Enfortir la base social, la clau per millorar l'activitat del teixit associatiu

LaviniaNext
Autor/a: 
LaviniaNext
Presentació de l'estudi d'El Panoràmic 2018-2019 Font: El Panoràmic
Presentació de l'estudi d'El Panoràmic 2018-2019
Presentació de l'estudi El Panoràmic 2018-2019 Font: El Panoràmic
Presentació de l'estudi d'El Panoràmic 2018-2019
Presentació de l'estudi El Panoràmic 2018-2019 Font: El Panoràmic
Presentació de l'estudi d'El Panoràmic 2018-2019

Enfortir la base social, la clau per millorar l'activitat del teixit associatiu

Autor/a: 
LaviniaNext
LaviniaNext

Resum: 

L'estudi d'El Panoràmic conclou que cal millorar aspectes qualitatius de la base social de les entitats per garantir un bon relleu en els càrrecs de responsabilitat i millorar aspectes com el de la comunicació de la seva activitat.

Les entitats del teixit associatiu català tenen un gran repte per davant els pròxims anys: millorar de forma qualitativa la base social amb què compten, amb un doble objectiu. D’una banda, per naturalitzar el relleu en les responsabilitats, sobretot a les juntes directives. I, de l’altra, per promoure la participació activa de les persones vinculades a les organitzacions, per tal de fomentar la cohesió i el sentiment de pertinença i millorar, així, la seva activitat.

Aquesta és una de les principals conclusions de l’estudi d’El Panoràmic, que s’acaba de presentar a Barcelona. En l’edició d’enguany, l’anàlisi s’ha centrat, precisament, en la base social del teixit associatiu a Catalunya, des d’una perspectiva qualitativa. No obstant això, l’estudi ha fet palès que històricament els esforços en relació amb la base social s’han centrat a ampliar la quantitat de membres de les organitzacions. Ara, però, el repte és aconseguir que totes aquestes persones vinculades a les entitats s’hi involucrin al màxim per tal d’aconseguir bases fortes, amb persones compromeses i implicades.

El Panoràmic també ha deixat palès que la base social de cada entitat és força diferent. En funció de l’àmbit d’actuació, el territori en què actuen, la seva estructura tècnica, la forma de gestionar-se, els serveis que ofereixen, el grau de vinculació amb els projectes de voluntariat i de la dependència de les quotes de les persones associades fan que cada base presenti característiques i reptes diferents a assolir.

Relleu en els càrrecs de responsabilitat

Com gestionar el relleu en els càrrecs de responsabilitat amb la participació de la base social és un dels temes centrals de l’informe. D’una banda, queda clara la importància del relleu generacional en aquesta qüestió. Una participació activa de les persones joves en els afers col·lectius esdevindria clau per assegurar aquest relleu. De l’altra, cal tenir en compte que hi ha elements externs, sobretot relacionats amb tràmits administratius, que sovint dificulten les renovacions.

Enfortir la base per enfortir la comunicació

L’estudi d’El Panoràmic també incideix en les limitacions que tenen les entitats a l’hora d’abordar la comunicació, tant externa com interna. Aquest és un altre dels reptes de present i de futur per a les entitats, que actualment han de superar múltiples barreres per poder desenvolupar una bona comunicació per tal que sigui efectiva. Els canals a utilitzar, les eines més adients per fer-ho i els recursos tècnics necessaris són alguns d’aquests condicionants. Com a concussió, l’anàlisi també evidencia que un enfortiment de la base social repercutiria en positiu en aquest aspecte.

Què és El Panoràmic?

És l’estudi que pretenen explicar i millorar l’impacte que generen les organitzacions a la societat a través de l’anàlisi de la seva realitat, la seva funció i evolució i les activitats que desenvolupen. Les entitats impulsores del projecte són el Consell d’Associacions de Barcelona (CAB), la Fundació Pere Tarrés, la Fundació Ferrer i Guàrdia i l’Observatori del Tercer Sector i compten amb el suport de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona. L’edició del document ha anat a càrrec de Torre Jussana.

Afegeix un comentari nou