Pla de mesures urgents per a la reactivació econòmica del Tercer Sector Social de Catalunya

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
Autor/a: 
Vanesa Vilaseca
Reactivació econòmica de tercer sector social Font: Fundació MAP
Reactivació econòmica de tercer sector social Font: Fundació MAP

Pla de mesures urgents per a la reactivació econòmica del Tercer Sector Social de Catalunya

Autor/a: 
Vanesa Vilaseca
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Resum: 

La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya ha presentat un pla de xoc amb 12 mesures excepcionals per un moment excepcional per garantir la sostenibilitat econòmica de les entitats socials d’arreu del país.

L'han presentat al President de la Generalitat de Catalunya, a les entitats municipalistes i a tots els grups polítics de l’arc parlamentari per tal d'apel·lar al compromís de totes les parts i garantir la sostenibilitat de les entitats socials així com la continuïtat de l’atenció a les persones, especialment d'aquelles més vulnerables, de les que malauradament, la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya preveu un increment considerable posteriorment al Covid-19.

Les mesures urgents que inclou aquest pla són:

 1. Activar les línies d’ajuts directes i específics de manera inmediata per tal de compensar el sobreesforç que estan fent les entitats socials per poder atendre les necessitats socials derivades de la l'estat d'alarma sanitària i els perjudicis econòmics derivats de l’aturada preventiva d’alguns serveis i activitats.
 2. Publicar instruccions de flexibilització de bases urgentmentment per cadascuna de les convocatòries de subvencions que han quedat suspeses durant l’estat d’alarma per poder dotar de seguretat jurídica a les entitats socials.
 3. Facilitar la liquiditat de les entitats socials amb el pagament immediat de factures pendents de serveis i dels imports corresponents a subvencions ja executades i justificades.

 4. Garantir el 100% del pagament de les places privades dels recursos residencials que no es poden cobrir per la impossibilitat d’acceptar nous ingressos degut a les mesures preventives dictades.
 5. Reduir el termini de pagament de factures de serveis públics a 30 dies, com queda establert a la normativa vigent respecte a la lluita contra la morositat.

 6. Apel·lar als òrgans de contractació a no suspendre els contractes de serveis d’atenció a les persones, mantenint l’activitat i fomentant vies alternatives d’acompanyament i suport als col·lectius.

 7. Dictar mesures complementàries respecte a contractació pública per incloure el total de costos vinculats als serveis en les indemnitzacions per suspensió de contractes vinculats als serveis.

 8. Incrementar la dotació econòmica dels serveis socials i d’atenció a les persones en els pressupostos 2020 de la Generalitat de Catalunya, establint noves prioritats per fer front a la crisi derivada de la pandèmia.

 9. Incrementar un 9% les tarifes i mòduls dels serveis públics de la Cartera de Serveis Socials així com dels pressupostos vinculats als serveis d’atenció a les persones del conjunt de les administracions públiques, permetent així una millora de les condicions laborals dels professionals i avançar cap a una equiparació salarial en relació a la funció pública

 10. Aprovar abans d’un projecte de llei d’acció concertada per a la prestació de serveis socials e finals de l’any 2020 i assegurar així l’atenció a les persones, la no mercantilització dels serveis públics i el sense afany de lucre com a condició prioritària.

 11. Fer front comú Govern i entitats representatives del conjunt del Tercer Sector Social per reclamar a l’Estat que el blindatge dels serveis d’atenció a les persones de les retallades previstes per cobrir les despeses derivades de la pandèmia.

 12. Desplegar el pla de reactivació del sector mintjançant la creació urgent d’un òrgan de coordinació conjunt entre el Govern de la Generalitat de Catalunya, les entitats municipalistes i el Tercer Sector Social de Catalunya.

Podeu consultar el Pla de mesures urgents per a la reactivació econòmica del Tercer Sector Social de Catalunya #Covid-19.

Afegeix un comentari nou