Nou mapa de recursos de l'educació inclusiva per a famílies i professionals

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
Autor/a: 
Vanesa Vilaseca
Mapa de recursos d'educació inclusiva Font: Generalitat de Catalunya
Mapa de recursos d'educació inclusiva Font: Generalitat de Catalunya

Nou mapa de recursos de l'educació inclusiva per a famílies i professionals

Autor/a: 
Vanesa Vilaseca
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Resum: 

Es tracta d'una compilació que recull els recursos que, centre a centre, es dediquen a l’atenció de l’alumnat amb necessitats especials de suport educatiu, amb l’objectiu d’ajudar famílies i professionals.

El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha anunciat la publicació d'aquest mapa de recursos, durant la inauguració del 1r Congrés Internacional de la Societat Catalana de Pedagogia. Es tracta d'una nova eina de suport que, tal com ha afirmat, "posa tota la informació a l’abast de les famílies, professionals i de les taules locals de planificació”. La publicació d'aquest mapa és un dels requisits del Decret 150/2017 d’educació inclusiva.

Tot i que el mapa s’ha publicat en versió provisional, la intenció és que sigui una eina en què es poden fer aportacions, propostes de millora i esmenes, que s'actualitzi periòdicament i que es pugui integrar al mapa escolar amb tots els centres i estudis.

La finalitat és aglutinar tots els recursos educatius en un únic mapa per fer-la una eina que aporti valor a professionals orientadors dels centres educatius que fan acompanyament a l’alumnat i les famílies, perquè puguin mostrar millor les opcions disponibles a l’alumnat NESE i a la resta de personal dels serveis educatius i Serveis Territorials.

Gonzàlez-Cambray ha ratificat el compromís del Govern amb un servei educatiu inclusiu i ha detallat que "s’està fent una avaluació externa sobre la implementació d’aquesta normativa amb l'objectiu que contribueixi a planificar els propers passos".

Per una banda, al mes d'octubre es va presentar la Taula de participació per a un Sistema Educatiu Inclusiu (TAPSEI), formada per famílies, entitats, administracions públiques, alumnat, professorat i experts, per fer avançar la cultura de la inclusió en tot el sistema educatiu.

Per altra banda, a partir del mes de gener està prevista la incorporació de 200 professionals d’educació especial que es dediquen únicament a la detecció i intervenció precoç de l’alumnat amb dificultats de parla.

El conseller ha explicat també que "s’està estudiant una proposta unificada de criteris que suposarà un canvi en el model de repartiment del recurs de monitors de suport per tal de garantir una millor cobertura de l'alumnat amb més necessitat d'acompanyament".

Afegeix un comentari nou