En marxa l’estudi sobre voluntariat a Catalunya

FCVS
Imatge de diferents persones agafades de la mà Font: Xarxanet
L'estudi vol copsar la realitat del voluntariat al territori tenint en compte la situació de la persona voluntària.
Enquesta sobre voluntariat a Catalunya Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
L'enquesta compta de tres parts: informació general, dades sociodemogràfiques i participació voluntària.

En marxa l’estudi sobre voluntariat a Catalunya

FCVS

Resum: 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l'Observatori del Tercer Sector elaboren un estudi per analitzar la participació en entitats de les persones voluntàries.

El Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya i l'Observatori del Tercer Sector, en el marc de la Llei 25/2015, de 30 de juliol, de voluntariat i foment de l’associacionisme d’àmbit català, estan realitzant un estudi per posar en relleu la importància del voluntariat des de la perspectiva de la persona voluntària.

L’objectiu principal és recollir indicadors entorn la participació voluntària i copsar els punts forts i febles d’aquesta activitat per tal de poder treballar en el futur sobre els reptes identificats i els elements de millora. A partir d’una sèrie de preguntes es busca conèixer més a fons la figura de la persona voluntària en el si de les entitats no lucratives. A més, també es pretén conèixer i analitzar el desplegament de la llei i com s’està desenvolupant per part de les entitats d’àmbit català.

Les persones voluntàries que vulguin realitzar l’entrevista ho poden fer de manera online omplint tres parts: informació general, dades sociodemogràfiques i participació voluntària.

Per qualsevol dubte es pot contactar amb voluntariat@observatoritercersector.org o al telèfon de suport 93 797 96 49.

Afegeix un comentari nou