Icona d'una fletxa apuntant cap avall 
Icona d'una fletxa apuntant cap avall 
CERCA AVANÇADA
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

biblioteca

Documents d’interès per a les entitats de descàrrega gratuïta.

 Font:
Velasco, María Luisa; Bartolomé, Cintia; Suso, Anabel
Red2Red - 2019

L'informe mostre com les causes i els efectes del canvi climàtic afecten de forma diferent a dones i homes, i realitza una anàlisi amb perspectiva de gènere de les polítiques climàtiques implementades fins el moment, en l'àmbit internacional i comunitari, i de forma més recent, en l'àmbit nacional i autonòmic. Es reflecteixen així, els diferents graus de compromís per a assumir els processos necessaris i per a arbitrar mecanismes que posin el focus en la mirada de fènere i contemplin la veu i les necessitats de les dones al disseny i la implementació d'aquestes polítiques, inclós una major participació a la presa de decisions.

 Font:
Ahmed, Nabil; Marriott, Anna; Dabi, Nafkote; Lowthers, Megan; Lawson, Max; Mugehara, Leah

La pandèmia ha afectat de manera desproporcionada a centenars de milions de persones que ja es trobaven en una setuació de desavantatge, com les que viuen a països de renda mitjana i baixa, les dones i les nenes, aquelles que pertanyen a grups socialment disciminats, o les que treballen al sector informal; es tracta precisament de les persones amb menys poder d'influència sobre les polítiques.

 Font:
Crotti, Robert; Kali Pal, Kusum; Ratcheva, Vasselina; Zahidi, Saadia

L'informa d'enguany té l'objectiu de mantenir el focus en un mesurament consistent de la bretxa de gènere a la vegada que ofereix noves dades per assenyalar a l'emergència de tendències preocupants en el mercat laboral per tal de poder adressar-les proactivament. A més, el document vol servir com una crida a l'acció als i les líders per a establir la paritat de gènere com l'objectiu central de les seves polítiques i pràctiques per a la recuperació post-pandpemica, per al benefici de les nostres societats i economies.

 Font:
Castaño, Clara

Aquesta guia és un refugi per a les persones en crisi i els seus entorns, que pretén facilitar l'autogestió de la salut i el sosteniment col·lectiu i comunitari de la vida, així com minimitzar l'impacte de les violències que implica encarnar la vulnerabilitat en un sistema que la nega sistemàticament.

 Font:
Swedish Buyers' Monitoring of Electronics Supply Chains

A causa de l ainformació rebuda sobre els greus atacs als drets humans perpetuats a Xina cap al col·lectiu dels Uyghurs i altres minories ètniques, Adda, les Regions Sueques i l'Esglèsia de Suècia van iniciar un esforç col·laboratiu per a dur a terme la revisió i el monitoratge del risc de treballs forçats imposats per l'estat a les cadenes de producció dels béns i els serveis que procuren aquestes institucions. Aquest informa posa el focus al monitoratge de les cadenes d eproducció de béns electrònics.

 Font:
Rezero
Rezero - 2019

Aquest és el dossier de premsa de la campanya 'No volem una salut de plàstic' de Rezero – Fundació per a la Prevenció de Residus i el Consum. Es tracta d'un projecte pioner al nostre país, dedicat a la conscienciació, sensibilització i mobilització entorn la problemàtica específica dels plàstics a la salut humana.

 Font:
Ortega, Pere; Bohigas, Xavier; Sánchez, Quique

La publicació es divideix en tres capítols, el primer dels quals es dedica a analitzar la despesa militar per a l’any 2022, explicant les inversions en armaments del pròxim exercici, les desviacions entre el pressupost inicial i el real, així com una explicació del càlcul emprat per a estimar el cost real del Pressupost de Defensa. Aquest epígraf ofereix també una breu anàlisi de la petjada ecològica de les forces armades, que posa en relació l’estreta interrelació de la despesa militar i la crisi climàtica. El segon capítol explica la R+D en els Pressupostos Generals de l’Estat per a 2022, detallant les partides assignades al programa 464A, dedicat als PEA, i al 464B. Aquest capítol inclou també una anàlisi de l’evolució de la R+D civil i militar durant els últims anys. El tercer i últim epígraf ofereix una perspectiva històrica dels últims 25 anys, coincidint amb els primers Programes Especials d’Armament, argumentant que aquests programes expliquen la deriva armamentista actual de l’Estat espanyol i analitzant l’impuls que ha rebut l’economia militar en aquest període a través d’un ampli desplegament de suports, polítiques i fons públics.

 Font:

Quines conseqüències percep la població sobre la seva salut i les seves relacions? Quines necessitats són més peremptòries? Com s'estan afrontant? Fins a on ha augmentat la capacitat d'adaptació? Fins a quin punt la pobació està sent solidària? Què està disposada a fer i què demana a les ONG i al voluntariat? Aquests són els temes d'aquest informe, que dona continuitat a la sèrie que la Plataforma del Voluntariado de España (PVE) va iniciar el 2014. Les dades provenen de dues enquestes realitzades el 2020 (juny i octubre), el treball de camp de les quals va anar a càrrec d'IMOP insights.

 Font:
Martí-González, Xavier
LaFede.cat - 2021

Aquest estudi persegueix un doble objectiu: d’una banda, permetre la comparativa entre les convocatòries de les administracions finançadores estudiades; i de l’altra, sistematitzar i posar sobre la taula un conjunt de propostes concretes per avançar en la simplificació i convergència dels procediments. Aquest darrer aspecte pren encara més rellevància si es considera que un gran nombre de sol·licituds de subvenció presentades per les entitats contemplen el co-finançament del conjunt d’institucions objecte de l’estudi. Val a dir que existeixen més d’una setentena de convocatòries anuals impulsades per ajuntaments catalans per donar suport a projectes de cooperació i educació per al desenvolupament, el que multiplica, no només la dispersió de recursos, sinó també la complexitat per adaptar-se a les especificitats de cada convocatòria. La diagnosi realitzada constitueix la primera fase d’un treball de més recorregut que, en etapes posteriors, planteja treballar en les tres esferes abans esmentades: la política, la dels serveis generals i la de les unitats gestores de les convocatòries.

 Font:
Civit, Roger; Albareda, Anna; Cuenca, Adrià; Bages, Lluís; Panadero, Hungria

L'objectiu d'aquest informe és realitzar una anàlisi dels processos de tramitació de les subvencions de les plataformes telemàtiques de les administracions catalanes de gestió de subvencions i veure com aquestes afecten a la gestió interna de les entitats amb la finalitat de desenvolupar diverses propostes que permetin l’agilització de tràmits de subvencions de les entitats amb les administracions. La finalitat última del projecte és la d’homogeneïtzar el procés de presentació de subvencions i justificacions.