Bibliotech: revitalitzant les Biblioteques escolars com a nucli de transformació educativa

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
Autor/a: 
Meri Mir
És imprescindible educar als infants en clau feminista per tenir una societat més igualitària i justa.  Font: Eugenia Ifer.
Bibliotech busca revitalitzar biblioteques escolars i defensar el dret dels joves a aquest espai educatiu fonamental. Font: Pexels (llicènca CC)
Bibliotech busca revitalitzar biblioteques escolars i defensar el dret dels joves a aquest espai educatiu fonamental. Font: Pexels (Llicència CC)

Bibliotech: revitalitzant les Biblioteques escolars com a nucli de transformació educativa

Autor/a: 
Meri Mir
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Resum: 

Donada l’escassetat de biblioteques en centres educatius públics a Catalunya, la Fundació Bofill llança Bibliotech, per revitalitzar aquests espais com a nucli de la renovació educativa.

La situació de les biblioteques escolars a Catalunya presenta una realitat preocupant, ja que només el 58% dels centres públics disposen d'aquest recurs, en comparació amb el 79% el 2015. Tot i que la llei educativa exigeix la presència de biblioteques escolars, hi ha hagut una disminució significativa en el nombre d'hores d'obertura, passant de 14,5 a 8,5 de mitjana entre els centres que encara les mantenen.

Aquesta problemàtica pren rellevància especialment al costat dels resultats de l'últim informe PIRLS sobre comprensió lectora, que situa Catalunya a la cua dins de l'estat espanyol amb 507 punts. La desaparició progressiva de les biblioteques escolars no es deu a la manca de voluntat de les comunitats educatives, sinó més aviat a la falta crònica d'inversió durant anys i a la manca d'un model inspirador i actualitzat.

Ara més que mai, resulta evident revitalitzar aquests espais culturals i tot l'ecosistema vinculat al foment de la lectura. Diversos estudis han demostrat que la presència d'una biblioteca escolar està directament relacionada amb la millora dels resultats educatius. A més a més, les biblioteques no només serveixen com a suport acadèmic sinó també com a espais de cultura, pensament crític i expressió creativa.

És fonamental dotar de recursos avançats a aquestes biblioteques, amb una atenció especial als centres situats en entorns vulnerables, ja que aquestes institucions no només compleixen una funció educativa sinó que també tenen un impacte crucial en la promoció de l'equitat i la cohesió social.

Aquesta dotació de recursos ha d’incloure un fons literari actualitzat, la reforma física de l'espai per fer-lo més atractiu i fomentar la passió per la lectura, i recursos tecnològics per donar suport a les diverses formes d'alfabetització, incloent-hi la digital i la mediàtica.

El projecte Bibliotech

La Fundació Bofill destaca la necessitat de repensar el model de biblioteca escolar catalana actual i present, adaptant-lo als valors i les estratègies específiques de cada institució educativa. No obstant això, subratlla que els recursos per sí sols no són suficients, i insta a aprofitar l'oportunitat actual per transformar les biblioteques escolars en el cor de la renovació educativa, social i digital dels centres educatius.

Amb l'objectiu de respondre a aquest desafiament, presenta el projecte Bibliotech. Aquest projecte té com a objectiu revitalitzar i enriquir les biblioteques escolars, reivindicant el dret de tot infant i adolescent a gaudir d'aquest espai educatiu fonamental. Amb un enfocament en les noves tendències i necessitats de les comunitats educatives, el projecte aspira a crear biblioteques escolars que actuïn com a nucli central de les transformacions educatives actuals.

Aquestes biblioteques han de ser espais contemporanis, vibrants i innovadors on es promogui el gust per la lectura, s'explorin noves formes d'aprenentatge i que impulsin l’alfabetització mediàtica.

El pilot, amb la participació de 15 centres referents, més de la meitat dels quals es troben en contextos de complexitat educativa, busca explorar, implementar i avaluar noves estratègies per aconseguir un impacte socioeducatiu òptim de les biblioteques escolars en el marc de l'estratègia d'Equitat Digital.

En conclusió, davant de la crisi actual en les biblioteques escolars catalanes, sorgeix una necessitat urgent de projectes com Bibliotech, amb la convicció que aquestes institucions han de viure una nova ‘biblio-revolució’ que no només preservi sinó que també potenciï la seva funció com a motors de transformació educativa i social.

Afegeix un comentari nou