Les entitats, contra la reforma de l’Impost de Societats

Autor/a: 
Montse Mateo
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Les entitats, contra la reforma de l’Impost de Societats

Autor/a: 
Montse Mateo

Resum: 

14 federacions i plataformes d'entitats catalanes reclamen el manteniment dels supòsits d’exempció de l’Impost de Societats i un nou marc fiscal per a les associacions.

El dia 6 de febrer de 2015, 14 entitats de segon nivell catalanes van presentar un comunicat conjunt en què denuncien que l’obligatorietat de presentar l’Impost de Societats equipara les entitats amb les societats mercantils i dificulta la gestió de les associacions i el desenvolupament de la iniciativa social.

Les entitats recorden que la Llei 27/2014 sobre l’Impost de Societats elimina els supòsits d’exempció de l’Impost de Societats i obliga, per tant, totes les entitats a presentar l’Impost per a l’exercici 2015.

Les entitats denuncien que l’eliminació d’aquests supòsits no només no té cap avantatge de cara a la millora de la gestió sinó que la dificulta enormement i posa en perill la supervivència de les associacions, que reben un tractament anàleg al d’una societat mercantil.

Reiterem el nostre compromís vers l'absència total d'ànim de lucre, la democràcia interna, la transparència econòmica, i la sostenibilitat de les associacions tal com fa palès el decàleg del Codi Ètic de les Associacions de Barcelona com a eina de millora continua.
Posicionament de les associacions de Catalunya davant de la Llei 27/2014 sobre l’Impost de Societats .

Per tot plegat, les entitats fan una crida a associacions i poders públics per mantenir el supòsits d’exempció de l’Impost de societats però també per desenvolupar un nou marc fiscal per a les associacions.

Aquest nou marc fiscal hauria de tenir en compte la no-lucrativitat de les entitats i reconèixer “la forma jurídica d'associació com eina de cohesió resilient i de saludable autoorganització de la ciutadania, activa, compromesa i participativa”.

Les entitats que van signar el comunicat ho van fer en el en el marc de la Xarxa d’Associacionisme de Catalunya i són:

Comentaris

Les federacions esportives estaven asabentades d'aquest iniciativa ?.

Val la pena fer-me mes reçó per tal d'atur aquesta fiscalitat que enterrà a a les petites associacions i clubs esportius.

Si Podem ajudar en alguna cosa comteu amb el Club Hoquei Patí Amposta.

La Federació d'ADF Penedès Garraf també ens volem adherir al manifest contra la llei 27/2014 de l'impost de societats. Noslatres agrupem a 28 associacions de 3 comarques. Que mes podem fer per aturar aquesta llei ?

També estem indignats. S'ha d'amplificar la protesta!

Casal d'Avis Font Noguera

Sant Julià de Vilatorta

EL MOVIMENT D'ESPLAIS DEL VALLÈS i L'Aula D'esplai del Vallès Volem adhir-nos al Manifest! Com ho hem de fer??

Ens afegim a la protesta per al nostre àmbit dels Clubs Esportius de Catalunya! Indignant que ens tractin a tots per igual! això dificulta molt més la nostra tasca diària en vers l'esport per als nens, joves i adults. Quin és el pas següent?? ..

Des de Xarxanet, ens fem ressò de la notícia però, per tenir-ne més detalls, caldria contactar directament amb les entitats impulsores del comunicat.

Trobareu més informació sobre l'impost de societats i les darreres novetats a la secció especial de Xarxanet dedicada al tema.

Moltes gràcies

Jo pertanyo a una entitat molt molt petita, i per tant molt poc representativa, però que ens agradaria poder créixer. I crec que, encara que no sigui gens entesa en comptabilitat ni en fiscalitat, ni tingui experiència en quant a funcionaments d’entitats i potser digui coses molt poc exactes o m’expliqui inadequadament ( demano disculpes per endavant) , cal opinar per a donar recolzament al grup d’entitats que ha presentat el comunicat , per a que es desenvolupi un nou marc fiscal per a les entitats sense ànim de lucre :hi ha d’haver una transparència econòmica que en demostri l’exclusió , però no necessàriament obligant-nos a saber omplir el model de l’I.S. i dur una comptabilitat de partida doble . Si suposem que una entitat, en els seus estatuts o en la normativa interna, exposa quines hauran de ser les procedències i les destinacions dels seus ingressos, i les fa constar en el seu compte bancari identificant-les i, simultàniament, guardant-ne els justificants les especifica amb detall en el seu registre de comptabilitat : no hauria de ser suficient? Cada entitat transcriuria la seva comptabilitat d’una manera diferent en funció de la seva manera d’organitzar-se i de funcionar, però mentre fos ben entenedora… Per a revisar la gestió econòmica i constatar l’exclusió de lucre: no hi podria haver persones externes a l’entitat pertanyents al seu àmbit d’actuació ( d’ajuntaments, districtes,…, grups de voluntaris,..) que puguessin demanar explicacions, o documents justificants,… si no era prou transparent? però atenent a la diversitat i valorant , pel davant de l’objectiu de sotmetre-les a obligacions fiscals, que desenvolupin una vivència social lícita no enfocada a obtenir guanys econòmics . O que també l’A.T. tingués accés a revisar el nostre compte bancari . No comprenc que a entitats on cap dels seus membres no rebi diners i que no puguin utilitzar els seus recursos econòmics només que per a les finalitats que hagin fet constar,… perquè no busquin l’obtenció de cap benefici econòmic i així ho hagin manifestat als seus estatuts, se’ls demanin obligacions fiscals . I menys quan aquestes siguin tan complexes que quedin fora del seu abast. Ni que se’ns obligui en el cens de l’A.T. a inscriure’ns a la mateixa casella que una societat mercantil perquè no se’n contempla cap per a associacions no lucratives, si les entitats no lucratives fem constar als nostres estatuts l’exclusió de tot ànim de lucre mentre que una societat mercantil, amb un capital propi, enfoca la seva activitat a la realització d’una finalitat lucrativa comú ( sense cap ànim de consideració pejorativa); i d’aquesta manera quedem sotmesos a unes obligacions fiscals similars. Perquè en relació als supòsits d’exempció del 10 de febrer: si una associació se sent motivada a oferir uns serveis en el seu àmbit d’actuació, però per a obtenir els ingressos que li ho permetin ha de fer activitats que es considerin” activitat econòmica”, no es consideraran exempts de declaració ; i, encara que, a diferència d’una societat mercantil, no pugui ni vulgui repartir els guanys entre els seus membres sinó que els utilitzi per a les finalitats que ha declarat, fiscalment se la tractarà igual si aquests passen de 1000 € . I em pregunto què passarà amb les entitats que estiguessin habituades al límit de 2.000 € com abans. Perquè n’hi haurà que siguin d’un nombre considerable de socis i comptin amb recursos per a realitzar moltes activitats que els aportin ingressos amb l’únic objectiu de poder beneficiar a la societat ( qualsevol sector que se senti beneficiat, doncs són finalitats lícites les que hagin estat aprovades) , però que amb la mirada fiscal actual seran considerats de declaració obligatòria; i provablement no comptin amb recursos econòmics per a pagar a una gestoria que els dugui la comptabilitat. Si es tracta d’una entitat professionalitzada, ja habituada a molts moviments econòmics i que disposi de molts recursos, … és diferent. Però i les altres? I la feina beneficiosa que estiguessin fent? és trist tot plegat, la pèrdua social que pot representar, tant si qui en sortís beneficiat fos un sector reduït com ampli, si es respecta la diversitat. Em pregunto també, si no estic mal informada, per què els ingressos que no es gastin abans d’un termini concret es consideren un guany a aplicar el percentatge d’impost ( el mateix que per a les societats mercantils) , si es reserven per a la destinació de les pròpies finalitats sense que pugui fer-se’n cap més ús. Moltes gràcies a les entitats que heu fet el comunicat! ( no se sent tanta sensació de “desempar”) Iona

Afegeix un comentari nou