El sostre de vidre s’ha reduït més d’un 20% en els darrers deu anys a les universitats catalanes

Colectic-comunitari
Autor/a: 
Alejandra Sanchez
La presència majoritària de dones en els primers anys de la universitat i la recerca disminueix considerablement en les escales superiors de les carreres acadèmiques. Font: iStock. Font: iStock
La presència majoritària de dones en els primers anys de la universitat i la recerca disminueix considerablement en les escales superiors de les carreres acadèmiques. Font: iStock.

El sostre de vidre s’ha reduït més d’un 20% en els darrers deu anys a les universitats catalanes

Autor/a: 
Alejandra Sanchez
Colectic-comunitari

Resum: 

És una de les principals conclusions de l’Informe d’Indicadors Dona i Ciència 2023 del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya.

En la darrera dècada, l'índex de sostre de vidre a les universitats catalanes s'ha reduït un 22%, però les dones encara tenen moltes dificultats per accedir a la categoria de catedràtiques, de fet, només una de cada quatre càtedres està ocupada per una dona. Així ho constata el darrer Informe d'Indicadors Dona i Ciència 2023, que avalua la proporció entre el conjunt de dones professores a les universitats en relació amb les que arriben a ser catedràtiques, per establir així l'índex de sostre de vidre.

Tot i que a l'informe s'aprecia l'augment en la presència de dones en el sistema universitari català, l'estudi també deixa palès que, quan més s'avança en la carrera acadèmica, més es redueix el percentatge de dones. Prenent com a base les dades del curs 2020-2021, veiem que la presència de dones als graus arriba gairebé al 60%, als màsters es manté en valors similars, superant el 55%, i està encara per sobre del 50% en el moment de llegir les tesis doctorals.

Però, un cop se supera aquesta darrera etapa, la presència de dones al sistema universitari comença a disminuir, representant un 47,2% del professorat associat i tan sols un 26,6% entre de les catedràtiques d'universitat, respecte al 73,4% dels homes.

La falta de paritat al sistema universitari català també es fa evident en la recerca. De fet, en relació amb la carrera investigadora, les dades mostren que malgrat el manteniment de l'equilibri de gènere en les tesis llegides, a partir d'aquest moment, el percentatge d'investigadores postdoctorals decau fins al 43,6%, respecte al 56,4% dels homes.

Si es té en compte el global del sistema de coneixement català, les dones amb carreres en la recerca representen encara un percentatge molt inferior respecte dels homes. Per exemple, només el 30% del Personal Docent Investigador (PDI) permanent de més de seixanta anys són dones.

Així i tot, l'Informe d'Indicadors Dona i Ciència 2023 del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya mostra també l'evolució positiva de molts dels indicadors. Per exemple, el percentatge de dones dintre del col·lectiu PDI permanent amb menys de cinquanta anys puja fins a gairebé el 45% i la presència femenina en les escales superiors de la carrera científica representada pel professorat d'investigació d'excel·lència ICREA ha passat del 22,76% del total l'any 2016 al 28,68% de l'exercici 2021.

L'eliminació de la discriminació per gènere, objectiu prioritari de la Llei de la Ciència

En la línia de fomentar mesures per eliminar el biaix de gènere i altres formes de discriminació a les universitats i centres de recerca de Catalunya, el Departament d'Investigació i Universitats està treballant en la implementació de la Llei de la Ciència, que té com a objectiu central contrarestar aquests indicadors d'inequitat. A través de l'estratègia d'igualtat de gènere en la ciència, que serà aprovada abans de la conclusió de l'any, s'inclouran mesures concretes per avançar cap a la igualtat de gènere en els òrgans d'avaluació, desenvolupament i innovació.

Aquest nou marc normatiu preveu també la incorporació de personal expert en gènere als òrgans d'avaluació i assessorament, l'equilibri en la composició dels òrgans de govern, i l'aprovació i incorporació de línies de finançament específiques per a la recerca en gènere.

Afegeix un comentari nou