Demandes des de l'Educació Social als partits polítics

Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de catalunya
El CEESC reclama als partits polítics posar en valor el rol de l'educació social. Font: Arxiu
El CEESC reclama als partits polítics posar en valor el rol de l'educació social. Font: Arxiu

Demandes des de l'Educació Social als partits polítics

Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de catalunya

Resum: 

Ara que estem en període electoral a la Generalitat de Catalunya, des del CEESC han pensat que és un bon moment per recollir totes les demandes i lluites que tenen com a professionals de l'educació social.

Amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya del proper 12 de maig, el CEESC demana un canvi de mirada cap a la seva professió per tal que aquesta s’ajusti al que des de l'entitat consideren que ha de ser l’educació com a dret de ciutadania. Des d’aquesta òptica -integral, transversal i universal de l’atenció a persones, grups i comunitats- és des d’on es posicionen i des d’on reclamen que les administracions públiques els reconeguin.

Com afirmen des de l'entitat catalana, aquesta nova mirada ha de ser capaç de veure i posar en valor el seu rol ineludible, molt més enllà de la provisió dels serveis necessaris, en la promoció del benestar i drets, la prevenció universal i específica i la participació individual i comunitària.

El conjunt de la població del nostre país té dret a una educació social plena i de qualitat, i això s’ha de fer efectiu esdevenint una professió regulada, de manera que, entre altres requeriments, la col·legiació esdevingui un requisit indispensable per a l’exercici professional.

Concretament, el CEESC proposa tot un seguit de mesures genèriques per a la professió i concretes per a cada àmbit d’intervenció on és present l’educació social (acció comunitària, biblioteques, diversitat funcional - discapacitat, educació escolar, gent gran, infància i adolescència, justícia, patrimoni-cultura, persones nouvingudes, polítiques de joventut, salut, sensellarisme, serveis socials bàsics i treball). L'objectiu és fer-les arribar als partits polítics per demanar que s'incloguin en els programes electorals. Amb aquestes propostes també volen arribar a la ciutadania per tal que posi en valor la seva professió i sigui conscient de la realitat i de les mancances amb què es troben.

Afegeix un comentari nou