Ocell de Foc del Tarragonès i l'Alt Camp, pel benestar emocional de la joventut

Fundalis
Autor/a: 
Elena Rodríguez
Entitats impulsores de l'Ocell de Foc TAC Font: Fundació Ginac
Presentació de l'Ocell de Foc a Tarragona
Presentació de l'Ocell de Foc a Valls Font: Fundació Ginac
Presentació de l'Ocell de Foc a Valls
Ocell de Foc joves Font: Fundació Ginac
Ocell de Foc joves Font: Fundació Ginac

Ocell de Foc del Tarragonès i l'Alt Camp, pel benestar emocional de la joventut

Autor/a: 
Elena Rodríguez
Fundalis

Resum: 

El projecte Ocell de Foc busca impulsar iniciatives de suport emocional, formatives i laborals per als i les joves de 16 a 30 anys, en el marc de l'economia social.

El programa Ocell de Foc, promogut per la Direcció General d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives, es desplegarà per tot el país, al llarg de dos anys, amb un pressupost de 9,9 milions d’euros, a través d’una xarxa formada per 22 nuclis, la involucració de més de 300 entitats i l’objectiu d’atendre a 40.000 joves d'entre 16 i 30 anys amb problemàtiques de salut mental, amb l’objectiu de millorar el seu benestar emocional i qualitat de vida i assolir la seva inserció laboral o la recuperació del seu itinerari formatiu.

A les comarques del Tarragonès i l’Alt Camp, desplegaran el programa les Fundacions Ginac, Casa Sant Josep, Bonanit i l’Associació Egueiro de Valls, amb l’objectiu d’atendre a un mínim de 2.000 joves al llarg dels dos anys de programa. Dimarts 6 de juny s’ha presentat el programa en dues rodes de premsa a Tarragona i Valls, que han comptat amb la presència de Josep Vidal i Fàbrega, director general d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives i Isabel García, subdirectora general de Treball en la Diversitat i el Tercer Sector, i responsables de les entitats impulsores.

Les entitats faciliten dos punts de trobada, a Vallsgenera (c/ del Pla, 37 A, dilluns i dimecres de 15:30 h a 18 h, altcamp@ocelldefoctac.org) i a l'Oficina Jove de Tarragona (Pça. Imperial Tàrraco, 1, dimarts i dijous de 16:30 h a 19 h, tarragones@ocelldefoctac.org) i el telèfon (695290610) i email de contacte (info@ocelldefoctac.org) per als i les joves i entitats que se’n vulguin informar.

Ocell de Foc ofereix als i les joves un espai on fer xarxa, informar-se dels recursos i oportunitats del territori, exposar les seves idees i crear una comunitat, per donar resposta a les necessitats derivades de l’atur juvenil i de l’abandonament prematur dels estudis, que sovint està associat a un detriment en la salut mental i física dels joves, a probabilitats més grans de patir desocupació de llarga durada, a tenir salaris baixos o condicions de feina precàries, entre altres.

El projecte Ocell de Foc ofereix així, a través del suport a les entitats socials de territori, diferents serveis. Primer, és primordial l'acompanyament a les persones joves en l’elaboració i el desenvolupament del seu itinerari de vida independent i del seu itinerari laboral i/o retorn al sistema educatiu; derivació cap als recursos públics existents (programes de formació, de garantia juvenil, de transició al món laboral o a l’educació postobligatòria) i coordinació amb els serveis especialitzats de salut, educació i serveis socials.

En segon lloc, l'entitat posa a disposició de qui ho necessita una atenció grupal i creació d’espais de trobada, aprofitant els recursos existents al territori, per compartir experiències, fomentar l’establiment de relacions positives, de suport, empoderament, autoorganització, participació i implicació en la comunitat. En aquest sentit, també fa activitats de sensibilització a la ciutadania sobre salut mental, abandonament educatiu, desigualtats de gènere i a possibilitats d’atenció i millora, per trencar estereotips i donar visibilitat a la problemàtica.

Per a fer tot això, Ocells de Foc col·labora amb les entitats de l’esport, la cultura, el lleure, etc. que atenen les persones joves per detectar la problemàtica de salut mental, atendre-la i informar-ne les persones joves.

Sobre les entitats integrants del projecte

Les entitats integrants del projecte Ocell de Foc del Tarragonès i l’Alt Camp són:

La Fundació Ginac, una entitat d'iniciativa social, sense ànim de lucre, que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb més dificultats de la comarca de l'Alt Camp, amb serveis d’atenció diürna, habitatge, formació i inserció laboral i Centre Especial de Treball.

L’Associació Egueiro, una organització sense ànim de lucre, integrada a la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències de la Generalitat de Catalunya, que porta més de 30 anys treballant de forma ininterrompuda per la rehabilitació, formació i reinserció de persones amb problemes de drogodependències.

La Fundació Casa Sant Josep, entitat adherida a la Xarxa Santa Tecla Sanitària, Social i Docent, treballa en favor de la infància i adolescència en situació de risc o desprotecció, oferint diferents serveis per a l’atenció d’infants, joves i famílies.

I la Fundació Bonanit, que contempla l’atenció integral a les persones en situació de desamparament i sense llar, amb l’objectiu de garantir-ne la higiene personal, l’alimentació i un lloc per dormir i proporcionar acompanyament social i orientació sobre serveis i recursos.

Més informació: info@ocelldefoc.org, comunicacio@fundalis.org @ocelldefoctac https://www.fundacioginac.org/ocell-de-foc-tac/

Afegeix un comentari nou