La crisi ha reduït les donacions a les ONG un 20%

 Font:
Font:

La crisi ha reduït les donacions a les ONG un 20%

Resum: 

Les empreses privades han retallat les donacions a les ONG un 20%, mentre que les donacions dels particulars han disminuït un 10%.

La crisi ha reduït les donacions tant d’empreses privades, com de particulars. La majoria de caixes d’estalvis, també han escurçat les seves inversions en obres socials, entre un 30% i un 50% en relació al 2008, segons Carreras , actualment director de l'Institut d'Innovació Social de l'escola de negocis ESADE i que durant disset anys va ser director general d’Intermon Oxfam. Assenyala també que com a conseqüència del descens de beneficis, dediquen un percentatge superior a les provisions i disposen per tant, de menys beneficis destinats a les ajudes socials. Abans de irrompre la crisi, les caixes espanyoles destinaven entre un 20% i un 40%, dels beneficis, a acció social.

La situació econòmica d’administracions i ajuntaments, també s’han vist afectats per la crisi, de manera que ha provocat la reducció d’ajudes a projectes socials.

Les ONG mes grans que treballen a Espanya es financen principalment amb donacions de particulars, que aporten entre un 50% i un 70%, el resta del pressupost, el cobreixen amb subvencions públiques. Les més petites, en canvi, arriben a cobrir fins a un 80% del seu pressupost amb aportacions de les administracions publiques.

Al 2010 i fins i tot al 2011, les ONG disposaran de menys diners, per la recaptació de l’IRPF, com a conseqüència de la crisi. Actualment, el contribuent destina un 0,7% del seu IRPF a fins socials o a l’Església.
Tant la Generalitat de Catalunya, com l’Ajuntament de Barcelona no rebaixaran el 2010, les seves aportacions econòmiques a cooperacions.

A Espanya, les tres ONG que mes recursos destinen són, la Creu Roja (474 milions d’euros), Càritas (200,40 milions) i Intermon Oxfam (78,3 milions).

Llegir més

Comentaris

(Aquest comentari no necessita publicació) Ignasi Carreras no és l'actual director general d'Intermón Oxfam. Ara mateix dirigeix l'Institut d'Innovació Social d'ESADE. La directora general d'IO és Arianne Arpa.

Ja ho hem esmenat i modificat. Gràcies per la teva observació.

La Fundación Luis Vives ha publicat "Los retos del Tercer Sector ante la crisis" on s'aborda com afecta la crisi a les entitats socials i s'ofereixen idees i propostes per afrontar-la. Podeu descarregar aquesta publicació o sol·licitar una còpia en paper en aquest enllaç.

Afegeix un comentari nou