Els set reptes del món rural, segons l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya

LaviniaNext
Autor/a: 
Jorge Salas
L'aïllament i la distància són un repte per a les persones que viuen en entorns rurals.  Font: Llicències CC (Pexels)
L'aïllament i la distància són un repte per a les persones que viuen en entorns rurals. Font: Llicències CC (Pexels)
En un context de canvi climàtic es imprescindible millorar la gestió dels recursos naturals. Font: Pexels (Llicència CC).
En un context de canvi climàtic es imprescindible millorar la gestió dels recursos naturals. Font: Pexels (Llicència CC).
Els espais forestals representen el 61,2% de la superfície de Catalunya. Font: Pexels (Llicència CC).
Els espais forestals representen el 61,2% de la superfície de Catalunya. Font: Pexels (Llicència CC).

Els set reptes del món rural, segons l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya

Autor/a: 
Jorge Salas
LaviniaNext

Resum: 

L'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (també coneguda com a ARCA) és la xarxa regional de desenvolupament rural que s’encarrega de donar suport i representar als Grups d'Acció Local.

Fundada ja fa més d'una dècada, l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya va néixer amb un objectiu principal: donar veu als Grups d'Acció Local i servir d'altaveu i suport en cadascuna de les seves activitats. En col·laboració amb el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya (DACC), ARCA centra la seva actuació en cinc focus: suport, comunicació i difusió, representativitat, participació i innovació rural i pesquera.

L’Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya ha detectat set reptes que el món rural català enfronta en l'actualitat. Aquests desafiaments abasten aspectes clau que van des de la lluita contra la despoblació fins a la promoció de la diversificació econòmica en les zones rurals. L'associació, que treballa amb les comunitats dels pobles, ha analitzat quins són els eixos sobre els quals treballar per impulsar un desenvolupament sostenible i millorar la qualitat de vida a les àrees rurals de Catalunya.

  • Persones, benestar i repte demogràfic

La despoblació és una de les xacres que afronta el món rural des de fa anys; tant per evitar-la, com per fomentar i potenciar el creixement de la població en l'entorn rural de Catalunya, és fonamental abordar el repte demogràfic en totes les seves arestes. Per a ARCA és imprescindible satisfer les necessitats dels habitants d'aquestes zones i enfortir la cohesió social per afavorir el desenvolupament personal en igualtat d'oportunitats.

L'accés a serveis bàsics, independentment d'on es visqui, és una reivindicació capital en les àrees rurals. A més, l'educació —especialment la infantil i la primària—, l'atenció mèdica, i els serveis socials i culturals són les principals àrees que requereixen un esforç especial per part de les administracions; és primordial mantenir i actualitzar serveis, malgrat els costos relativament alts a causa de la baixa densitat de població i la dispersió geogràfica.

  • Transició ecològica

Indiscutiblement, les àrees rurals exerceixen un paper crucial en el desenvolupament de la vida urbana, ja que proporcionen aliments, recursos forestals, espais naturals i serveis essencials per als habitants de les ciutats. ARCA adverteix: existeixen oportunitats per aprofitar tots aquests recursos, però els impactes ambientals i paisatgístics poden ser importants si no es realitza sota una gestió adequada.

Urgeix una planificació integrada per aconseguir els objectius de la transició ecològica a través de l'economia verda, l'agricultura i la producció d'energies renovables. En aquest sentit, l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya també llança un avís: els parcs eòlics i els projectes d'energia solar exerceixen una gran pressió sobre el món rural. Una millor gestió, al costat de la transformació dels sectors productius —per mitigar el canvi climàtic— i la cerca de la sobirania energètica, és innegociable en un context de canvi climàtic.

  • Territori connectat

L'aïllament i la distància poden ser un autèntic desafiament per a les persones que viuen en entorns rurals. I poden convertir-se en un problema. Per superar-ho, és essencial potenciar la connectivitat a través de l'accés a noves tecnologies i la promoció d'una mobilitat sostenible. L'associació posa el focus en la millora de les comunicacions, però també assenyala que és necessari articular una xarxa de fibra òptica i connectivitat 5G per mantenir la població i, a més, atreure a persones i empreses.

Per afrontar aquest repte es requereix un sistema de transport públic fort i eficient. Els habitants de les zones rurals han de poder mantenir i —si és possible— millorar les seves infraestructures de carreteres i ferrocarrils; a més de l'avenç en la mobilitat a peu i amb bicicleta. Totes aquestes mesures ajuden a millorar la qualitat de vida de l'entorn rural i a fomentar el seu desenvolupament.

  • Sistema agroalimentari

L'atenció al sistema agroalimentari és un dels principals reptes del món rural segons ARCA. Sense relleu generacional en sectors com l'agrari —un dels pilars en moltes zones rurals— o el pesquer, no hi ha futur. És un dels majors desafiaments a curt, mitjà i llarg termini, per la qual cosa és imprescindible millorar la professió agrària; a més, s’hauria de facilitar al jovent l'accés a la terra i als mitjans de producció.

Subsectors com el de la fruita, la carn o el vi, i nínxols de mercat molt específics com el de la micologia o les plantes medicinals i aromàtiques, són vectors de creixement rural que convindria consolidar. El sistema agroalimentari ha de ser un focus d'oportunitats per a artesans i famílies productores, sempre des del respecte al medi ambient i l'optimització dels processos naturals.

  • Gestió forestal

Els espais forestals —boscos i pastures— representen el 61,2% de la superfície de Catalunya i són importants, entre moltes altres raons, perquè ofereixen gran quantitat de serveis ecològics. Les pastures (més de 873.000 hectàrees) i els boscos (més d'un milió d'hectàrees) necessiten una gestió forestal que no es quedi les proteccions naturals i les figures legals de salvaguarda.

En els últims temps, el sector forestal ha experimentat un retrocés considerable en termes d'explotacions i superfície gestionada. Això, unit a l'abandó de la gestió productiva, ha multiplicat el risc d'incendis i s’ha convertit en un perill constant per als boscos de Catalunya. En els últims vint anys s'han cremat gairebé 62.000 hectàrees (amb l’1,2% d'aquesta àrea cremada més d'una vegada). ARCA adverteix que, encara que estem relativament tranquils, el perill d'incendis continua present i exigeix una major protecció.

  • Innovació i dinamització social i econòmica

Per a l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya, el dinamisme de les zones rurals és un dels reptes més valuosos: és necessari interactuar amb centres urbans, atreure activitats innovadores i generar projectes culturals que enriqueixin la vida dels seus habitants. Per evitar l'aïllament, és fonamental impulsar l'economia, la innovació i la diversificació entre les empreses rurals per a captar població i retenir-la.

En aquest sentit, el patrimoni material i immaterial de les àrees rurals pot servir com a base, tant per a l'enriquiment cultural, com per a l'atracció de nous residents. Per això, és inevitable tenir en compte també l'impacte del turisme —que normalment és atret per experiències autèntiques i culturals— en l'economia rural.

  • Governança

Els processos de presa de decisions s'han tornat més complexos i multisectorials, per això ARCA destaca la col·laboració entre les administracions públiques, les associacions, les empreses i les persones com un altre dels reptes del món rural. Segons l'entitat, cal articular un sistema de presa de decisions de baix cap amunt que possibiliti una governança participativa i col·laborativa per abordar els desafiaments actuals de la societat.

L'avantatge de les poblacions rurals més petites és, precisament, l'oportunitat d'involucrar la comunitat local en les decisions que afectin les necessitats col·lectives. El repte, doncs, rau a adaptar les polítiques i normatives a les particularitats d'aquests municipis, i per a això és imprescindible detenir la retallada en les funcions dels ajuntaments, que ja tenen suficients obstacles per les seves limitacions demogràfiques i econòmiques.

Afegeix un comentari nou