Vol +, el programa que acredita la tasca de les persones voluntàries

FCVS
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Vol +, el programa que acredita la tasca de les persones voluntàries

FCVS

Resum: 

Amb aquest nou programa les persones voluntàries podran enriquir el seu currículum o demostrar, a l'hora de sol·licitar feina, els coneixements i l'experiència que han adquirit en exercir la tasca solidària.

VOL + és un programa que certifica les competències assolides en fer voluntariat i que està avalat per la Plataforma del Voluntariado de España (PVE). És un nou segell amb el qual les persones voluntàries poden potenciar el desenvolupament d'habilitats adquirides a través de l'acció voluntària de cara a enriquir el CV i certificar de manera unificada i oficial les competències que han adquirit en el desenvolupament de la seva tasca. A la vegada també serveix per sensibilitzar a les empreses perquè reconeguin aquesta certificació i la valorin positivament en els processos de selecció de personal.

Vol+ és un projecte col·laboratiu que compta amb tres agents interrelacionats: entitats, persones voluntàries i tutors/as, que procedeixen del voluntariat promogut per les empreses implicades. El centre de l'acció són les persones voluntàries però el diferencial és aquest treball triangular.

Des del mes de maig de 2015 fins a gener de 2016 s'han dut a terme un total de 23 processos de certificació de competències a Madrid, Zaragoza, Oviedo, Vigo i Barcelona, amb tutors i tutores provinents de diferents empreses i institucions i persones voluntàries de diverses organitzacions.

Competències que s’acrediten

Buscant un caràcter global s'han seleccionat 7 competències que poden aparèixer en qualsevol tipus d'activitat de voluntariat i que, a més, poden ser de major interès de cara a millorar el currículum i estan molt relacionades amb aquelles que qualsevol persona pot posar en pràctica en un lloc de treball. El programa VOL+ acredita un ampli ventall de competències que inclou:

1. Competències d’autogestió:

  • Anàlisi i resolució de problemes

  • Flexibilitat i innovació

  • Iniciativa i autonomia

2. Competències organitzatives:

  • Planificació i organització

  • Capacitat de liderar iniciatives

3. Competències de comunicació i relació personal.

  • Comunicació interpersonal

  • Treball en equip

A l'hora de facilitar l'avaluació i mantenir uns criteris comuns, cada competència compta amb una definició estipulada i una sèrie d'experiències significatives que serviran per recollir, enquadrar i valorar la informació recollida. Vol+ considera tres possibles graus d'abast:

  • Baix: Una persona voluntària pot haver hagut d'utilitzar una determinada competència en la seva labor voluntària de forma puntual, sense una mínima continuïtat o, havent-la utilitzat de forma més habitual, el seu ús ha estat residual.
  • Intermedi: La persona voluntària s'ha vist exposada a les experiències significatives suggerides de manera més regular, en situacions d'importància o complexitat intermèdies, i assumint nivells de responsabilitat en la gestió de la situació.
  • Avançat: La situació viscuda per la persona voluntària ha estat freqüent o habitual, de gran importància i assumint nivells màxims de responsabilitat tant de la seva pròpia actuació com la d'altres persones.

Per què és important el certificat?

L'aportació del VOL+ és valuosa per a la persona voluntària, ja que li suposa un reconeixement extern del seu exercici de voluntariat. També és important per a l'entitat, ja que li permet fer un procés de valoració intern del desenvolupament de les competències de la persona voluntària, reforçant el vincle tant amb el coordinador de voluntariat com amb la mateixa entitat.

Com demanar el certificat?

Actualment a Catalunya la Federació Catalana de Voluntariat Social és l'entitat col·laboradora de la PVE per tramitar aquests certificats.

Si ets una entitat i estàs interessada a acreditar els teus voluntaris, pots contactar a l'adreça electrònica qualitat@voluntaris.cat i et gestionaran el certificat.

Si ets una persona voluntària i vols el certificat el pots sol·licitar directament a l'entitat on exerceixes l'activitat voluntària.

Descarrega't el tríptic informatiu i la informació general del Programa VOL +.

Afegeix un comentari nou