Maite Marín: “La conciliació laboral, familiar i personal encara no té cabuda en tot el sector laboral”

Suport Tercer Sector
Autor/a: 
Eugenia Ifer
El permís de lactància es pot compartir entre els/les diferents progenitors/es. Font: Canva.
El permís de lactància es pot compartir entre els/les diferents progenitors/es. Font: Canva.
Per facilitar la lactància, les organitzacions poden tenir una sala de lactància on les dones puguin extreure la llet i guardar-la en un espai apropiat.  Font: Canva.
Per facilitar la lactància, les organitzacions poden tenir una sala de lactància on extreure's la llet i guardar-la en un espai apropiat. Font: Canva.

Maite Marín: “La conciliació laboral, familiar i personal encara no té cabuda en tot el sector laboral”

Autor/a: 
Eugenia Ifer
Suport Tercer Sector

Resum: 

L’Associació de Famílies Nombroses de Catalunya (FANOC) fa més de trenta anys que treballa per millorar la vida de les famílies nombroses. Per això, assessoren i informen les famílies dels seus drets quan tenen una criatura.

Maite Marín és la directora de l’àrea social de l’Associació de Famílies Nombroses de Catalunya (FANOC), una organització dedicada a protegir i promocionar els drets i interessos de les famílies nombroses. Ella explica el marc legal actual amb el qual es troben les famílies que tenen una criatura, una situació que encara es troba molt lluny de la d'altres països.

Quins permisos laborals té una persona embarassada?

Les futures mares, durant l’embaràs, actualment poden absentar-se de la feina per anar a les revisions mèdiques i a les possibles classes prepart, si es donen durant la jornada laboral. Tot i això, és necessari presentar el justificant mèdic a la feina. Tanmateix, si hi ha risc durant l’embaràs, el contracte laboral se suspèn fins a iniciar el permís per naixement i cura del menor.

Un cop ha nascut la criatura, tant la mare com l’altra persona progenitora podran gaudir del permís per naixement i cura del menor. Consisteix en setze setmanes de descans (les sis primeres són obligatòries gaudir-les seguides després del part i les altres es poden gaudir de diferents formes).

I en casos excepcionals?

En cas de discapacitat del nadó o de part múltiple, a partir del segon infant, aquest descans s'incrementa en dues setmanes addicionals (una per cada progenitor).

També cal remarcar que en cas d’adopció, el permís per naixement i cura del menor, i el permís per tenir cura del nadó lactant és el mateix.

Què és el permís de lactància?

El permís per tenir cura del nadó lactant implica el dret a poder absentar-se durant una hora diària del lloc de feina per tenir cura d’aquesta necessitat, fins als nou mesos. Tanmateix, es poden acumular les hores en dies que es podran gaudir seguidament al permís parental, però això s'ha d’acordar amb l’empresa. En aquest cas, no és un període per a cada progenitor, sinó que es comparteix o cedeix.

En cas d’optar per la lactància natural, si hi ha risc durant aquest període, es pot gaudir de la suspensió del contracte i la consideració de situació protegida per risc durant la lactància, i s'acabarà quan el nadó compleixi els nou mesos.

Com podrien les entitats i empreses facilitar la lactància?

Per facilitar el període de lactància seria interessant disposar dins de l’entorn laboral d’una sala de lactància. És un espai on les mares lactants poden alletar o extreure la seva llet en el centre de treball, emmagatzemar-la adequadament i, al final de la seva jornada laboral, portar-la a casa per alimentar la seva filla o fill.

Les dues persones progenitores tenen els mateixos drets?

Actualment, a excepció del risc durant l’embaràs i durant el període de lactància, són els mateixos. És molt rellevant per tal d’aconseguir una corresponsabilitat real entre els progenitors. També és crucial per posar fi a la discriminació laboral que han patit les dones per aquest aspecte, sobretot les mares de família nombrosa.

Per què hi ha controvèrsia per augmentar els permisos quan es té una criatura?

La problemàtica radica en qui ha de tenir aquesta responsabilitat: empresa o administració. Estem a anys llum d’altres països que mostren unes polítiques de suport a la criança increïbles.

Per tant, si l’objectiu és augmentar el permís únicament a les mares, se segueix un patró de discriminació. És important augmentar el permís per tenir cura dels fills, però hauria de recaure en la família la manera de distribuir-se aquest temps.

"Estem a anys llum d’altres països que mostren unes polítiques de suport a la criança increïbles".

Fiscalment, quan es tenen fills o filles hi ha particularitats.

Els pares i mares poden gaudir de diferents bonificacions fiscals, com per exemple, la deducció per maternitat o la deducció per a famílies nombroses, que es poden obtenir anticipadament i de cop a la declaració de la renda.

Com afecta professionalment sobretot en les dones el fet de tenir una criatura?

Avui dia, la conciliació de la vida laboral, familiar i personal encara no té cabuda en tot el sector laboral. Una dona pot patir la no contractació, no aconseguir un ascens o ser acomiadada.

A més, hi ha moltes empreses que no disposen de mesures de conciliació. Per tant, resulta impossible atendre la malaltia d’un fill o assistir a les reunions de l’escola.

"Una dona pot patir la no contractació, no aconseguir un ascens o ser acomiadada".

De quina manera es poden combatre els impactes negatius?

La majoria d’empreses es mouen pels diners i els resultats. En conseqüència, un incentiu pot ser millorar les càrregues fiscals i impostos pel fet de contractar mares de família o tenir dones en llocs directius.

També, marcar per llei una ràtio de paritat com ja existeix per altres casuístiques i fer promoció de les capacitats reals que tenen les mares de família.

Com funciona la reducció de la jornada laboral?

El permís per naixement i cura del menor un cop han passat les sis primeres setmanes es pot gaudir a raó de mitja jornada, és a dir, deu setmanes a jornada completa o vint setmanes a mitja jornada. Aquesta elecció també s’ha d’acordar amb l’empresa.

Un cop el progenitor s’ha incorporat a la feina pot sol·licitar, fins als dotze anys del fill o filla, una reducció de la jornada d’entre un 12% i un 50% per conciliar la vida laboral i familiar, i l'empresa ha de posar facilitats. Aquesta reducció també implica una reducció de sou proporcional.

Pot ser una bona opció?

Com que les ajudes per a la criança dels fills actualment són les que hem citat i són escasses, aquesta reducció pot ser una bona opció per tenir més temps per a la cura dels fills, tot i que la capacitat adquisitiva es vegi igualment afectada.

És una bona opció també per no renunciar al rol de treballador/a i poder continuar en actiu i al dia en un camp laboral en el qual la persona s’ha format durant anys. De cara a l’empresa és una forma de no haver de renunciar a un bon actiu i haver de buscar substituts que s’hauran de formar des de zero.

Afegeix un comentari nou