Maite Basañez: "Durant el confinament, un 43% d'infants va presentar dificultats emocionals i de comportament"

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
Autor/a: 
Vanesa Vilaseca
Maite Basañez, Coordinadora del CDIAP MAGROC Font: CDIAP MAGROC
Maite Basañez, Coordinadora del CDIAP MAGROC Font: CDIAP MAGROC
Sala d'espera del CDIAP MAGROC Font: CDIAP MAGROC
Sala d'espera del CDIAP MAGROC Font: CDIAP MAGROC
CDIAP MAGROC Font: CDIAP MAGROC
CDIAP MAGROC Font: CDIAP MAGROC

Maite Basañez: "Durant el confinament, un 43% d'infants va presentar dificultats emocionals i de comportament"

Autor/a: 
Vanesa Vilaseca
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Resum: 

Hem entrevistat a la Coordinadora del Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) MAGROC.

Com i quan va néixer l'entitat?

Magroc és una cooperativa de treball associat sense ànim de lucre creada el 2003 i formada per un equip de professionals de diferents disciplines, expertes en petita infància i en els diversos àmbits d'intervenció tant a l'infant, com a la família i el seu entorn.

Quina és la tasca que desenvolupeu a Magroc?

Té com a missió donar atenció a infants amb dificultats en el seu desenvolupament o en risc de patir-ne, i les seves famílies. Som un servei públic, universal i gratuït, concertat amb la Generalitat de Catalunya.

Què és l'atenció precoç?

L'atenció precoç és un conjunt d'actuacions adreçades a la població infantil de 0 a 6 anys, a la família i a l'entorn, que tenen com a objectiu donar resposta com més aviat millor a les necessitats, transitòries o permanents, que presenten els infants amb trastorn en el desenvolupament. Sigui per causa orgànica, psicològica o social o bé que es trobin en risc de patir-ne.

Com està preparat el vostre equip per ajudar a aquestes persones?

El nostre equip està format per 25 professionals amb especialitat en desenvolupament infantil i en els diversos àmbits d'intervenció, tant preventiva com terapèutica. A més, tenim especialització en fisioteràpia, logopèdia, treball social, psicologia, psicopedagogia, psicomotricitat i neuropediatria.

Com ajudeu als infants i les seves famílies?

Atenem infants des del moment de la concepció fins, com a màxim, que compleixen els 6 anys, prioritzant l'atenció als infants de menys de 3 anys i els infants amb afectació greu. L'únic requisit és tenir el domicili als districtes II, III, IV, V i VI de la ciutat de Terrassa.

Com s'hi pot accedir al servei de CDIAP Magroc?

S'hi pot accedi ja sigui per derivació dels pediatres, de les educadores de l'escola bressol, des mestres d'escola o les psicopedagogues de l'EAP, de treballadors socials o bé per iniciativa de la família.

Com la valoració diagnòstica defineix el tractament?

Quan una família arriba es fa una primera entrevista d'acollida on es recull la preocupació de la família i s'assigna un terapeuta referent encarregat de realitzar una exploració global de l'infant en l'àmbit psicològic, neurològic i social i s'estableix una hipòtesi diagnòstica.

A partir d'aquí es proposa a la família un pla d'atenció terapèutica amb un tractament adequat a les diferents necessitats de cada infant i família com: tractaments individuals psicològics, logopèdia, fisioteràpia, grups de llenguatge, grups de pares, treball amb famílies, teràpia aquàtica, grups d'ajuda psicomotriu.

Quins serveis oferiu?

A part del diagnòstic i l'atenció terapèutica a infants i les seves famílies, també oferim prevenció amb intervencions primerenques a les escoles bressols per detectar o disminuir les conseqüències dels trastorns i evitar la seva cronificació i docència amb cursos de formació per a professionals de la petita infància com a element clau per produir millores en la pràctica professional.

Treballeu en xarxa i amb l'entorn natural de l'infant?

Sí. Participem activament en les diferents xarxes i taules de petita infància de Terrassa, on es reuneixen professionals de tots els àmbits: educació, sanitat, seguretat ciutadana, Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), Equips d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (EAIA) i serveis socials.

Ho fem amb la finalitat d'actualitzar i consensuar de manera col·lectiva els protocols d'intervenció i actuació amb la infància i es coordina amb els diferents serveis que intervenen en l'atenció de cada infant per coordinar i assessorar les actuacions.

Quin tret us caracteritza?

L'especialització en petita infància i el tracte amb les famílies fent-los partíceps en tot moment del procès d'atenció del seu fill/a. També la qualitat, ja que Magroc desenvolupa des de l'any 2012, un sistema de gestió de qualitat per a l'avaluació de la millora continua de la qualitat del servei d'acord amb els requisits establerts per la Norma UNE-EN ISO 9001:2008, per la qual està certificada.

En què consisteix el programa de detecció precoç en infants?

A les escoles bressol de la ciutat de Terrassa, el CDIAP Magroc porta a terme un programa específic de prevenció i detecció amb l'objectiu de sensibiitzar a professionals de l'escola bressol sobre el desenvolupament infantil.

Alhora, també ens permet detectar infants que, sense presentar grans patologies ni greus retards evolutius, poden tenir en risc el seu desenvolupament i assessorar i acompanyar a professionals de l'escola bressol que els atenen.

Com vau viure la situació sobtada de l'arribada de la pandèmia i el confinament?

Ens va obligar a fer una adaptació organitzativa a tots nivells per tal per no aturar l'activitat tot i estar el centre tancat i poder atendre les famílies i els infants des del convenciment que l'atenció precoç és un servei essencial. Vam continuar atenent les necessitats que ja s'estaven treballant, però també amb les que van apareixent fruit de les mesures que el Govern va establir.

Malgrat les limitacions els CDIAP van continuar continuat prestant atenció als infants i les famílies de forma no presencial i mitjançant telèfon, videotrucades, missatgeria electrònica, gravacions, etc. Es van utilitzar i alternar per aconseguir, en cada cas, la imprescindible comunicació per seguir endavant amb el suport terapèutic.

Com ha repercutit la Covid-19 en la vostra tasca i en el dia a dia dels infants que tracteu?

El juliol de 2020, la Unió Catalana Centres Atenció Precoç (UCCAP) va realitzar una enquesta a famílies ateses als diferents CDIAP de tota Catalunya durant el confinament, van obtenir resposta d'unes 3.700 famílies; un 43% dels infants van presentar dificultats emocionals i de comportament, un 24% va patir alteracions de la son i un 14% van mostrar dificultats en l'alimentació.

Afegeix un comentari nou