França anuncia la prohibició de vaixelles de plàstic d'un sol ús

Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya
Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

França anuncia la prohibició de vaixelles de plàstic d'un sol ús

Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya

Resum: 

Els gots, plats i tasses de plàstic d' "usar i llençar" quedaran prohibits a França a partir del 2020, en el marc de les mesures ambientals vers la transició energètica, la reducció de residus i la lluita contra el canvi climàtic.

La millor política de residus és la d'evitar generar-los, i les vaixelles de plàstic d'un sol us són el típic exemple de producte de vida molt curta, que després de la despesa energètica de la seva fabricació, amb un sol ús esdevé un residu.

El passat 30 d'agost ha estat publicat a França el decret que especifica les limitacions de tasses, gots i plats d'un sol ús de plàstic. La llei de transició energètica per al creixement verd de França estableix que des de l'1 de gener de 2020, queda prohibit el subministrament de tasses, gots i plats d'un sol ús de plàstic, a excepció dels que són aptes al compostatge domèstic, i elaborats amb materials de base biològica.

Una mesura interessant, amb alguns matissos

Des de la Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable es considera la mesura adoptada per França com a interessant i referent, però amb alguns detalls controvertits. La Fundació promou la reducció dels residus des de l'origen, i les vaixelles de plàstic són un dels productes més problemàtics des de l'arrel, a causa de la seva vida útil molt curta. A més a més, representen un problema tan si són abandonats en el medi, com si són dipositats per reciclar, perquè en relació a la seva breu vida útil requereixen una gran despesa energètica, i econòmica, de reciclatge, i, per tant, ambiental. De fet, es genera la mateixa quantitat de residus si substituïm la vaixella de plàstic per una biodegradable, que també té impactes ambientals. Per a l'entitat, el fet decisiu és el de deixar enrere la cultura de l'usar i llençar, i , per això, la millor solució és substituir els envasos de pícnic d'un sol ús, siguin del material que siguin, pels reutilitzables.

Tal com ens explica Marta Beltràn, de la Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable, la llei francesa conté alguns aspectes controvertits. Per exemple el fet que la llei s'apliqui a gots i plats de plàstic d'un sol ús, però no mencioni els coberts ni els envasos, com per exemple els gots de cafè d'usar i llençar d'una màquina de vending, etc. La llei no prohibeix tota la vaixella d'un sol ús, només la de plàstic, i no parla d'altres materials com l'alumini. La llei afirma que els envasos d'un sol ús han de ser parcialment fabricants a base de materials orgànics ("50% in 2020 and 60% biosourced in 2025"), però per a l'entitat ambiental promoure els bioplastics, que també generen impactes ambientals, tampoc és una solució adequada.

Una proposta catalana

El dijous 21 de març, representants de l'Estratègia Residu Zero van presentar en el Parlament la proposta de Llei Catalana de Prevenció de residus i ús eficient dels recursos amb els portaveus dels grups parlamentaris a les Comissions de Medi Ambient i Territori del Parlament.

La proposta també incorporava mesures com la limitació de materials de vida tan efímera com les vaixelles de plàstic.

Canvi de materials, i canvi d'hàbits

La llei adoptada a França no entrarà en vigor fins al 2020, però demostra la voluntat política d'actuar. En aquest període de temps els fabricants poden adaptar la producció amb materials compostables. Ja existeixen productors amb criteris sostenibles que fabriquen vaixelles amb fibres naturals compostables. Cal tenir en compte que si bé alguns plàstics són biodegradables, continuen representant un problema ambiental, per exemple pel que respecta el marine litter, o la presència de micro residus en el mar que acaben incorporats als éssers vius.

Les entitats ambientals i les administracions, d'altra banda, desenvolupen accions d'educació ambiental, per promoure l'ús de materials reutilitzables en festes, pícnics i esdeveniments.

Afegeix un comentari nou