Les oficines de solidaritat a les universitats

Autor/a: 
Fundació Autònoma Solidària
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Les oficines de solidaritat a les universitats

Autor/a: 
Fundació Autònoma Solidària

Resum: 

La majoria de centres educatius superiors catalans compten amb entitats o departaments dedicats a la promoció del voluntariat entre els estudiants. Els àmbits d'acció d'aquests voluntariats són molt diversos però tots tenen el denominador comú d'estar pensats perquè els estudiants puguin rebre una formació complementària.

Gairebé totes les universitats catalanes tenen alguna fundació, entitat o oficina que ofereix als estudiants la possibilitat de realitzar voluntariat en algun camp concret ja sigui social, cultural, ambiental... A Catalunya, a partir dels Jocs Olímpics del 1992, el voluntariat va entrar en una fase d'auge i expansió la qual en bona part segueix encara avui. Derivat de la consciència i la solidaritat que la crisi desperta en molts, cada cop són més els i les interessades en realitzar voluntariat, especialment de caire social.

En aquest sentit, els joves prenen un paper molt important: l'Enquesta sobre participació i política 2011 publicada per l'Observatori Català de la Joventut senyala que "el voluntariat és un fenomen genuïnament juvenil”. Aquest fet es pot atribuir sense massa dubtes a que sovint els joves disposen de més temps lliure o els resulta més fàcil compaginar la participació en un programa de voluntariat amb els estudis que amb una feina.

Enquesta sobre participació i política 2011 (Observatori Català de la Joventut): "El voluntariat és un fenomen genuïnament juvenil".

Així, per incentivar la participació activa dels joves en la societat i comprometre's amb causes solidàries, ja fa temps que van començar a néixer diversos programes i entitats de voluntariat i solidaritat a les universitats catalanes. La naturalesa d'aquests és molt diversa però els objectius són molt similars. A més, en la majoria de casos els i les estudiants tenen la possibilitat d'obtenir un reconeixement acadèmic pel voluntariat realitzat (normalment se'ls hi demana que presentin una memòria final i/o realitzin formació teòrica complementària). D'aquesta manera, les universitats s'han convertit en importants punts d'arrelament del voluntariat.

Oficina de Cooperació per al Desenvolupament (Girona)

Els estudiants de la Universitat de Girona interessats en realitzar voluntariat universitari ho poden fer a través de l'Oficina de Cooperació per al Desenvolupament (OCD). "La Universitat de Girona, com a institució educativa i com a referent social, vol sensibilitzar i formar la comunitat universitària en iniciatives individuals o col·lectives de voluntariat", exposa la institució a la seva pàgina web.

Les opcions de voluntariat que ofereix l'OCD són diverses i abundants gràcies als convenis i relacions que té amb diverses entitats del tercer sector, algunes de les quals formen part de la Federació Catalana de Voluntariat Social a Girona.

Fundació Autònoma Solidària (Bellaterra)

Des del 1999, a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) existeix la Fundació Autònoma Solidària (FAS), una entitat sense ànim de lucre que, tal i com expliquen des de la mateixa fundació, "col·labora en l'aplicació de les polítiques socials, de solidaritat, de cooperació per al desenvolupament i d'igualtat d'oportunitats" a la UAB.

Des de la FAS es gestionen tres programes de voluntariat social (sociosanitari, socioeducatiu i justícia), un de voluntariat en l'àmbit de la cooperació, un de medi ambient i un de salut. A més, aquest curs han posat en marxa una iniciativa per posar en contacte les persones de la Plataforma d'Afectats per l'Hipoteca (PAH) amb els estudiants interessats en realitzar-hi tasques de manera voluntària.

Per a la FAS, la importància d'apropar el voluntariat i els seus valors als joves és cabdal en el camí d'aconseguir una societat més justa: "Volem una universitat que ofereixi als estudiants una educació integral, que se'ls formi no només com a professionals sinó també com a ciutadans compromesos i responsables".

Oficina de Desenvolupament i Cooperació (Lleida)

En els estatuts de la Universitat de Lleida (UdL), el centre es compromet a promoure la cooperació "en els camps de la docència, la recerca, la tecnologia i la cultura amb els pobles i els col·lectius menys desenvolupats amb la finalitat de reduir la diferència entre els pobles". En aquest sentit, el 1994 va néixer l'Oficina de Desenvolupament i Cooperació (ODEC) per tal de "sensibilitzar, formar i afavorir la solidaritat de la comunitat universitària [...] envers la situació de desigualtat existent en les relacions sud-nord".

Actualment, a part de programes de cooperació, l'ODEC també ofereix la possibilitat de realitzar voluntariat tant dins com fora de la UdL. Al centre lleidatà hi ha en funcionament, per exemple, un grup universitari d'Amnistia Internacional.

UPF Solidària (Barcelona)

A la Universitat Pompeu Fabra (UPF), totes les activitats relacionades amb la cooperació al desenvolupament, el voluntariat i la solidaritat en general es gestionen des de la UPF Solidària, la qual no és una oficina o una entitat pròpiament sinó una denominació que data del 2005. Sota aquest segell, la UPF ofereix diverses ofertes pròpies de voluntariat com són per exemple el Projecte Rossinyol o Baixem al carrer i informe sobre altres ofertes i possibilitats per realitzar voluntariat.

Més enllà de les entitats i oficines universitàries

Tot i que fundacions, oficines i entitats com les comentades són probablement un dels punts de voluntariat i solidaritat més visibles dels campus catalanes, hi ha altres maneres de fer voluntariat a les universitats. És el cas per exemple dels programes de voluntariat lingüístic universitari, que sovint es gestionen des dels serveis lingüístics, o el voluntariat que es pot fer a diversos grups integrats dins el teixit de les universitats com és el cas del Comisionat per la Societat i l'Envelliment de la Universitat de Barcelona (UB).

Afegeix un comentari nou