Núria Campdepadrós: "És important promoure la participació de la gent gran en la vida comunitària, cultural i política de la ciutat"

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
Autor/a: 
Anna Echeverria
Mireia Buenaventura i Núria Campdepadros, equip de Memòria històrica de la cooperativa Trama. Font: Cooperativa Trama
Mireia Buenaventura i Núria Campdepadros, equip de Memòria històrica de la cooperativa Trama.
 Font: Cooperativa Trama
Projecte 'Donants de memòria' amb dones del barri de La Font de la Guatlla de Barcelona.
 Font: Cooperativa Trama
Itinerari 'Herstory. Quan elles prenen la veu', projecte de la Cooperativa Trama

Núria Campdepadrós: "És important promoure la participació de la gent gran en la vida comunitària, cultural i política de la ciutat"

Autor/a: 
Anna Echeverria
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Resum: 

Entrevistem la Núria Campdepadrós i la Mireia Buenaventura, equip de Memòria històrica de la cooperativa Trama, per parlar del projecte 'Donants de memòria' que incentiva la inclusió social de les persones grans i en promou l'envelliment actiu.

Què és TRAMA?

Trama és una cooperativa sense ànim de lucre i d'iniciativa social dedicada a la dinamització cultural i la sensibilització social des d’una perspectiva transversal, crítica, feminista, interseccional i transformadora.

Quins projectes hi dueu a terme?

Realitzem xerrades, cursos, itineraris, visites comentades, activitats i projectes culturals. Col·laborem amb persones, col·lectius, entitats, equipaments i institucions de Catalunya. Les nostres propostes van dirigides al públic general i a col·lectius específics com infants, adolescents i joves, famílies, docents i professionals, dones i gent gran.

Fomenten també la cultura cooperativa i els valors i pràctiques de l’Economia Social i Solidària, l’aproximació als llenguatges artístics, l’anàlisi crítica, el debat participatiu i la reflexió col·lectiva sobre el món contemporani, la memòria històrica, la perspectiva feminista, la no-violència i les relacions justes i equitatives.

Quins àmbits i quines temàtiques treballeu?

Treballem la transformació deIs imaginaris socials, prevenció d’estereotips, discriminacions i violències, especialment en l’àmbit de gènere, accés a la cultura i creació artística col·lectiva, promoció dels valors i pràctiques de l’ESS i recuperació i difusió de la memòria popular (cooperativa i comunitària).

I com ho feu?

A través d’activitats i projectes com l’espectacle familiar Repensem els contes, el teatre fòrum per adolescents i joves Això és amor, les visites comentades a La Lleialtat Santsenca Si les parets parlessin. La dinamització del Projecte Minerva, el programa de sensibilització Cultura contra la violència, les plataformes Teixim xarxes contra els estereotips i Educoop o projectes de creació col·lectiva com Animem el barri!, entre molts altres.

Amb quins públics treballeu? Hi ha algun col·lectiu amb qui soleu treballar més?

Programem regularment activitats per a tots els públics però també treballem molt amb infants, adolescents i joves i amb persones grans.

Quin és el valor afegit de dur-ho a terme la vostra tasca des d’un model de cooperativa?

El que intentem és traslladar la lògica cooperativa pròpia de la gestió interna i presa de decisions horitzontal a la generació de continguts i a la metodologia i dinamització d’activitats. Pel que fa a la generació de continguts, treballem des de la a creació col·lectiva, de manera que cada persona pugui aportar els seus coneixements, la seva perspectiva en funció de la seva formació, interessos, motivacions... entenent que el coneixement es genera col·lectivament.

Aquestes dinàmiques internes es traslladen a les accions educatives tant en els continguts que incorporen diferents perspectives com a la metodologia i les dinàmiques de treball amb les persones participants. En definitiva, apliquem els valors i pràctiques de l’Economia Social i Solidària tant a la generació dels continguts com a la dinamització d’activitats.

Amb la gent gran poseu en marxa el projecte ‘Donants de memòria’, en què consisteix?

Es tracta d’un projecte de promoció de la gent gran i de recuperació de la memòria oral dels barris de Barcelona mitjançant l’organització, dinamització i documentació de tallers amb gent gran que esdevenen donants de memòria, en col·laboració amb casals, entitats i equipaments de la ciutat.

L’objectiu és visibilitzar i reivindicar a la gent gran, fomentar la seva formació i interacció amb la resta de la comunitat i la participació social i política en la ciutat, facilitar que a través dels seus coneixements i records i en interacció amb altres puguin contribuir a la recuperació de la memòria oral dels seus barris.

Quines mancances o problemàtiques socials pretén abordar aquest projecte?

L’edatisme i la manca d’una cultura de l’envelliment en la nostra societat fomenta l’exclusió de la gent gran de la vida pública i social, la qual comporta, al seu torn, un empobriment de l’activitat cultural, reflexiva i creativa d’aquestes persones. Al mateix temps, aquesta suposa una pèrdua per al conjunt de la societat que resta privada de la perspectiva, experiència, coneixement, capacitats i aportacions de la gent gran.

Per això és important promoure el reconeixement, les aportacions i la participació de la gent gran en la vida comunitària, cultural i política de la ciutat. Tot fomentant la seva implicació com a donants de memòria, podem incentivar la visibilització i fer valdre la gent gran, l’envelliment actiu, la seva formació a través de l’aprenentatge en comú i el debat intergeneracional, alhora que recuperem la memòria oral dels nostres barris.

I a nivell cultural, què penseu que aporten els ‘Donant de memòria’ a la societat i als barris en concret?

El projecte impulsa la recuperació de la memòria oral dels barris i la transmissió del saber i l’experiència de la gent gran a nivell intergeneracional, apropant-los a la ciutadania en general i, especialment, a la gent més jove. A més, promou processos participatius i genera espais de reflexió compartida entorn la memòria de la vida quotidiana, la lluita veïnal, l’associacionisme, l’economia solidària i el cooperativisme, els moviments socials, les dones i altres col·lectius discriminats o en risc d’exclusió social, des d’una perspectiva crítica, feminista, interseccional i transformadora.

Tot plegat repercuteix positivament tant en la cohesió social com en les mateixes persones grans...

Sí. També incentiva la inclusió social de les persones grans a través de la implicació social i la participació en la vida comunitària del barri i en la recuperació de la memòria de la ciutat, de manera que contribueix a l’envelliment actiu, la formació, el benestar personal, la integració i l’empoderament de les persones grans.

Afegeix un comentari nou