Antón Costas: “Cal crear més i millors llocs de treball"

Suport Tercer Sector
Autor/a: 
Sandra Pulido
Antón Costas creu que cal potencial les bones empreses, entre les quals es troben les petites i mitjanes empreses i les d'economia social i solidària. Font: Taula del Tercer Sector.
Antón Costas creu que cal potenciar les bones empreses, entre les quals es troben les petites i mitjanes empreses i les d'economia social i solidària. Font: Taula del Tercer Sector.
Els i les ponents coincideixen que actualment la pobresa està molt present en les persones que treballen. Font: Taula del Tercer Sector.
Els i les ponents coincideixen que actualment la pobresa està molt present en les persones que treballen. Font: Taula del Tercer Sector.
A la sessió s'ha plantejat que cal un nou pacte social amb nous agents. Font: Taula del Tercer Sector.
A la sessió s'ha plantejat que cal un nou pacte social amb nous agents. Font: Taula del Tercer Sector.

Antón Costas: “Cal crear més i millors llocs de treball"

Autor/a: 
Sandra Pulido
Suport Tercer Sector

Resum: 

La primera sessió plenària del Congrés del Tercer Sector Social de Catalunya ha girat entorn les necessitats per una transformació de l’economia i la redistribució.

La pandèmia ha deixat un context amb nous reptes davant els quals tots els agents han de participar. Amb aquesta situació, diferents ponents vinculats amb el tercer sector social han plantejat al congrés noves propostes de transformació econòmica i redistribució de la riquesa.

Antón Costas Comesaña, president del Consejo Económico y Social de España (CES) ha manifestat una necessitat clara segons el seu parer: “Cal crear més i millors llocs de treball, per a més persones i a més territoris del país”. Fet que explica que actualment moltes persones estiguin en situació de pobresa tot i treballar, idea que s'ha repetit en la sessió.

En aquest sentit, Costas considera que són “les bones empreses, i no les grans empreses” les que poden canviar la situació cap a aquesta banda i ha assenyalat que precisament aquí juguen un paper important les d’Economia Social i Solidària (ESS), així com les petites i mitjanes empreses i persones autònomes.

Per la seva banda, Arnau Queralt i Bassa, director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS), ha comentat que la pobresa és una qüestió transversal i estructural -i es reflecteix en l’accés a l’habitatge, per exemple-, que s’ha anat agreujant amb episodis com la pandèmia o la guerra d’Ucraïna. Creu que hi ha moltes peces que afecten negativament la societat i que no s’estan resolent amb les polítiques actuals.

Carlos Susías Rodado, president de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), pensa que hi ha molts reptes per endavant, però ha volgut celebrar que la manera d’afrontar la crisi pandèmica ha estat molt diferent a l’econòmica de l’any 2008: “Fins ara, les crisis es resolien expulsant la gent dels llocs de treball, en canvi, en aquest panorama de pandèmia no s’ha fet així”.

La síndica de la Sindicatura de Comptes, Maria Àngels Cabasés i Piqué, ha plantejat una problemàtica clara: “Estem en una situació d’incertesa en un moment complex i des del 2008 els més perjudicats han estat els més vulnerables, que no s’han pogut recuperar”. En aquest procés de recuperació considera important poder redefinir què és la classe mitjana, que durant molt de temps ha sostingut l’estat de benestar, i repensar els indicadors que la determinen.

Nous reptes per a nous temps

Els i les ponents han fet palès que calen canvis en les polítiques, però per a Costas, un llastre en aquesta modificació rau en les diferències culturals, econòmiques i territorials que s’hi poden trobar dins d’un mateix estat i creu que és primordial revertir aquests discursos d’una part de la societat que defensa que al territori no hi ha pobresa. A més a més, ha proposat com a vies per sortir de la situació de la crisi buscar els reequilibris dins de la societat, el que inclou la participació de tothom.

Tant Susías com Queralt han fet referència a l’escut social i als sistemes de rendes garantides que encara deixen fora moltes persones. Per tant, és primordial posar la mirada en aquests col·lectius que per diversos motius queden fora de les xarxes institucionals de suport.

Pel que fa a les propostes per a la reconstrucció social, per a Cabasés l’objectiu de la Sindicatura és fer que el sector públic sigui fort i es treballa perquè sigui eficient i eficaç, sempre tenint present el tercer sector social.

També s'ha posat sobre la taula la necessitat de "crear una societat més justa, que dona lloc a una economia més dinàmica", en paraules d'Antón Costas. També el fet de "lluitar contra la indiferència, ser coherents i conscients de tot el que ens estem jugant", segons Queralt. Així com la necessitat de crear un nou pacte social que permeti passar de la reflexió a les accions concretes, i en el qual s'incloguin més i nous agents transformadors.

Afegeix un comentari nou