People4Soil, en defensa del sòl

Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya
Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

People4Soil, en defensa del sòl

Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya

Resum: 

El sòl és el recurs natural sobre el qual es desenvolupa la vida terrestre. Europa perd cada any 100.000 hectàrees de sòl. Per això la iniciativa ciutadana People4Soil reclama una directiva per la seva protecció.

1 milió de persones a Europa per demanar la protecció del sòl, i garantir el dret al sòl, sa i fèrtil. Aquest és l'objectiu de la Campanya People4Soil.

De la roca mare al substrat de la vida

Una mitjana de 500 anys és el que triga a formar-se un sòl. La capa superficial de l'escorça terrestre sobre la qual es pot desenvolupar la vida deriva de la roca mare i és fruit d'un llarg procés natural, l'edafogènesi.

El sòl és un recurs natural essencial per a la vida: allà on rau la fertilitat, substrat de la biodiversitat, reservori i regulador de l'aigua. Paradoxalment, no compta encara amb la protecció màxima a Europa. Per això una iniciativa legislativa ciutadana, en la que participen més de 400 entitats europees, ha llançat la campanya People4Soil, en la que es reclamen a Europa accions per garantir el dret a un sòl sa i fèrtil.

Frenar la pèrdua de sòl

Europa perd cada any 100.000 hectàrees de sòl. Significa d'aquesta forma que perd terrenys fèrtils; perd capacitat d'absorció del CO2, perd capacitat de depuració natural de les aigües, i d'una correcta regulació hídrica clau per la prevenció de danys d'inundacions.

L'ús no respectuós del sòl està relacionat amb el creixement urbanístic desendreçat, les extraccions a cel obert, o la multiplicació d’infraestructures. Contaminació, erosió, salinització, males pràctiques agrícoles també contribueixen a la pèrdua de sòl. En cada any de la passada dècada Europa ha perdut una superfície equivalent a la ciutat de Roma. O a tot l'estat d'Hongria en 50 anys.

La campanya People4Soil

People4Soil és una campanya legislativa ciutadana impulsada per una xarxa independent i oberta de ong europees, instituts de recerca, associacions d'agricultors i grups ecologistes. En formen part WWF, Seo Bird Life, Slow Food, i fins a 400 organitzacions, i està coordinada per l'entitat italiana Legambiente.

Les signatures dels ciutadans i les ciutadanes europees han de servir perquè es reconegui en forma de Directiva el sòl com a bé comú essencial a la vida, i se n'assumeixi la gestió sostenible com a una prioritat.

Per a més informació i signatures es pot consultar la pàgina People4soil , es pot seguir la campanya a les xarxes socials facebook i twitter.

Afegeix un comentari nou