Les persones amb baixos ingressos ja poden demanar l’ajuda de 200 euros

Suport Tercer Sector
Autor/a: 
Sandra Pulido
El Govern d’Espanya ha aprovat un ajut de 200 euros per a persones amb baixos ingressos i patrimoni. Font: Canva.
El Govern d’Espanya ha aprovat un ajut de 200 euros per a persones amb baixos ingressos i patrimoni. Font: Canva.
L’ajut de 200 euros es dona per transferència bancària en un únic pagament. Font: Canva.
L’ajut de 200 euros es dona per transferència bancària en un únic pagament. Font: Canva.

Les persones amb baixos ingressos ja poden demanar l’ajuda de 200 euros

Autor/a: 
Sandra Pulido
Suport Tercer Sector

Resum: 

Queden fora les persones que durant el 2022 hagin rebut l’Ingrés Mínim Vital, una pensió o amb rendes superiors als 27.000 euros.

El Govern d’Espanya ha aprovat una ajuda de 200 euros per a persones amb baixos ingressos i patrimoni. Es tracta d’una línia directa d’ajuda, és a dir, que es fa a través d’una única transferència bancària a les persones sol·licitants beneficiàries. Es regula en l’article 74 del Reial decret llei 20/2022.

Les entitats sense ànim de lucre que donen suport a persones en situació de vulnerabilitat en molts casos esdevenen un punt d’assessorament on resoldre dubtes i, fins i tot, on fer el tràmit, davant les limitacions de les persones sol·licitants.

Aquest és el cas de Càritas Barcelona que informa les persones que se'n poden beneficiar: "La majoria de gent que necessita aquesta ajuda, no sap que existeix. L'Administració pública no els ha enviat cap informació a casa, explicant-ho. Nosaltres els hem anat a buscar", comenta Mercè Darnell, responsable de necessitats bàsiques de l'organització.

Qui es pot beneficiar de l’ajuda de 200 euros?

Per poder rebre aquests diners cal tenir residència habitual a Espanya i haver estat en alguna d’aquestes dues situacions laborals durant el 2022:

  • Haver treballat per compte propi o d’altri, estant d’alta en el corresponent règim de la Seguretat Social o mutualitat.
  • O haver rebut el subsidi o prestació per desocupació.

Tenint present això, també cal afegir aquestes dues condicions:

  • Haver rebut ingressos íntegres inferiors a 27.000 euros anuals, és a dir, l’import en brut sense descomptar despeses ni retencions.
  • I tenir un patrimoni inferior a 75.000 euros anuals a 31 de desembre, descomptant l’habitatge habitual.

Per fer el càlcul se sumen les rendes i el patrimoni de les següents persones que hi conviuen amb la sol·licitant:

  • La persona beneficiària.
  • El o la cònjuge o la parella de fet.
  • Els fills o filles menors de vint-i-cinc anys o amb discapacitat (igual o superior al 33%), amb rendes que no superin els 8.000 euros.
  • Ascendents fins a segon grau per línia directa, és a dir, pares/mares i avis/àvies.

Qui s'exclou de l’ajuda?

No poden rebre l’ajuda aquelles persones que a 31 de desembre de 2022 hagin estat en les següents situacions:

  • Hagin rebut l’Ingrés Mínim Vital (IMV), inclòs el complement d’ajuda a la infància. En cas d’haver sol·licitat l’IMV durant el 2022, però no haver-lo començat a cobrar, també es pot demanar l’ajuda de 200 euros.
  • O hagin cobrat pensió de la Seguretat Social.

Tampoc es pot rebre aquesta ajuda si alguna de les persones convivents (especificades en l’apartat anterior) ha administrat una societat activa o ha estat titular d’accions o participacions no cotitzades.

En aquesta línia, Darnell assegura que amb aquest criteri molta gent queda fora de l'ajuda de 200 euros. Afegeix que, en tot cas, "l'estat ja té les dades de les persones que treballen o han rebut el subsidi, per tant, els hi podria enviar el xec i prou".

Quan i com s’ha de demanar l’ajuda?

La sol·licitud s’ha de fer entre el 15 de febrer i el 31 de març i la tramitació, a través de la Seu Electrònica de l’Agència Tributària, amb el formulari electrònic.

Per poder presentar-lo cal disposar de Cl@ve, certificat electrònic o DNI-E. En tot cas, aquest formulari també pot ser presentat per una altra persona per apoderament o col·laboració social.

En aquesta línia, també cal aportar el NIF de les persones que hi conviuen majors de catorze anys. En cas de no permetre que les administracions verifiquin la informació, cal justificar la situació de la persona sol·licitant amb la documentació pertinent.

Un cop presentada la sol·licitud, el termini per rebre l’ajut és de tres mesos. En cas que no s’accepti la sol·licitud, es rebrà una comunicació denegatòria. Si en els tres mesos següents tampoc es rep l’ingrés ni cap comunicació, la sol·licitud quedarà desestimada. En cas de desacord, es pot interposar un recurs de reposició i una reclamació econòmic-administrativa.

Mercè Darnell també lamenta el termini per fer el tràmit: "Un mes i mig és molt poc temps per informar la gent, citar-la, fer el tràmit amb les persones voluntàries...". Altres problemes que comporten molts tràmits administratius els genera la bretxa digital: "Molta de la gent que atenem no té suficients coneixements informàtics i no sap fer la sol·licitud a l'ordinador o directament no té ordinador o accés a internet".

La situació que planteja Darnell és un exemple dels molts casos de dificultats per fer tràmits amb les administracions i que, sovint, repercuteixen en les persones en situació de vulnerabilitat.

Afegeix un comentari nou