'Defensem el que és obvi', la campanya, en favor de la igualtat de tracte i la no-discriminació

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
Autor/a: 
Vanesa Vilaseca
Defensem el que és obvi Font: Gneralitat de Catalunya
Defensem el que és obvi Font: Gneralitat de Catalunya

'Defensem el que és obvi', la campanya, en favor de la igualtat de tracte i la no-discriminació

Autor/a: 
Vanesa Vilaseca
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Resum: 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies impulsa la campanya per crear consciència en la ciutadania i en la seva responsabilitat en la lluita contra qualsevol tipus de discriminació.

La campanya vol donar visibilitat a la diversitat com una qüestió de principi i valors però també de legalitat, ja que s’emmarca en la idea que totes les persones tenim uns drets bàsics reconeguts per la llei que defineixen la societat democràtica, i per tant, s’han de respectar i garantir.

Aquests drets es recullen en diferents textos declaratius i jurídics, com la Declaració dels Drets Humans, la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, la Constitució Espanyola i l’Estatut.

Destaca la idea que la societat és diversa i ha d'esdevenir cohesionada, fer possible que les diferències no derivin en desigualtats ni discriminacions i garantir el desenvolupament del país.

Per tant, defensar i promoure la igualtat de tracte i oportunitats de les persones és la base de la responsabilitat mútua i de la convivència entre persones, entre les institucions i la ciutadania. A més, el context de crisi actual que estem vivint té un impacte molt important en les desigualtats socials.

Chakir el Homrani, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, afirma que “la lluita contra la discriminació no la pot fer sol el Govern, ho hem de fer amb tota la societat, tothom hi ha d’ajudar. Això ho hem de fer junts. Una actitud ferma de cadascú de nosaltres davant les discriminacions i en defensa de la igualtat de tracte és fonamental per reduir les desigualtats”.

En relació amb aquesta qüestió, el conseller també considera que “quan la diversitat es vincula a desigualtat, els problemes socials són més difícils de solucionar. Quan la diversitat es viu amb igualtat, les capacitats d’una societat es multipliquen”.

A Catalunya hi han lleis específiques, com la llei 5/2008 de drets de les dones a viure lliure de les violències masclistes, la llei 11/2014 de protecció dels drets de les persones LGBTI, la llei 17/2015 d’Igualtat efectiva entre dones i homes. Actualment es troba en tramitació al Parlament de Catalunya la Llei d’Igualtat de Tracte i no discriminació, una llei per donar una més àmplia i major cobertura legal i que ha d’ajudar a assolir la igualtat i a perseguir tota forma de discriminació.

Segons El Homrani, “en una societat profundament diversa com la nostra, la millor eina per a la convivència és la igualtat de drets i la plena ciutadania. Som una societat diversa, en molts aspectes: en l’origen, en la cultura, en la religió, en la identitat i orientació sexual, en les capacitats diverses, en el gènere i l’edat... I aquesta diversitat ens pot fer una societat més rica, més forta, més capaç de relacionar-se i entendre el món. Però això només serà així si la diversitat va lligada a la igualtat”.

Per últim, el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies també alerta de “la presència creixent de discursos discriminatoris en alguns àmbits es tradueix en un increment de les actituds violentes, racistes i intolerants, que fomenten l’odi, la divisió i el rebuig cap a aquelles persones que són diferents o que, senzillament, no viuen o pensen com alguns voldrien. Davant d’això, cal defensar els valors comuns, la condició de ciutadania per a totes les persones que vivim juntes, la igualtat d’oportunitats i la igualtat de tracte, i mantenir-nos ferms contra tota forma de discriminació”.

Més informació a dretsobvis.gencat.cat.

Comentaris

Hola, me interesaría saber el/la artista y el tema de quién es de la campaña Defensem el que es Obvi

Afegeix un comentari nou