Un projecte europeu estableix recomanacions per atendre i prevenir l’assetjament sexual a la feina

LaviniaNext
Autor/a: 
Míriam Martos
L'assetjament sexual és inacceptable, il·legal i contraviu els drets fonamentals de les persones. Font: Canva.
L'assetjament sexual és inacceptable, il·legal i contraviu els drets fonamentals de les persones. Font: Canva.
 Font: Canva
Font: Canva
És important informar a tot el personal de l'entitat sobre les mesures establertes contra la violència de gènere. Font: Freepik
És important informar a tot el personal de l'entitat sobre les mesures establertes contra la violència de gènere. Font: Freepik

Un projecte europeu estableix recomanacions per atendre i prevenir l’assetjament sexual a la feina

Autor/a: 
Míriam Martos
LaviniaNext

Resum: 

La Fundació Surt és una de les entitats catalanes que participa en el projecte ‘TEAMWORK 2’. Dins el marc del programa, es volen aportar i reforçar mecanismes per combatre aquesta xacra.

L'assetjament sexual a la feina és real. Cada dia, centenars de treballadores han de fer front a situacions laborals desagradables que priven les seves llibertats com a dona i persona, veient-se obligades a lluitar contra comportaments no desitjats, no buscats i no consentits. La Llei 17/2020 del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, estableix tres situacions concretes que es donen en l'àmbit laboral: assetjament sexual, assetjament per raó de sexe i assetjament psicològic laboral.

En relació amb l'assetjament a la feina, i segons dades de l'últim informe 'Les dones a Catalunya 2022', publicat per l'Observatori de la Igualtat de Gènere, un 3,5% de les treballadores han patit assetjament sexual a la feina, xifra especialment elevada si es compara amb el 0,7% patit pels homes. Per tant, sí, la violència masclista també es manifesta a la feina, una que pot arribar a passar desapercebuda per la por a les represàlies.

Entre les diverses fundacions i organitzacions que s'han adherit a la lluita contra aquest tipus de violència masclista, s'hi troba la Fundació Surt, una entitat catalana que, des del 1993, té per bandera contribuir en l'erradicació de les discriminacions per raó de sexe i gènere. De fet, entre les seves aportacions per acabar amb aquesta xacra social, destaca la seva participació a 'TEAMWORK', un projecte finançat per la Unió Europea dins el programa Drets, Igualtat i Ciutadania.

L’estudi va néixer per abordar l'assetjament a la feina arreu del continent, concretament centrat en Grècia, Bulgària, Catalunya i Itàlia, indrets on les causes de les situacions detectades van ser similars: fragilitat del sistema de protecció, poc coneixement i falta d'estructures de prevenció i detecció. El projecte mencionat va finalitzar l'abril de 2022, tot i que en l'actualitat s'ha iniciat la segona fase de l'estudi, anomenada 'TEAMWORK 2'.

L'assetjament sexual a la feina, una realitat present arreu d'Europa

La nova recerca es presenta com la continuació de la primera investigació, impulsada per "aportar recomanacions per atendre i prevenir l'assetjament sexual", segons constaten a la web de la Fundació. En aquest sentit, busquen difondre i compartir solucions per pal·liar totes les problemàtiques i alarmes detectades en la primera anàlisi. És a dir, tenir en compte les principals conclusions i necessitats que van derivar de l'informe i tractar de reforçar els mecanismes existents.

Destaquen tres objectius principals, tots sobre la base de "fomentar l'equitat de gènere, la diversitat i la no-discriminació". El primer d'ells, millorar la prevenció i el tractament de l'assetjament sexual al lloc de treball per mitjà dels agents multiplicadors, que ajudaran a les empreses i organitzacions a adoptar les polítiques internes efectives. En segon lloc, millorar la protecció de les víctimes o supervivents dels casos i impulsar-les a denunciar les situacions per mitjà de serveis accessibles.

Finalment, reforçar la col·laboració entre institucions i desenvolupar noves xarxes internacionals per prevenir i reduir el problema. Per tal de procedir i completar amb èxit els objectius, el primer pas serà ensenyar formadores i multiplicadores "per planificar els seminaris de desenvolupament de capacitats per a empreses". També es crearan indicadors de gènere per assegurar una participació igualitària i no-discriminatòria a tot el col·lectiu social que formi part d'una empresa.

Els resultats de 'TEAMWORK': Desconeixement i falta de mecanismes de protecció

El 29 de març de 2022, a la jornada 'Assetjament Sexual en l'àmbit laboral: eines per avançar en la seva erradicació', es van presentar els resultats de la investigació després de dos anys d'activitat. Com a conclusions capdavanteres, l'estudi va constatar que les formes d'assetjament sexual més freqüents són "les més subtils i de caràcter verbal" que, alhora, són les que passen més desapercebudes.

També es va concloure que molts dels casos on es detecta l'assetjament no són denunciats, especialment per la por a les represàlies que puguin patir les víctimes, ja que en el cas de l’esfera laboral, podria suposar la pèrdua de la feina. De fet, el 'Dossier Estadístic de Violències Masclistes', estableix que el 45% de les dones víctimes d'assetjament a la feina ho han estat per part d'un superior jeràrquic, mentre que el 40,4% han estat en mans d'un company de feina. Les dades confirmen que, en molts casos, existeix abús de poder.

Per tant, és clau fomentar la formació de les persones treballadores, perquè siguin conscients que, potser, la situació incòmoda que viuen a la feina és considerada una forma d'assetjament sexual que cal denunciar. En termes de coneixement, un dels principals resultats i que, alhora, es converteix en una alarma és la falta de conscienciació de les treballadores sobre les mesures de l'empresa. Segons les dades, només una de cada sis va constatar que coneixia les vies de protecció.

Per altra banda, alertaven que el nombre d'empreses sense polítiques de prevenció i abordatge de l'assetjament sexual és encara molt alt i cal revertir la situació. Entre les propostes per millorar aquest problema es troba la creació de canals per dirigir les queixes i denúncies, l'establiment d'una persona encarregada o la creació d'un departament que supervisi i porti a terme els procediments, i l'obertura de processos d'investigació formals i imparcials.

Els protocols a les empreses a l'hora d'abordar l'assetjament sexual

És fonamental el treball i la implicació personal, però també el paper de les empreses i organitzacions a l'hora d'erradicar aquestes situacions. Per això, és necessari que les institucions comptin amb mecanismes, recursos i elements efectius per procedir en la identificació dels casos d'assetjament sexual, però també per saber com actuar en cada situació i, sobretot, com ajudar a les víctimes.

De fet, els col·laboradors de 'TEAMWORK' han treballat per desenvolupar accions i "promoure la sensibilització i aportar eines al personal de recursos humans i els càrrecs directius, per adoptar mesures per detectar, prevenir i abordar l'assetjament sexual, així com per protegir les víctimes", destaquen.

Per part de la Fundació Surt, l'entitat va publicar el març de 2022 una guia anomenada 'Claus per un abordatge feminista de l'assetjament masclista en l'àmbit laboral', amb el suport del Ministeri d'Igualtat i el Pacte d'Estat contra la violència de gènere.

Dins la web del projecte, s'ha habilitat un espai en el qual, en els pròxims mesos, s'oferirà un curs en línia a treballadors i treballadores per ajudar-los en la lluita contra l'assetjament sexual laboral. El projecte afirma que constarà d'activitats educatives i eines de valoració per parts d'experts.

D'altra banda, els treballadors de l'àrea de recursos humans de les institucions ja poden accedir a una plataforma en línia, amb la idea d'avaluar la disposició de les empreses de tenir polítiques de reconeixement, prevenció i protecció. Totes aquelles que completin un qüestionari amb una puntuació satisfactòria rebran un segell 'lliure d'assetjament sexual', mentre que aquelles amb baixa puntuació podran accedir a pautes i recomanacions per millorar les polítiques i accions de l'empresa.

També es poden descarregar un document que inclou informació per a un seminari i diverses pautes per poder formar tant a l'equip de recursos humans, com a la direcció de les empreses i institucions. Pel que fa a escala general, les entitats que participen en el projecte també tenen molt a dir. A banda de Surt, també en són sòcies Oxfam, Diesis o Cardet, entre altres.

Precisament, les entitats seran les encarregades de recomanar les polítiques més adequades al país al qual pertanyen segons el context, tot i que també se'n proposaran a nivell europeu, per informar i conscienciar la ciutadania en general.

Afegeix un comentari nou