El 3r Congrés Català de l'Associacionisme i el Voluntariat conclou amb un full de ruta per enfortir el sector

Suport Tercer Sector – Fundesplai
Autor/a: 
Luci Vega

El 3r Congrés Català de l'Associacionisme i el Voluntariat conclou amb un full de ruta per enfortir el sector

Autor/a: 
Luci Vega
Suport Tercer Sector – Fundesplai

Resum: 

S'aproven una vintena de propostes d'acció per promoure el seu creixement i consolidació i per assentar les bases del nou Pla Nacional de l'Associacionisme.

Més de 300 persones van participar en el 3r Congrés català de l'associacionisme i el voluntariat (3CCAV) celebrat el 20 de maig al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. La trobada va tancar 4 mesos d'intenses sessions i debats a nivell territorial per reflexionar sobre el present i el futur de l'associacionisme, plantejar propostes i fer front als reptes que s'hi presenten.

'Aquest Congrés ha de permetre fer un pas endavant en l'enfortiment de l'associacionisme i el voluntariat i en el seu reconeixement i consolidació' va afirmar durant l'acte de cloenda el secretari d'Afers Social i Famílies de la Generalitat, Francesc Iglesias. El procés participatiu generat demostra, en opinió d'Iglesias, que 'el sector està més viu que mai, amb ganes d'aportar propostes innovadores i ambicioses'.

Fruit d 'aquest procés de treball previ, van presentar-se un total de 27 propostes d'actuació (ampliades a 28 durant les sessions de treball del Congrés) que van ser validades per les persones assistents a la trobada.

La idea és que la majoria d'aquestes iniciatives formin part del nou Pla Nacional de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya impulsat per la Generalitat de Catalunya, dels diferents plans estratègics del governs locals i que també s'incorporin a la futura llei del Foment de l'Associacionisme.

'Aquest Congrés és la plataforma necessària que desenvoluparà el3r Pla Nacional de l'Associacionisme. Transformarem el batec en mesures legislatives' va confirmar Francesc Iglesias.

Propostes d'actuació

Les 28 propostes d'actuació 'concretes i prioritàries' aprovades durant el 3CCAV abasten 5 àmbits d'acció. A continuació presentem les principals línies proposades en cada eix d'actuació:

 • El dia a dia de les entitats
  Fer créixer el nombre de persones que s'incorporen al teixit associatiu; avançar cap a un major reconeixement social de la tasca de les entitats i el voluntariat; impulsar el relleu generacional i treballar per millorar l'encaix entre les persones professionals i voluntàries són algunes de les propostes plantejades.
 • Els recursos de les entitats
  En aquest àmbit es considera bàsic l'augment i optimització dels recursos públics adreçats a les entitats; obrir la porta a finançaments públics i privats i a fórmules alternatives o col·laboratives; posar en valor i potenciar el rol de servei de les entitats de segon nivell i millorar la formació de les persones de les organitzacions.
 • La relació amb l'Administració
  La relació de les entitats amb l'Administració ha de poder simplificar-se i acostar-se a la realitat del sector i passar d'una gestió complexa i difícil a una de senzilla i eficient. Calen canvis normatius en relació al marc legal sobre contractació de treballadors i crear un contracte laboral ajustat a la naturalesa del sector. També calen canvis en el model fiscal actual, avançar cap a la definició de noves clàusules socials en la contractació de serveis de l'Administració i potenciar les possibilitats d'accedir a les licitacions públiques amb preferència.
 • La comunicació
  Els mitjans de comunicació públics han de potenciar la promoció i informació dels projectes, de les entitats i dels valors vinculats a l'associacionisme i el voluntariat. Les entitats han de comunicar millor els seus projectes i resultats i per fer-ho calen més recursos específics i formació especialitzada, sobretot 2.0.
 • El treball en xarxa
  Les entitats han de potenciar el treball en xarxa amb la resta d'entitats -per sumar esforços i recursos-, amb els centres educatius-fomentant els valors de l'associacionisme i el voluntariat entre els joves-, i amb les empreses, les administracions i la resta d'agents de cada territori. Entre tots ells han de poder construir projectes comuns que cerquin la coresponsabilitat de tots.

500 llocs de treball per a joves en el sector

Com a gest per evidenciar el suport que des del Govern català és vol donar al sector, la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, va anunciar durant la inauguració del Congrés que la Generalitat de Catalunya obrirà aquest mes de juny una convocatòria per finançar 500 llocs de feina a entitats sense ànim de lucre per a joves qualificats d'entre 18 i 29 anys.

Aquests contractes tindran una durada de sis mesos i, segons Bassa, permetran 'd’una banda, poder oferir una primera oportunitat de feina als joves amb formació i, de l’altra, donar suport a les entitats no lucratives, que tenen un paper fonamental en la cohesió social del país'.

Consulteu l'Storify del congrés i la galeria d'imatges

Consulteu el vídeo resum del congrés i la gravació de la inaguració i la cloenda

Afegeix un comentari nou