Un informe de la UE avalua les accions per a la integració del poble gitano

Ravalnet
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Un informe de la UE avalua les accions per a la integració del poble gitano

Ravalnet

Resum: 

Segons el document, tot i les iniciatives, els ajuts financers i els avenços assolits a l'última dècada, encara són necessaris esforços addicionals sobre el terreny.

L'informe "Iniciatives i ajuda financera de la UE per a la integració dels gitanos", que ha estat elaborat pel Tribunal de Comptes Europeu, constata que la població gitana és en l'actualitat la minoria ètnica més nombrosa a la Unió Europea (UE), amb més de sis milions de persones, i que continua essent en gran part marginada.

Entre els anys 2014 i 2020 es van dedicar al voltant de 1.500 milions d'euros per avançar en la integració socioeconòmica de comunitats marginals com la gitana, però continuen persistint obstacles i dilemes en els quals encara han d'insistir tant la Comissió Europea com els Estats membres de cara a la seva solució.

Aquesta auditoria fa una sèrie de recomanacions. Entre les que van dirigides a la Comissió figura assegurar-se'n que, en revisar els programes operatius pertinents, les mesures empreses en el marc dels Fons Estructurals i d'Inversió Europeus siguin inclusives i incorporin disposicions destinades a lluitar contra la segregació.

D'altres van dirigides als Estats membres de la UE, com ara especificar quin nivell de financiació es necessita per aplicar les mesures d'inclusió de les persones d'ètnia gitana proposades en les seves estratègies.

Afegeix un comentari nou