El 38% de Catalunya és bosc: vols ser-ne voluntari?

Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya
Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

El 38% de Catalunya és bosc: vols ser-ne voluntari?

Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya

Resum: 

El bosc és un ecosistema complexe i ric, que constitueix un dels aspectes més importants de la biosfera de la Terra. A Catalunya tenim 12.000 km2 de boscos.

Què és un bosc?

Un bosc és un ecosistema natural, que desenvolupa múltiples funcions ambientals: és reservori de biodiversitat, fixador de carboni, regulador hídrics, protector de sòls, etc.

Per a l’ésser humà, els boscos han estat des de l’antiguitat font de recursos naturals, acomplint una funció productora. En l’actualitat, les seves funcions s’amplien als aspectes recreatius i de gaudi. El bosc és considerat realment una infraestructura de país, motiu pel qual els experts, professionals i les entitats ambientals en demanden la protecció. L’administració declara necessari disposar d’eines que en facilitin el desenvolupament seguint uns criteris de sostenibilitat. La qualitat de la gestió forestal ha de contemplar l’equilibri de les diferents funcions dels espais forestals. Des de fa pocs mesos, les competències de gestió i planificació del patrimoni natural van passar al Departament de Territori i Sostenibilitat.

Algunes dades

Catalunya té una superfície de 32106 km2, dels quals el 61%, uns 20000 km2, són superfície forestal, i d’aquesta aproximadament 12000 km2 són boscos, un 38% del total. Girona és la província més boscosa de Catalunya, un 55,95% de la seva superfície és coberta de bosc; a Barcelona el bosc també és la coberta majoritària (48,09%). El bosc cobreix un 31% de Lleida i un 22% de Tarragona. Les comarques de la Catalunya central tenen la proporció més gran de bosc (un 48,06%) tot i que amb una important variació intercomarcal (des del 65,56% del Berguedà fins al 30,60% de l'Anoia). Segueixen les Comarques Gironines (un 44,05%), també amb una important variació intercomarcal (en aquest cas des del 74,81% de la Selva fins al 35,35% de l'Alt Empordà). Alt Pirineu i Aran tenen un 41,91% de bosc. Per sota de la mitjana del país trobem l'Àmbit Metropolità 34,88%, el Camp de Tarragona del 20,27%, les Terres de l'Ebre del 17,74% i l'Àmbit de Ponent només del 8,96%.

El bosc té un límit altitudinal a Catalunya al voltant dels 2.400 m i per tant tots els terrenys que hi ha a major altitud, tot i que sempre són forestals mai són boscos. Per això, les comarques amb una major proporció de bosc no són als Pirineus, on sí que hi ha la major superfície forestal. De bon tros, la Selva i la Garrotxa són les dues comarques amb una major proporció de bosc. Les comarques amb una menor proporció de bosc són el Barcelonès i el Tarragonès. El relleu, que incideix en el clima i limita les espècies forestals que poden viure en un determinat indret, el tipus de sòl, i les possibles pertorbacions i/o incendis que hagi patit una zona són els factors que defineixen un bosc.


Alzines i Pi blanc

El bosc més freqüent en el paisatge de Catalunya, és la pineda de pi blanc, amb 239.092 Ha. Però l’espècie amb major nombre d’arbres és l’alzina, amb 373 milions d’exemplars. A més a més l’alzina és l'espècie present a un major nombre de comarques. 14 especies són especialment abundants, 7 planifolis i 7 coníferes, a banda de les gairebé 100 espècies forestals amb port arbori que el CREAF va identificar durant l’elaboració de l’Inventari Ecològic i Forestal.

Pels experts, Catalunya és un país d'alzines i de roures, fet que s'evidenciarà en el paisatge en els anys vinents perquè són espècies rebrotadores que es refan ràpidament després d'un incendi forestal. Hi ha altres dues espècies que tenen garantida una part important del territori, el pi negre, amb qui ningú competeix muntanya amunt, i el pi blanc, capaç d'aguantar nivells més grans de sequera. A la muntanya tenen importància el pi roig, l'avet, el faig; altres tres espècies amb presència considerable a Catalunya són el roure martinenc, el pi negre i l'alzina surera. Cal dir però, que els boscos monoespecífics són relativament rars a Catalunya i que acostuma a haver-hi una certa barreja d'espècies arbòries

292 Boscos Singulars

292 boscos singulars ha identificat el CREAF a l’Inventari de Boscos Singulars. Han estat seleccionats perquè destaquen pel que fa a biodiversitat, maduresa, modèlica gestió silvícola i significació social per a una comunitat.

3 recursos per saber-nes més:

  1. Inventari Ecòlogic i Forestal
  2. Inventari de Boscos Singulars
  3. Aplicació dels Boscos de Catalunya

Vols ser voluntari al bosc?

Diverses entitats i associacions ambientals desenvolupen projectes al bosc amb voluntaris ambientals.

Boscos de Muntanya

El Bergwaldprojekt - Projecte de Boscos de Muntanya és una entitat sense ànim de lucre que preserva i millora els boscos i paisatges tradicionals de muntanya als Pirineus catalans, mitjançant l’organització d’estades de voluntariat per a adults.

Acciónatura

Amb el projecte Sèlvans, Acciónatura impulsa la creació d’una xarxa de boscos madurs (públics i privats) que representi suficientment la biodiversitat dels principals biomes forestals catalans, implicant administracions i propietaris forestals en la conservació d’aquests espais. Realitzen activitats de voluntariat a boscos i boscos de ribera.

ADF de Catalunya

A Catalunya hi ha més de 300 formacions de “Agrupacions de Defensa Forestal”. Les ADF estan integrades per propietaris forestals, voluntaris, ajuntaments i d’altres entitats, que actuen tenint cura de la gestió del medi natural de forma constant i coordinada, afavorint, la prevenció i divulgació dels riscos, i participant activament en les situacions d’emergència.

Afegeix un comentari nou