Vull crear una entitat! I ara què?

FCVS
Autor/a: 
FCVS
La creació d'una nova entitat comporta tenir en compte diferents elements clau. Font: Pixnio
La creació d'una nova entitat comporta tenir en compte diferents elements clau. Font: Pixnio
L'Associació de la Catalunya Central per a la Prevenció i Ajuda a la Salut del Cor està formada per pacients donats d'alta de l'Hospital General de Manresa. Font: OHSJD
L'Associació de la Catalunya Central per a la Prevenció i Ajuda a la Salut del Cor està formada per pacients donats d'alta de l'Hospital General de Manresa. Font: OHSJD

Vull crear una entitat! I ara què?

Autor/a: 
FCVS
FCVS

Resum: 

Et compartim alguns consells pràctics a tenir en compte abans de crear una nova entitat.

El 2020 ja té les primeres entitats que han tret el cap al món de l’associacionisme. La plataforma ‘Prou Correbous’ (cultural), l’associació Deixant Empremta (internacional), l’associació Emprenedores Teixint Sabadell (gènere) o l'Associació de la Catalunya Central per a la prevenció i ajuda a la salut del cor (salut) en són alguns exemples. En aquest sentit, el teixit associatiu consta d’una bona salut. N’és un exemple el fet que el 44% de les entitats actuals han sigut creades al segle XX, segons dades de l’Informe sobre Associacionisme i Voluntariat.

Crear una nova entitat no és fàcil. I sovint, els socis i sòcies que s’engresquen en aquesta aventura per donar solucions a problemes existents es troben amb entrebancs que s’han de sortejar. A www.xarxanet.org compartim alguns consells a tenir en compte abans de néixer, amb el cas real de l'Associació de la Catalunya Central per la Prevenció i Ajuda a la Salut del Cor (CATCECOR), que ens explica en quin moment es troben després del seu naixement el setembre del 2019.

1. Quantes persones integrarem l’entitat?

Pensar en el nombre de persones per crear una entitat no és una qüestió menor. En el cas de les associacions, cal un mínim de tres persones. En aquest sentit, podran crear una associació les persones físiques majors d’edat i menors emancipades i les persones jurídiques. En el cas de menors, serà possible quan es tracti d’una associació juvenil, i quan hi hagi representació legal de les persones esmentades. Si sou menys de 3 persones, val la pena buscar més gent abans d’iniciar el projecte!

Cas real: CATCECOR compta amb els propis malalts i malaltes i amb personal sanitari del Departament de Cardiologia de l'Hospital General de Manresa, que cedeix també les instal·lacions per a reunions i altres tasques.

2. Quin és el valor afegit de la meva entitat?

Si la idea que teniu és innovadora, el projecte pren tot el sentit. En canvi, si és una idea ja existent, llavors podria ser més útil sumar-se a la iniciativa que la duu a terme. Per poder valorar si la meva entitat serà útil, és necessari analitzar bé l’origen i detectar quina oportunitat o necessitat ha motivat de l’entorn la seva creació. A més, és necessari que el per què la fem estigui clar, és a dir, que s’estableixin uns objectius clars i els motius que porten a engegar-la. Altres raons per esdevenir associació poden ser:

  • La necessitat de disposar d’un NIF per interactuar amb l’administració.

  • La necessitat d’oficialitzar el col·lectiu d’una manera legal.

  • El fet que això podria donar més credibilitat davant dels públics objectius.

  • Perquè les activitats de l’associació comportem un moviment econòmic.

Cas real: CATCECOR neix de l'inquietud per part de les persones afectades per patologies cardíaques o coronàries un cop es donen d'alta de l'Hospital. La raó de ser, és prevenir els infarts o les malalties cardiovasculars en altres persones arran de la seva experiència.

3. És viable el meu projecte?

Per saber la viabilitat de la meva entitat, serà necessari traçar les línies que la descriguin, com pot ser la redacció de la missió, la denominació del projecte o la detecció de la necessitat existent. S’haurà de tenir en compte quin és l’equip humà i amb quantes persones promotores compta l’entitat per poder assolir els seus objectius.

A més, serà necessari fer una previsió d’ingressos i despeses dels primers dos anys d’inici de l’associació, per poder tenir un mapa general de la viabilitat econòmica de l’entitat. Per poder dur a terme aquesta avaluació, l’entitat ha de tenir en compte quines seran les fonts de finançament de les seves activitats: quotes de les associades, prestació de serveis i/o venda de productes, subvencions, donatius, etc.

Cas real: CATCECOR està en procés d'obrir un compte bancari per poder cobrar una quota als socis i poder fer front a les diferents despeses (telèfon, publicitat, comunicació, etc). A més, també ha d'obtenir el corresponent cif i donar-se d'alta a l'Agència Tributària de Manresa. 4. La burocràcia, un obstacle a saltar

4. La burocràcia, un escull que s'ha de saltar

Un cop tinguem clars aquests punts, és el moment d’enfrontar-se a la burocràcia. Quins documents necessito? Quins passos he de seguir? En línies generals, les entitats necessitaran dos documents principals: l’acta fundacional i els estatuts.

Amb aquests dos documents, on consten la constitució de l’associació i els principis bàsics de l’associació, cal procedir a realitzar la inscripció al Registre d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Obtingut el NIF provisional, es podrà inscriure al Registre Municipal d’entitats i associacions de la població corresponent.

Cas real: CATCECOR va rebre la informació per constituir-se jurídicament del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. L'entitat destaca que han hagut de lliurar un acta posterior de subsanació requerida pel departament.

5. Les lleis que afecten directament a les entitats

Totes les entitats tenen unes normatives directament aplicables que s’han de tenir en compte. En primer lloc, es destaquen dues normatives principals: la Llei de protecció de dades, per a totes les entitats que disposen de dades personals de persones físiques (recursos humans, voluntariat, socis i sòcies...) i la Llei de transparència, amb la informació necessària que ha de publicar l’entitat.

D’altra banda, també tenen una afectació directa les següents normatives:

  • Llei 4/2008 del Llibre III del Codi Civil de Catalunya

  • Llei del Voluntariat

  • Estatut dels treballadors

Cas real: CATCECOR es troba en la fase de donar-se d'alta a l'Ajuntament de Manresa com a associació, en la qual han de presentar una memòria de l'activitat i el pressupost. Estan pendents del material informàtic, posar en marxa una pàgina web on incloure la informació de transparència i donar-se a conèixer.

Afegeix un comentari nou