Barcelona, ciutat candidata a la certificació europea Ciutat Residu Zero

LaviniaNext
Autor/a: 
Marta Catena
Barcelona ha començat el procés com a candidata per adquirir la certificació europea Ciutats i Pobles Residu Zero. Font: Llicència CC Unsplash
Barcelona ha començat el procés com a candidata per adquirir la certificació europea Ciutats i Pobles Residu Zero. Font: Llicència CC Unsplash
La Fundació Rezero col·labora amb l'Ajuntament de Barcelona per dissenyar i aplicar diferents projectes i accions camí al residu zero. Font: Llicència CC Unsplash
La Fundació Rezero col·labora amb l'Ajuntament de Barcelona per dissenyar i aplicar diferents projectes i accions camí al residu zero. Font: Llicència CC Unsplash
Un cop dutes a terme les accions, se celebra una auditoria en la qual es valoren els resultats de les actuacions, per seguir endavant. Font: Llicència CC Unsplash
Un cop dutes a terme les accions, se celebra una auditoria en la qual es valoren els resultats de les actuacions, per seguir endavant. Font: Llicència CC Unsplash

Barcelona, ciutat candidata a la certificació europea Ciutat Residu Zero

Autor/a: 
Marta Catena
LaviniaNext

Resum: 

La fundació Rezero dona suport a l’Ajuntament de Barcelona en l’aportació d’idees i projectes per assolir l’estratègia del residu zero a Barcelona i convertir-la en una de les ciutats europees més grans a emprendre aquest camí.

Els beneficis d’emprendre polítiques de reducció de residus i emissions són amplis i positius per fer front a la situació d’emergència climàtica. I no només són d'utilitat des d'una visió purament ecologista, sinó que també suposa millores econòmiques, socials, d’ocupació i de salut de la societat.

El programa europeu ‘Ciutats i Pobles Residu Zero’, impulsat per Mission Zero Academy (MiZA), i amb el suport de Zero Waste Europe (ZWE), es va crear amb l’objectiu de proporcionar ajudes per tal que tots aquells municipis que ho vulguin implantin accions i mesures en la línia de reduir la generació de residus, reutilitzar i millorar el reciclatge, entre altres.

Barcelona ha decidit involucrar-se en aquest estàndard europeu de qualitat, i ja ha iniciat el seguit de passos que cal desenvolupar per aconseguir la certificació, amb el suport i la col·laboració de la fundació Rezero. El primer de tots és crear un pla de residus i, amb la diagnosi d’aquest, es marquen els objectius que es volen assolir, depenent del punt de partida de la ciutat i del grau d’ambició de les mesures que es vulguin aplicar.

En aquesta fase inicial del procés de certificació, alguns dels objectius que Barcelona s’ha marcat en el seu full de ruta són aconseguir una taxa de recollida selectiva del 67% i reduir la xifra a quatre-cents vint-i-set quilos dels residus municipals per habitant, ambdós objectius a assolir el 2027. Les xifres actuals són de quatre-cents quaranta-set quilos de residus per habitant a l’any i la taxa de recollida selectiva està al 48%. Tot encaminat en la reducció dels residus sòlids urbans aplicant la filosofia del residu zero a tota la gestió.

Per assolir aquestes xifres es duran a terme diverses actuacions, des del foment de l’aigua de l’aixeta i la reducció de l’aigua envasada, estratègies per fomentar la cultura de la reutilització d’envasos i del tèxtil i la reducció del malbaratament alimentari, entre altres. “Aquest programa acaba configurant un teixit de municipis que estan en aquesta línia, compromesos i es visibilitzen per la tasca que fan”, detalla Marta Beltran, directora de projectes de Rezero.

Rezero com a organització mentora per a les accions de Barcelona

La fundació Rezero és l’entitat mentora de l’Ajuntament de Barcelona, la qual aporta coneixement, idees, normatives i projectes innovadors per tal que la ciutat pugui emprendre un model de producció i consum cap al residu zero, sense materials tòxics ni productes en desús, segons destaquen des de l’organització.

“Amb aquest programa donem aquest suport perquè tot allò que està en el pla es pugui traduir en accions. Volem generar canvis positius pel medi ambient i per reduir les emissions”, diu la directora de projectes de Rezero.

Un cop s’han dut a terme les accions, la certificació es completa amb una auditoria en la qual es valoren els resultats de les actuacions que s’han tirat endavant. Hi ha un seguit de criteris que són obligatoris, que cada municipi ha de complir, i n’hi ha d’altres optatius. Dins d’aquests s’assigna una puntuació en funció del grau d’execució.

“És un programa de millora contínua, no s’acaba aquí. El camí del residu zero no s’assoleix de la nit al dia, la certificació ajuda a anar avançant”, explica Marta Beltran, qui afegeix que és molt important que una gran ciutat com Barcelona obtingui un segell d’aquestes característiques. “Sabem que és un repte, perquè els resultats són lents i complexos, però cal dur a terme aquesta transició cap al residu zero perquè és la manera com canviarem el paradigma actual”, insisteix.

Afegeix un comentari nou