Garantir extraescolars i activitats d’estiu per tots els infants i joves, la proposta d’Aliança Educativa360

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
Autor/a: 
Màrius Intente
Actualment, l'Aliança Educació 360 està integrada per més de 300 organitzacions i institucions, i continua atraient adhesions. L'objectiu principal és promoure l'educació a temps complet. Font: Aliança Educativa360
Actualment, l'Aliança Educació 360 està integrada per més de 300 organitzacions i institucions, i continua atraient adhesions. L'objectiu principal és promoure l'educació a temps complet. Font: Aliança Educativa360
La defensa del dret a una educació a temps complet implica la promoció d'una política pública estructural que asseguri l'accés universal i en igualtat de condicions per a tots els infants i adolescents a entorns educatius, més enllà del període d'escolar Font: Canva
La defensa del dret a una educació a temps complet implica la promoció d'una política pública estructural que asseguri l'accés universal i en igualtat de condicions per a tots els infants i adolescents a entorns educatius, més enllà del període d'escolar Font: Canva
La defensa del dret a una educació a temps complet implica la promoció d'una política pública estructural que asseguri l'accés universal i en igualtat de condicions per a tots els infants i adolescents a entorns educatius, més enllà del període d'escolar Font: Canva
La defensa del dret a una educació a temps complet implica la promoció d'una política pública estructural que asseguri l'accés universal i en igualtat de condicions per a tots els infants i adolescents a entorns educatius, més enllà del període d'escolar Font: Canva

Garantir extraescolars i activitats d’estiu per tots els infants i joves, la proposta d’Aliança Educativa360

Autor/a: 
Màrius Intente
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Resum: 

L’Aliança Educativa 360 reclama la creació d’una oficina interdepartamental i un fons de finançament per garantir l’accés universal a les extraescolars

En el camí cap a una educació a temps complet a Catalunya, s’obren noves perspectives per garantir oportunitats educatives més enllà de l’àmbit escolar. L’objectiu de l’Aliança Educativa 360 és assegurar que tots els infants i adolescents (6-15 anys) tinguin accés a activitats extraescolars durant el curs i dues setmanes d’educació en el lleure a l’estiu, segons s’ha anunciat en la proposta ‘Cap a una educació a temps complet a Catalunya: bases d’una política per garantir l’educació extraescolar i d’estiu’.

L’Aliança ha presentat aquesta publicació durant la seva Jornada Anual, celebrada a Barcelona el 8 de novembre. Aquesta iniciativa, ha sorgit després que, durant el ple monogràfic d’Educació del Parlament de Catalunya del mes de juny, el Parlament instés al Govern a redactar un pla d’actuació per garantir l’accés universal a les extraescolars.

L’entitat ha destacat que Catalunya ja compta amb un marc legal que reconeix el dret al lleure, considerant això com un element que fa que una política d'educació extraescolar i d'estiu sigui "viable". Apunten que per tirar endavant, s’hauria de disposar d'un marc normatiu "clar" i d'un finançament "estable". Es calcula que aquest pla d’acció hauria de comprometre un pressupost d'aproximadament 52,8 milions d'euros per a la seva implementació.

La proposta destaca la necessitat d’una política generalitzada, garantista i universal per assegurar l’accés a l’educació extraescolar i d’estiu. En aquest sentit, es planteja la creació d’una oficina interdepartamental a la Generalitat de Catalunya per coordinar i assegurar la coherència d’aquesta política.

Aquesta oficina establiria requisits mínims, com qualificacions necessàries, ràtios i condicions laborals, i buscaria col·laboració amb les administracions locals. Diversos departaments de la Generalitat tindrien implicació en aquesta oficina: el Departament d'Educació, però també el de Drets Socials o el d'Universitats i Recerca.

S’insisteix en la importància de la cooperació entre la Generalitat i les administracions locals (ajuntaments, consells comarcals, diputacions) per desplegar aquesta política a tot el territori català. Es destaca la necessitat de superar barreres d’accés i participació mitjançant ajudes econòmiques, materials informatius, simplificació burocràtica i campanyes de sensibilització.

L’accés a les extraescolars, un factor de desigualtats

Aquesta iniciativa neix de la convicció que l’educació no es limita a les aules, sinó que abraça un ventall d’oportunitats d’aprenentatge que es produeixen tant dins com fora de la institució escolar. Diversos estudis han demostrat que les activitats extraescolars i el lleure educatiu durant l’estiu contribueixen de manera significativa a la salut, motivació i desenvolupament de competències personals, especialment en aquells amb situacions desfavorides.

No obstant això, es reconeix que les desigualtats socioeconòmiques condicionen l’accés a aquestes oportunitats, accentuant les diferències educatives i socials entre infants i adolescents. Això crea un espai de desigualtats, que va més enllà de l'exclusió, convertint-se en un problema de segregació. Per exemple, el 92% d’infants i joves de famílies amb un nivell econòmic alt participen en activitats extraescolars, per un 66% si la família té un nivell econòmic.

Un pas per construir un futur més equitatiu

Finalment, la publicació apunta a la millora dels resultats educatius i la reducció de l’abandonament escolar prematur com a possibles beneficis d’aquesta política. Es confia en que assegurar oportunitats educatives contribuirà a la formació de comunitats més fortes i cohesionades, amb una educació que connecti el que passa a l’escola amb el que passa fora d’aquesta, traçant itineraris personalitzats per als joves.

La iniciativa marca un pas endavant cap a una educació a temps complet a Catalunya, amb la intenció de construir un futur més equitatiu i amb més oportunitats per a tots els infants i adolescents.

Afegeix un comentari nou