’exclusió social. Aquesta proposta es basa en tres eixos claus: promoure l’equitat i la qualitat d’aprenentatge, millorar les capacitats i competències de l’alumnat a partir de la música i despertar la creativitat pel desenvolupament personal i social de les persones participants.

La millor manera de fer-ho és, sens dubte, treballant en xarxa i col·laborant amb altres entitats ja establertes en el terreny per enriquir el teixit social ja existent, contribuir a generar noves oportunitats i poder arribar a les persones més joves.

En què es basa el 'Projecte Vitamina Primavera Sound'?

És un programa amb una durada de quatre anys que se centra en el lideratge ètic per a la transformació social, dirigit a joves d’entre 12 i 17 anys en entorns de conflictivitat social.

Aquest programa té com a objectiu apoderar i formar preadolescents, adolescents i joves en l'àmbit personal, relacional i social perquè esdevinguin referents positius i liderin processos de transformació social en els seus propis barris i entorns personals. Transformant lideratges negatius en lideratges positius.

I els ‘Projectes Impuls’?

Són els programes propis de la fundació que tenen la intenció d’encoratjar i donar els recursos necessaris als nois i noies perquè portin a terme accions de servei comunitari, on podran aplicar i consolidar aprenentatges, despertant el seu talent i posant-lo al servei de la comunitat.

Per aquesta raó, iniciem i impulsem beques per a persones joves que tinguin escassos recursos econòmics perquè puguin cursar estudis musicals. Així mateix, també ens encarreguem de dinamitzar grups de joves perquè planifiquin i desenvolupin projectes que els i les ajudin en els aspectes personals, i en el desenvolupament dels seus barris i l’entorn.

Quins reptes teniu de cara al futur?

Un dels nostres reptes fonamentals és donar oportunitats i despertar l’interès del conjunt del jovent on la fundació sigui un dels canals per conèixer el ventall de professions dins la indústria musical. Un altre repte és donar oportunitats sempre que es pugui a les persones interessades, amb formacions i oferint llocs de feina al Primavera Sound o bé durant el nostre festival.

Pel que fa a l’eix educatiu, hem identificat que en els canvis d’etapa escolar els nens, les nenes i adolescents són propensos a l’abandonament escolar i l’absentisme. Per tant, mitjançant la música volem despertar l’interès per tal que hi hagi una continuïtat en els estudis, utilitzant la música com a incentiu.

Afegeix un comentari nou