La música com a eina d’integració social

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
Autor/a: 
Vanesa Vilaseca
Orquestra infantil d'Integrasons Font: Integrasons
Orquestra infantil d'Integrasons Font: Integrasons

La música com a eina d’integració social

Autor/a: 
Vanesa Vilaseca
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Resum: 

La música és un llenguatge universal amb què totes les persones, independentment del seu país de procedència, han experimentat en família, escola, entorn social i és una eina per transformar el món.

Una qüestió de diversitat

La diversitat és, actualment, un dels trets característics a qualsevol activitat formativa i de lleure. L'alumnat té com a països de procedència el Marroc, Rússia, Xina, Romania, i molts més. La principal barrera és la comunicació i el llenguatge. Un altre barrera per fer aquestes activitats són els diferents costums que tenen a cadascun dels països.

Per aquest motiu, la música ha de tenir com a finalitat la integració social. Ajuda el fet de poder-la viure experimentant la cultura de cada país. Això es pot fer a través de cançons i jocs que formin part de la cultura de cadascuna de les persones que hi participen. Així cada infant, jove o família pot aportar la seva experiència musical, compartir-la i aplicar-la com una font d'enriquiment.

La música, un eix vertebrador

La música és una eina d’integració i, per tant, de transformació personal i social. Treballa la inclusió, el vincle, aporta una formació integral i contribueix al creixement personal a través del cant de coral, aprendre a tocar instruments, participar en orquestres, concerts, batucades, concursos musicals… Ajuda a conèixer millor la música tradicional catalana o dels països de procedència de les persones participants.

A través de la pràctica musical es pot lluitar contra l’exclusió social, la pobresa o les situacions de vulnerabilitat. A més, l’aprenentatge d’habilitats musicals i creatives promou l’apoderament, ajuda a reforçar l’autoestima, aporta coneixements per trobar sortides laborals i vol ser un recurs contra l’abandonament escolar i permet treballar valors com el respecte, la confiança, l’autonomia, compromís, la responsabilitat, la solidaritat, la disciplina i la relació amb altres persones.

Les iniciatives culturals que promouen les entitats que treballen en l’àmbit musical tenen un alt impacte social i busquen garantir els drets. Treballen la música com a eina d’integració impulsant projectes d’àmbit autonòmic, nacional i internacional amb impacte social que tracten temes tan diversos com la sostenibilitat, el racisme, donar visibilitat a col·lectius vulnerables, etc.

Projectes que promouen la música com a eina d'integració social

  • Orquestres Infantils i Juvenils d'Integrasons: projecte de creació i desenvolupament d’orquestres per infants i joves per promoure la inclusió social i el diàleg multicultural. L'ensenyament d’instruments musicals i la creació artística comunitària es tracta com a mitjà pel desenvolupament d’aptituds, el diàleg i la transmissió de valors.

  • Cabal musical: projecte d’innovació social per a la inclusió amb acompanyament artístic de joves talents musicals a la Franja del Besòs. Reben formació, orientació i recursos professionals per convertir les seves inquietuds creatives en projectes d’emprenedoria i introduir-se al sector. Això suposa la dinamització dels barris.

  • Taller obert: projecte d’acompanyament a la reinserció social a través d’activitats de formació, creació, relació i apoderament musical. Adults en risc d’exclusió amb habilitats i vocació per a la música poden deixar la seva etapa d’assistència social i dependència institucional.

Afegeix un comentari nou